Quyết định 165/QĐ-VKSTC 2021 giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 165/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ GIÀY DA, DÉP QUAI HẬU, THẮT LƯNG, BÍT TẤT, ÁO MƯA, CẶP ĐỰNG TÀI LIỆU VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2021

___________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012; Nghị quyết số 973/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 14/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật trang phục Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-C3 ngày 08/11/2021 của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 851/TTr-C3 ngay 10/11/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn Ngành ký hợp đồng mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu đúng giá được phê duyệt theo Điều 1 của Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính; Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trưởng đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW; Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC;
- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao;
- Lưu: C3 (VT, P.TSTP).T.1
00b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

 

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ GIÀY DA, DÉP QUAI HẬU, THẮT LƯNG, BÍT TẤT, ÁO MƯA, CẶP ĐỰNG TÀI LIỆU VKSND NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-VKSTC ngày 10/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao)

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Đơn giá
(đồng)

1

Giày da nam cao cấp

Đôi

1.100.000

2

Giày da nữ cao cấp

Đôi

770.000

3

Giày da nam, nữ CC,VC,NLĐ

Đôi

605.000

4

Dép quai hậu nam, nữ

Đôi

346.500

5

Thắt lưng nam, nữ

Chiếc

242.000

6

Bít tất nam, nữ

Đôi

34.650

7

Áo mưa

Chiếc

275.000

8

Cặp đựng tài liệu

Chiếc

715.000

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 165/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 165/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 10/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!