Quyết định 1790/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1790/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1790/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1790/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đang cập nhật
Ngày ban hành:08/11/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Số: 1790/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BNN-TC ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối;

Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối tại Công văn số 1075/CB-PC ngày 16/9/2010 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Cục và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, chi tiết:

- Nguồn kinh phí: Chi quản lý hành chính (loại 460 - 463) - Không tự chủ tài chính

- Tổng kinh phí: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) - Chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

BIỂU CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số 1790/QĐ-BNN-TC ngày 08 tháng 11 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

 

ĐVT: nghìn đồng

TT

Nội dung chi

Đơn giá

Khối lượng

Thành tiền

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

50.000

 

1

Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí rà soát, kiểm tra văn bản QPPL của Cục năm 2010

 

 

2.000

Điểm I.01, Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

2

Rà soát theo chuyên đề khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn

 

01 chuyên đề

4.770

Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

2.1

Chi tìm kiếm, in ấn, phân loại văn bản

40/văn bản, tài liệu

40 văn bản

1.600

Điểm c, Khoản 2 Mục III Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP

2.2

Lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác rà soát, kiểm tra

7,8/trang

150 trang

1.170

Khoản 1a, 1b mục II, Thông tư 137/2007/TT-BTC và Điểm VII.1, Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

2.3

Viết báo cáo tổng hợp chuyên đề

 

01 Báo cáo

2.000

Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

3

Rà soát theo chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm

 

01 chuyên đề

4.370

Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

3.1

Chi tìm kiếm, in ấn, phân loại văn bản

40/văn bản, tài liệu

30 văn bản

1.200

Điểm c, Khoản 2 Mục III Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP

3.2

Lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác rà soát, kiểm tra

7,8/trang

150 trang

1.170

Khoản 1a, 1b mục II, Thông tư 137/2007/TT-BTC và Điểm VII.1, Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

3.3

Rà soát và viết báo cáo tổng hợp kết quả rà soát

 

01 Báo cáo

2.000

Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

4

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật tại địa phương (Thanh Hóa, Ninh Bình và Quảng Ninh)

 

13470

 

- Tiền ngủ: 120.000đ x 3 người x 3 ngày x 3 cuộc

3240

Thông tư số 23/2007/TT-BTC; Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP

- Tiền lưu trú: 60.000đ x 3 người x 4 ngày x 3 cuộc

2160

 

- Tiền xăng, thuê xe: (3.500km): 300 lít x   16.900đ + tiền thuê xe

8070

 

5

Các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, trao đổi về nghiệp vụ và kết quả rà soát văn bản QPPL (10 cuộc)

 

12.050

Thông tư số 23/2007/TT-BTC; Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP;

- Chủ trì: 150.000đ x 01 người x 10 cuộc

1500

Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

- Báo cáo tham luận: 200.000đ x 10 báo cáo

2000

 

- Nước uống: 7.000đ x 15 người x 10 cuộc

1050

 

- Đại biểu tham dự: 50.000đ x 15 người x 10 cuộc

7500

 

6

Soạn thảo các văn bản rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phục vụ việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

 

6.000

 

7

Báo cáo tổng kết

 

3.355

Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC

- Chủ trì: 200.000đ x 01 người

200

- Báo cáo tổng kết:

2000

- Nước uống: 7.000đ x 15 người

105

- Đại biểu tham dự: 70.000đ x 15 người

1050

8

Văn phòng phẩm, in ấn…

 

 

2.500

Khoản 3 Mục II Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP

9

Làm thêm giờ

 

 

1.485

Khoản 3 Mục II Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi