Quyết định 1471/QĐ-CHK 2022 công khai số liệu giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1471/QĐ-CHK

Quyết định 1471/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1471/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Hảo
Ngày ban hành:06/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công khai số liệu giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của Cục Hàng không

Ngày 06/7/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định 1471/QĐ-CHK về việc công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 trên cơ sở Quyết định 1440/QĐ-CHK ngày 01/7/2022 của Cục trưởng Cục HKVN. Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Phòng Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1471/QĐ-CHK tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1471/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của các đơn vị dự toán trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Phòng Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (để bc);
- Cục trưởng (để bc);
- VPCHK;
- Cổng TTĐT Cục HKVN (để công khai);
- Lưu: VT, TC (02b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo

 

 

 

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

 

Đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam

Chương: 021

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 1471/QĐ-CHK ngày 06/7/2022 của Cục HKVN )

 

Số TT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Văn phòng Cục HKVN

1

2

3

4=5+6+…

5

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

I

Số thu phí, lệ phí

-

-

-

1

Lệ phí

-

-

 

2

Phí

-

-

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

1.299

1.299

1.299

1

Chi sự nghiệp

1.299

1.299

1.299

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

-

-

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.299

1.299

1.299

2

Chi Quản lý hành chính

-

-

-

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

-

-

-

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

-

-

-

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

-

-

-

1

Lệ phí

-

-

-

2

Phí

-

-

-

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

157

157

157

I

Nguồn ngân sách trong nước

157

157

157

1

Chi quản lý hành chính

157

157

157

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

-85

-85

-85

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

242

242

242

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Công bố công khai trên cơ sở Quyết định số 1440/QĐ-CHK ngày 01/7/2022 của Cục trưởng Cục HKVN.

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi