Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Cục Chăn nuôi (Kinh phí không thực hiện tự chủ)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1319/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Cục Chăn nuôi (Kinh phí không thực hiện tự chủ)
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1319/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thủy
Ngày ban hành:13/09/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 1319/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ)
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 1) cho Cục Chăn nuôi;
Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ tại công văn số 517/VP-QT ngày 25/8/2011 của Văn phòng Bộ về việc thuê phòng làm việc của Cục Chăn nuôi;
Xét đề nghị của Cục Chăn nuôi tại Tờ trình số 56/TTr-CN-KHTC ngày 26/8/2011 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết năm 2011 kinh phí không thực hiện tự chủ loại 460-463;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp năm 2011 cho Cục Chăn nuôi như sau:
- Nguồn kinh phí: Chi quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện tự chủ), Loại 460-463;
- Thời gian thực hiện: Năm 2011.
- Tổng kinh phí: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn). Chi tiết như sau:

STT
Nội dung thực hiện
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Thuê phòng làm việc
 
 
 
102.000.000
1.1
Thuê 02 phòng làm việc
Tháng
6
7.500.000
90.000.000
1.2
Chi phí điện, nước
Tháng
6
2.000.000
12.000.000
2
Chi khu B 26 Phạm Văn Đồng
 
 
 
150.000.000
2.1
Thuê bảo vệ khu B 26 Phạm Văn Đồng
Tháng
12
10.500.000
126.000.000
2.2
Chi phí điện, nước
Tháng
12
2.000.000
24.000.000
3
Dự phòng
 
 
 
48.000.000
 
Tổng cộng
 
 
 
300.000.000

 
Điều 2. Căn cứ kế hoạch sử dụng kinh phí được phê duyệt, Cục Chăn nuôi tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi