Quyết định 2095/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------

Số: 2095/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2009/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các đối tượng khu vực nông thôn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn;

Căn cứ yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 2865/NHNN-VP ngày 21 tháng 4 năm 2009 về việc triển khai Quyết định số 497/QĐ-TTg;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Điều 2. Hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này phải được sản xuất tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sản xuất, lưu thông và sử dụng trong nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Cục trưởng Cục Hóa chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh Danh mục hàng hóa sản xuất trong nước được hỗ trợ lãi suất vốn vay tuân thủ quy định tại Điều 1 Quyết định này để áp dụng cho phù hợp theo từng thời kỳ./.

 Nơi nhận:
- Như Điêu 4;
- TTCP, các Phó TTCP (để b/c);
- VPCP;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, NHNNVN, KHĐT, XD;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG  
Vũ Huy Hoàng    

DANH MỤC

CHI TIẾT HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐN VAY THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 497/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm Quyết định số 2095/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. SẢN PHẨM MÁY MÓC, THIẾT BỊ CƠ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG NGHIỆP:

1. Các loại động cơ đốt trong: động cơ nhỏ 30CV, động cơ thủy dưới 80 CV;

2. Máy gặt đập liên hợp;

3. Máy kéo, máy cày, máy xới, máy làm đất;

4. Máy gặt, máy tuốt lúa, máy sấy nông sản, máy xát lúa gạo, máy bơm nước thủy lợi, máy phát điện, máy vò chè, máy tẽ ngô, máy gieo hạt;

5. Máy sục khí ôxy nuôi trồng thủy sản, các loại ghe xuồng gắn động cơ;

6. Máy cắt cỏ, băm cỏ, máy nghiền, trộn đóng viên, đóng bánh thức ăn cho gia súc gia cầm, máy vắt sữa, máy ấp nở gia cầm;

7. Xe tải nhẹ tải trọng dưới 5 tấn;

8. Máy vi tính để bàn.

B. VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Phân bón hóa học các loại:

- Phân urê;

- Phân lân nung chảy và phân lân supe;

- Các loại phân NPK có hàm lượng dinh dưỡng (N, P2O5, K2O) từ 18% trở lên;

- Phân DAP.

2. Thuốc bảo vệ thực vật các loại thuốc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

C. CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU ĐỂ LÀM NHÀ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN:

- Xi măng;

- Thép xây dựng;

- Gạch, ngói các loại;

- Tấm lợp các loại.

thuộc tính Quyết định 2095/QĐ-BCT

Quyết định 2095/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2095/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:29/04/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục sản phẩm trong nước được hỗ trợ lãi suất vay - Thực hiện Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 2095/QĐ-BCT, ngày 29/04/2009, ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay. Theo đó, các sản phẩm được hỗ trợ lãi suất vốn vay phải được sản xuất tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép lưu thông và sử dụng trong nước. Danh mục hàng hóa được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay gồm: 1/Sản phẩm máy móc thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp: Các loại động cơ đốt trong, động cơ nhỏ 30CV, động cơ thuỷ dưới 80 CV; máy gặt đập liên hợp, máy kéo, máy cày, máy xới, máy làm đất; máy gặt, máy tuốt lúa, máy sấy nông sản, máy xát lúa gạo, máy bơm nước thủy lợi, máy phát điện, máy vò chè, máy tẽ ngô, máy gieo hạt; máy sục khí ô xi nuôi trồng thủy sản, các loại ghe xuồng gắn động cơ; máy cắt cỏ, băm cỏ, máy nghiền, trộn đóng viên, đóng bánh thức ăn cho gia súc gia cầm; xe tải nhẹ tải trọng dưới 5 tấn; máy vi tính để bàn; 2/Vật tư phục vụ nông nghiệp: Phân bón hóa học các loại; thuốc bảo vệ thực vật các loại thuộc Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam; 3/ Vật liệu xây dựng: Xi măng, thép xây dựng, gạch ngói các loại, tấm lợp các loại. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Công Thương sẽ quyết định điều chỉnh Danh mục hàng hóa sản xuất trong nước được hỗ trợ lãi suất vốn vay phù hợp với từng thời kỳ . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2095/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thông tư 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm

Vui lòng đợi