Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1344/2001/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC
THU HỒI VÀ ĐỔI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 871998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 249/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 7 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI VÀ ĐỔI CÁC LOẠI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/2001/QĐ-NHNN
ngày 29 tháng 10 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.

Tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, còn giá trị lưu hành, nhưng đã bị hư hỏng, rách nát hoặc biến dạng. Trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hướng dẫn tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông làm cơ sở cho việc tuyển chọn, phân loại.

 

Điều 2.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh của tổ chức tín dụng, Sở giao dịch của tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước các cấp (dưới đây gọi chung là đơn vị thu đổi) chịu trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch tiêu chuẩn tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông đủ điều kiện được đổi và thực hiện thu hồi, đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân nhằm làm sạch, đẹp đồng tiền trong lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tiền tệ.

 

CHƯƠNG II
TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 

Điều 3.

Tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông được xem xét, đổi với các điều kiện:

1. Là tiền giấy do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, đang trong thời gian lưu hành.

2. Trường hợp tờ tiền bị rách mất một phần, rách rời hay liền mảnh hoặc 2 mảnh tờ tiền có cùng mệnh giá, cùng loại nhưng khác số sêri được can dán lại thì phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn ba phần tư diện tích của tờ tiền cùng loại.

3. Tiền giấy hư hỏng không phải do hành vi huỷ hoại.

 

Điều 4.

Tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đủ điều kiện được đổi được phân loại theo các nhóm nguyên nhân:

1. Do quá trình lưu thông: tờ tiền thay đổi màu sắc, mờ nhạt, bẩn, nhàu nát, cũ, rách rời hay liền mảnh được can dán lại.

2. Trong quá trình bảo quản, tờ tiền bị cháy, mục hoặc bị tác động của hoá chất như xà phòng, axít, xăng, dầu hoặc bị biến dạng bởi các lý do không cố ý khác.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THU HỒI VÀ ĐỔI CÁC LOẠI TIỀN GIẤY
KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 

Điều 5.

Đơn vị thu đổi cần xem xét hiện trạng ở tờ tiền để tiến hành thu đổi cho các tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi chung là khách hàng):

1. Đối với tiền giấy quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quy định này, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thu hồi và đổi ngay khi khách hàng cần đổi hoặc nộp các loại tiền nói trên vào tài khoản tại đơn vị thu đổi là tổ chức tín dụng, chi nhánh của tổ chức tín dụng, sở giao dịch của tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước các cấp, không phân biệt nơi cư trú, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ và không thu phí.

2. Đối với tiền giấy quy định tại Khoản 2, Điều 4 Quy định này, khách hàng cần đổi phải làm giấy đề nghị (theo mẫu đính kèm), nộp cùng hiện vật cho đơn vị thu đổi. Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy đề nghị và hiện vật của khách hàng, đơn vị thu đổi tiến hành thu đổi cho khách hàng và thu phí theo quy định tại Điều 7 Quy định này, không hạn chế số lượng thu đổi.

 

Điều 6.

1. Trường hợp tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đủ điều kiện đổi nhưng tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước không xác định được do nguyên nhân nào thì phải lập biên bản tạm giữ và gửi cùng hiện vật về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn để giám định. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản và hiện vật, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải trả lời bằng văn bản kết quả giám định để đơn vị thu đổi tiến hành thu đổi cho khách hàng theo Điều 5 Quy định này.

2. Trường hợp chi nhánh Ngân hàng Nhà nước không kết luận được tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nguyên nhân nào thì phải lập biên bản tạm giữ và gửi cùng hiện vật (hoặc gửi biên bản tạm giữ cùng hiện vật của tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước) về Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ để giám định. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản và hiện vật, Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ phải trả lời bằng văn bản để chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thực hiện thu đổi (hoặc thông báo cho tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước thu đổi) cho khách hàng theo Điều 5 Quy định này. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả giám định của Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện việc thu đổi cho khách hàng.

3. Trường hợp tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông, không đủ điều kiện được đổi thì đơn vị thu đổi phải trả lại ngay cho khách hàng và thông báo lý do không thu đổi.

4. Trường hợp tiền giấy bị hư hỏng, biến dạng nếu nghi ngờ do hành vi huỷ hoại thì đơn vị thu đổi phải lập biên bản tạm giữ hiện vật và thông báo cho cơ quan Công an cùng cấp điều tra, xử lý. Kết luận của cơ quan Công an là cơ sở để đơn vị thu đổi tiến hành thu đổi hoặc trả lại cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.

 

Điều 7.

1. Đơn vị thực hiện việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo Khoản 2, Điều 5 Quy định này được thu một khoản phí. Mức phí thu đổi bằng 4% tổng giá trị tiền được chấp nhận thu đổi, nhưng mức phí tối thiểu cho mỗi lần đổi là 2.000đ.

2. Phí thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được phân bổ như sau:

a. Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước nộp 50% phí thu được theo quy định tại Khoản 1 điều này cùng hiện vật về Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

b. Phần phí còn lại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước được hạch toán vào thu nhập để bù đắp chi phí thu đổi.

3. Việc hạch toán phí thu đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Điều 8.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:

1. Tổ chức tuyển chọn tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Hướng dẫn các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tuyển chọn tiền giấy thu hồi từ lưu thông;

3. Kiểm tra, thu nhận hoặc đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước (riêng đối với tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông thu đổi theo quy định taị khoản 2 Điều 5 Quy định này, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước đóng bó riêng và được giao nhận theo tờ trong trường hợp không đủ số lượng đóng bó khi nộp về Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước).

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9.

Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước.

 

Điều 10.

Việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.


Phụ lục 01 (Dành cho cá nhân)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI TIỀN GIẤY
KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 

Kính gửi:………………………………………

 

Họ và tên:…………………………… Tuổi:………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………..

Công an……………………………. cấp ngày……………………….

Tổng số tiền cần đổi:……………………………………đ

(bằng chữ:………………………………………………..)

Nguyên nhân tiền giấy bị hư hỏng:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

BẢN KÊ CHI TIẾT

 

Loại tiền

Số tờ

Hiện trạng tờ tiền

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị ……………………………………………………………. xem xét và cho đổi số tiền trên.

 

…… Ngày… tháng… năm…

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 02 (Dành cho tổ chức)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI TIỀN GIẤY
KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

 

Kính gửi:……………………………………………

 

Tổ chức cần đổi…………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………… Điện thoại:…………

Đại diện giao dịch: Ông (Bà)…………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………………..

Công an…………………….. cấp ngày………………………….

(Có thể thay CMND bằng một loại giấy tờ tuỳ thân khác)

Theo giấy giới thiệu hoặc uỷ nhiệm số:

Do Ông (Bà):………………………… Chức vụ:…………………

Ký ngày ……/……../……….;

Tổng số tiền cần đổi:……………………………………đ

(bằng chữ:………………………………………………..)

Nguyên nhân tiền giấy bị hư hỏng:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

BẢN KÊ CHI TIẾT

 

Loại tiền

Số tờ

Hiện trạng tờ tiền

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị …………………………………. xem xét và cho đổi số tiền trên.

 

… Ngày… tháng… năm…

Đại diện giao dịch

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi