Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 131/2003/QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC
ĐIỀU CHỈNH LàI SUẤT TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ NGÂN HÀNG

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 0,55%/tháng (6,6%/năm).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2003 và thay thế Quyết định số 839/2001/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng.

 

Điều 3. Số dư nợ vay tái cấp vốn của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đến cuối ngày 28 tháng 02 năm 2003 tiếp tục thực hiện theo lãi suất cho vay ghi trên khế ước, không điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 131/2003/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 17/02/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No. 131/2003/QD-NHNN
Hanoi, February 17, 2003
 
DECISION
ON THE ADJUSTMENT OF THE REFINANCING INTEREST RATE OF THE STATE BANK FOR CREDIT INSTITUTIONS BEING BANKS
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
- Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP dated 05 November, 2002 of the Government on the function, assignment, authority and organizational structure of the ministries and ministerial-level agencies;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,
DECIDES
Article 1. To adjust the refinancing interest rate of the State Bank for credit institutions to 0.55% per month (6.6% per year).
Article 2. This Decision shall be effective from 01 March, 2003 and supercede the Decision No. 839/2001/QD-NHNN dated 29 June, 2001 of the Governor of the State Bank on the adjustment of the refinancing interest rate of the State Bank for credit institutions being banks.
Article 3. Outstanding refinancing loans of credit institutions to the State Bank at the end of 28 February, 2002 shall be continuously subject to the loan interest rate stated in the credit contract and shall not be adjusted under the interest rate provided for in the above mentioned Article 1.
Article 4. The Director of the Administration Department, Heads of units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank branches in provinces and cities, Chairman of the Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!