Quyết định 1918/QĐ-BCT 2022 điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1918/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước s 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đi mới doanh nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

(chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2022 được giao, Quyết định điều chỉnh và giao dự toán, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Hệ thống TABM
IS;
- Cổng thông tin điện tử BCT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
Chương 016

 

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 - KINH PHÍ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ Công Thương)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

KBNN nơi đơn vị giao dịch

Mã đơn vị sử dụng ngân sách

Mã số KBNN

Kinh phí NSNN

Điều chỉnh giảm
(-)

Điều chỉnh tăng
(+)

I

Điều chỉnh kinh phí giao không tự chủ chi miễn giảm học phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP

 

 

 

21.000

21.000

 

Giáo dục Đại học: Loại 070 khoản 081

 

 

 

200

0

1

Trường Đại học Sao Đỏ

Chí Linh - Hải Dương

1054186

0366

200

 

 

Giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng (Loại 070-093)

 

 

 

20.800

21.000

2

Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM

Thủ Đức - TP HCM

1054138

0136

11.300

 

3

Trường Cao đng Kỹ thuật Cao Thắng

Quận I - TP HCM

1054208

0133

9.500

 

4

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại

Kho bạc Thái Nguyên

1054146

2261

 

11.750

5

Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung (Tuy Hoà)

Phú Yên

1054211

2161

 

9.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1918/QĐ-BCT

Quyết định 1918/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1918/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:26/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 26/9/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1918/QĐ-BCT về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, chuyển kinh phí giao không tự chủ chi miễn giảm học phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP từ Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sang Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung (Tuy Hòa).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1918/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi