Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1261/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:03/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1261/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TIÊU CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
--------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Công văn số 154/QBT ngày 25/4/2014 đề nghị thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 1/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nội dung và định mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ cho trẻ em (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Các nội dung và định mức chi không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng là trẻ em được nhận hỗ trợ, gồm:
- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật;
- Trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, chi phí điều trị cao; bị tai nạn thương tích;
- Trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị thiên tai, dịch bệnh;
- Trẻ em thuộc gia đình nghèo vượt khó học giỏi;
- Trẻ em được tài trợ theo địa chỉ cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ;
- Hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ.
Điều 3. Mức chi tiêu ban hành theo Quyết định này là mức chi tối đa. Mức chi cụ thể căn cứ vào khả năng kinh phí vận động và nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lập dự toán thu chi trình Bộ phê duyệt.
Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị:
1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam:
- Quyết định mức chi cụ thể của từng nội dung chi trong phạm vi nguồn kinh phí được phép sử dụng, đảm bảo đúng đối tượng, tôn chỉ mục đích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
- Lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.
- Thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.
- Định kỳ hàng quý, năm và đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.
- Thực hiện xét duyệt quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản trước đây trái với Quyết định này.
Điều 6. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

QUY ĐỊNH
NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ĐẶC THÙ CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 

STT
Nội dung chi
Định mức chi
A
Nội dung và định mức chi hỗ trợ cho trẻ em từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí của các dự án, chương trình tài trợ, khoản viện trợ phi dự án không quy định cụ thể về nội dung, định mức chi
 
I
Hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc hóa học:
 
1
Hỗ trợ cho các cộng tác viên để duy trì Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật
 
1.1
Trưởng Trung tâm
1.000.000 đ/người/tháng
1.2
Kỹ thuật viên
600.000 đ/người/tháng
1.3
Hộ lý
400.000 đ/người/tháng
1.4
Cộng tác viên
120.000 đ/người/tháng
1.5
Trang phục cho cộng tác viên
200.000 đ/người/năm
2
Hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam trong diện quản lý của Trung tâm
240.000 đ/em/tháng
3
Tuyên truyền, khảo sát phân loại, tập huấn, đào tạo, xây dựng sửa chữa Trung tâm, sơ kết, tổng kết, kiểm tra đánh giá
Theo dự toán hàng năm được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt.
II
Hỗ trợ chi phí khảo sát, khám phân loại để chỉ định phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật
 
 
- Hỗ trợ khám bệnh tim
- Hỗ trợ khám các bệnh khác
1.000.000đ/em/lần
500.000đ/em/lần
III
Phẫu thuật cho trẻ em
 
1
Hỗ trợ chung
 
1.1
Hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ em:
- Trẻ em được phẫu thuật trong tỉnh
- Trẻ em được phẫu thuật tại tỉnh khác
- Trẻ em ở miền núi và tây nguyên về phẫu thuật tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh
 
180.000đ/em/lần
450.000đ/em/lần
750.000đ/em/lần
1.2
Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em
500.000đ/em/lần
1.3
Chi khác gồm: ảnh, hồ sơ...
120.000đ/em/lần
2
Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
 
2.1
Chi phí phẫu thuật cho trẻ em dị tật vận động
Theo giá thực tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế được cấp phép hành nghề.
2.2
Chi phí phẫu thuật mắt cho trẻ em
2.3
Chi phí phẫu thuật nụ cười cho trẻ em
2.4
Chi phí phẫu thuật và điều trị các bệnh về tim cho trẻ em
Mức chi tối đa 1 ca không quá 40 triệu (sau khi trừ bảo hiểm và các chế độ chính sách trẻ em được hưởng). Trường hợp đặc biệt Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt mức chi cụ thể.
IV
Hỗ trcho trẻ em
 
1
Chương trình em không phải bỏ học
3.000.000đ/em
2
Cấp học bổng: đối tượng được nhận học bổng là học sinh đạt học lực khá, giỏi thuộc diện: có hoàn cảnh đặc biệt, các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng căn cứ cách mạng, con thương binh, liệt sỹ, con người có công với cách mạng, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.
3.000.000đ/em/ năm
3
Hỗ trợ trẻ em tài năng, năng khiếu đặc biệt, trẻ em tham gia giao lưu các chương trình hội trại, diễn đàn, hội diễn văn nghệ, thể thao...
3.000.000đ/em
4
Hỗ trợ trẻ em bị tai nạn thương tích
Từ 1.000.000đ/em đến 3.000.000đ/em
V
Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp lớp học mẫu giáo, điểm vui chơi, công trình nước sạch
 
1
Lớp học mẫu giáo
450.000.000đ/lớp. Trường hợp đặc biệt Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt định mức chi cụ thể.
2
Điểm vui chơi
80.000.000đ/điểm
3
Công trình nước sạch
50.000.000đ/công trình
VI
Chi hỗ trợ tổ chức các sự kiện cho trẻ em: Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm cho trẻ em như ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu, gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó…
 
1
Chi cho trẻ em và người đi kèm tham gia các hoạt động do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức
 
1.1
Hỗ trợ đi lại, thuê phòng ngủ
Áp dụng mức chi công tác phí, hội nghị từ nguồn ngân sách nhà theo quy định hiện hành
1.2
Hỗ trợ tiền ăn (kể cả ngày đi đường)
1.3
Tiền quà cho trẻ em
2.000.000đ/xuất/em
2
Các chi phí khác: thuê tổ chức sự kiện, thuê xe đưa đón trẻ em và gia đình, thuê hội trường, địa điểm, các khoản thuê mướn khác, phí, lệ phí làm thủ tục, giấy tờ cho trẻ em
Theo quy định hiện hành và có trong dự toán duyệt
VII
Hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ khác: Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai, dịch họa, dịch bệnh, tai nạn rủi ro, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ các trẻ em nghèo suy dinh dưỡng; mồ côi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em lang thang; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại; trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo,... các khoản chi phí hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
1
Hỗ trợ đột xuất do Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam quyết định
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam quyết định mức chi cụ thể cho từng lần hỗ trợ đột xuất không vượt quá 40.000.000đ/đối tượng, tổng số tiền hỗ trợ đột xuất không vượt quá 300.000.000đ/1 lần hỗ trợ
2
Hỗ trợ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt mức chi theo từng trường hợp cụ thể.
VIII
Hỗ trợ xe đạp: Hỗ trợ trẻ em thuộc gia đình nghèo, con thương binh, liệt sỹ, con gia đình có công với cách mạng, trẻ em vùng sâu, xa có ý thức vươn lên học giỏi
2.000.000 đ/chiếc
IX
Hỗ trợ cặp phao cứu sinh
500.000 đ/chiếc
X
Cấp xe lăn cho trẻ em khuyết tật
2.200.000đ/chiếc
XI
Hỗ trợ đồ dùng học tập: Hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em thuộc gia đình nghèo, con TB, liệt sỹ, con gia đình có công với cách mạng, trẻ em vùng sâu, xa có ý thức vươn lên học giỏi
500.000 đ/bộ
XII
Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, trường, lớp học, nhà bán trú, Trung tâm Phục hồi chức năng và các công trình xây dựng khác phục vụ cho trẻ em vùng khó khăn.
Mức tối đa theo dự toán từng công trình
XIII
Chi Bảo trợ dài hạn
5.000.000 đ/em
IXV
Hỗ trợ lớp học ngôn ngữ trị liệu, lớp học nuôi dạy trẻ tự kỷ
 
1
Hỗ trợ cho trẻ em sau phẫu thuật môi vòm miệng học chương trình ngôn ngữ trị liệu
3.000.000 đ/em
2
Hỗ trợ trẻ em điếc câm học chương trình ngôn ngữ trị liệu (sau khi được hỗ trợ máy trợ thính)
5.000.000 đ/em
3
Hỗ trợ trẻ em tự kỷ tham dự lớp học trẻ em tự kỷ (lớp học không quá 10 em)
10.000.000 đ/em
B
Nội dung và định mức chi các dự án, chương trình tài trợ, khoản viện trợ phi dự án có quy định cụ thể về nội dung và định mức chi
Chi theo nội dung và định mức chi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã cam kết với Nhà tài trợ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi