Quyết định 1444/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1444/QĐ-BTC

Quyết định 1444/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1444/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:20/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 20/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1444/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước của Cục Kế hoạch – Tài chính cho quản lý hành chính là -360.742.000 đồng. Bên cạnh đó, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước của Thời báo Tài chính Việt Nam cho quản lý hành chính là 360.742.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao, Thủ tưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1444/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 1444/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chính dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch-Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-BTC ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BTC ngày 09/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-BTC ngày 08/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam.

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi phí ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi phí ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Kiểm toán nhà nước;

- Kho bạc nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-BTC ngày 20/7/2022 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-360.742

-360.742

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoan 341)

-360.742

-360.742

 

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-360.742

-360.742

 

1.1

Chi phí quản lý hành chính theo định mức

-360.742

-360.742

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057626

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-BTC ngày 20/7/2022 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

360.742

360.742

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoan 341)

360.742

360.742

 

1

Kinh chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

 

2

Kinh chi thường xuyên không giao tự chủ

360.742

360.742

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

360.742

360.742

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Thực hiện 02 Video clip sơ kết và tổng kết năm 2022 của ngành Tài chính theo nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao cho Thời báo Tài chính Việt Nam tại Công văn số 3578/BTC-VP ngày 19/04/2022./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi