Quyết định 1384/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1384/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 9 ĐOẠN TỪ CẢNG CỬA VIỆT ĐẾN QUỐC LỘ 1”, SỬ DỤNG VỐN DƯ CỦA DỰ ÁN “QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4801/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 7 năm 2021, Báo cáo kết quả thẩm định số 4808/BC-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1” (Dự án) sử dụng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” (Dự án VRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ Hiệp định tài trợ số 5331-VN, với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Giao thông vận tải.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Mục tiêu và quy mô của Dự án:

a) Mục tiêu của Dự án: Sử dụng nguồn vốn dư của Dự án VRAMP để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giúp nâng cao, tăng cường năng lực vận tải, kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.

b) Quy mô của Dự án:

- Tổng chiều dài khoảng 13,8 km; điểm đầu tại cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

- Diện tích sử dụng đất khoảng 25 ha.

- Quy mô đường cấp II 4 làn xe.

4. Địa điểm, thời gian thực hiện Dự án:

- Địa điểm: tỉnh Quảng Trị.

- Thời gian thực hiện: 2021 - 2022.

5. Tổng vốn đầu tư Dự án: 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn vay IDA của WB: 16,75 triệu USD, tương đương 387,31 tỷ đồng (từ nguồn vốn IDA dư của Dự án VRAMP).

- Vốn đối ứng: 53,07 tỷ đồng, tương đương 2,3 triệu USD (từ nguồn vốn đối ứng dư của Dự án VRAMP).

6. Cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn vay IDA của WB: Cấp phát toàn bộ từ ngân sách trung ương.

- Đối với vốn đối ứng: Cấp phát toàn bộ từ ngân sách trung ương.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung báo cáo, kiến nghị và kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, bảo đảm đúng quy định.

- Gửi công hàm tới WB thông báo việc Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải:

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

- Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu, kết quả và thời hạn hoàn thành Dự án VRAMP.

- Thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 cho Dự án theo quy định pháp luật đầu tư công.

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hiệu quả đầu tư của Dự án, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kịp thời hạn để đảm bảo tiến độ thi công Dự án trong năm 2021-2022.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình chuẩn bị, hoàn tất thủ tục và triển khai thực hiện Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT, TP, NG;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 1384/QĐ-TTg

Quyết định 1384/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1", sử dụng vốn dư của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1384/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:04/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 440,38 tỷ đồng nâng cấp QL9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến QL1

Ngày 04/08/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1384/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1", sử dụng vốn dư của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Nâng Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1" sử dụng vốn dư của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" (Dự án VRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Hiệp định tài trợ số 5331-VN.

Quy mô Dự án như sau: Tổng chiều dài khoảng 13,8 km, điểm đầu là cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ; diện tích sử dụng đất khoảng 25 ha; quy mô đường cấp II 4 làn xe.

Thời gian thực hiện dự án là từ 2021-2022 với tổng vốn đầu tư Dự án 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới là 16,75 triệu USD, tương đương 387,31 tỷ đồng (từ nguồn vốn IDA dư của Dự án VRAMP) và 53,07 tỷ đồng, tương đương 2,3 triệu USD (từ nguồn vốn đối ứng dư của Dự án VRAMP).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1384/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi