Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1168/2003/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành:02/10/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Ngày 02/10/2003, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1168/2003/QĐ-NHNN,về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Theo Quyết định này,trạng thái ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng... Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN tại đây

tải Quyết định 1168/2003/QĐ-NHNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1168/2003/QĐ-NHNN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1081/2002/QĐ-NHNN NGÀY 7/10/2002
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ TRẠNG THÁI
NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP
HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và Nghị định số 05/2001/NĐ-CP ngày 17/1/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt độnh ngoại hối như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này qui định về trạng thái ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Tổ chức tín dụng)."

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười năm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết định số 380/1997/QĐ-NHNN1 ngày 11/11/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái Đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam và Quyết định số 20/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh quy định về trạng thái Đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU BÁO CÁO DOANH SỐ MUA BÁN VÀ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ

 

Đối tượng áp dụng: các TCTD được phép kinh doanh ngoại hối (có hoạt động kinh doanh ngoại tệ).

Thời hạn gửi:

- Mẫu 01: Chậm nhất vào 13 giờ hôm sau đối với số liệu về kinh doanh ngoại tệ và trạng thái ngoại tệ của ngày hôm trước.

- Mẫu 02: Trước ngày 10 tháng sau đối với báo cáo trạng thái ngoại tệ cuối tháng trước.

Hính thức: Bằng FAX đến Vụ QLNH, Số FAX: 04-9343468 hoặc 04-8268789.

Yêu cầu: - Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD chịu trách nhiệm về sự chính xác đối với các số liệu báo cáo và về thực hiện giới hạn trạng thái ngoại tệ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Quyết định.

Cách lập mẫu biểu:

1. Mẫu 01

A. Phần 1. Mua bán ngoại tệ với khách hàng bằng đồng Việt Nam

- Chỉ thống kê các giao dịch với khách hàng giữa ngoại tệ (USD, EURO, JPY) với VNĐ, không thống kê các giao dịch giữa các TCTD với nhau trên thị trường liên ngân hàng.

- Giao dịch giao ngay: Báo cáo theo tổng doanh số mua, bán ngoại tệ với khách hàng (không cần báo cáo chi tiết từng giao dịch).

- Giao dịch kỳ hạn: Đối với mỗi loại ngoại tệ, báo cáo theo tổng doanh số mua, bán cho từng khoảng kỳ hạn dưới 31 ngày; từ 31-120 ngày; từ 121-180 ngày (không cần báo cáo chi tiết từng giao dịch).

- Giao dịch SWAP: Báo cáo đủ các giao dịch thành phần vào các mục giao ngay, kỳ hạn tại các cột Mua/Bán tương ứng.

- Tất cả các giao dịch phải báo cáo vào ngày ký kết hợp đồng (không báo cáo vào ngày giá trị của hợp đồng).

B. Phần 2. Trạng thái ngoại tệ cuối ngày (phương pháp cộng dồn doanh số)

- Cột Mua (Bán): là tổng doanh số mua (bán) ngoại tệ với khách hành, mua (bán) ngoại tệ với ngân hàng, chuyển đổi ngoại tệ trong nước và trên thị trường quốc tế (bao gồm cả giao dịch giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi).

- Đối với các ngoại tệ khác: Các TCTD chỉ cần báo cáo đối với những ngoại tệ có TTNT ³ 1% hay Ê -1% so với VTC.

- Tỷ giá quy đổi trạng thái của mỗi ngoại tệ là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản giữa ngoại tệ đó với ĐVN của TCTD vào cuối ngày làm việc.

- Trạng thái ngoại tệ của một ngoại tệ được tính theo phương pháp cộng dồn doanh số:

TTNT t (%) = Trạng thái gốc + Trạng thái phát sinh

 

(Mua - Bán) * Tỷ giá quy đổi trạng thái * 100%

TTNT t (%) = TTNT (ngày t-1)% + -------------------------------------------------------

Vốn Tự có (VNĐ)

Chú ý: Vào ngày Quyết định có hiệu lực, các TCTD tự xác định trạng thái gốc (TTNT ngày t-1) trên cơ sở Mẫu biểu 02.

- Tổng trạng thái ngoại tệ dương: là Tổng các trạng thái của các ngoại tệ có trạng thái dương.

- Tổng trạng thái ngoại tệ âm: là Tổng các trạng thái của các ngoại tệ có trạng thái âm.

2. Mẫu 02: Báo cáo TTNT cuối tháng (phương pháp số dư tài khoản)

- Trạng thái ngoại tệ nguyên tệ bằng tổng số dư trên các tài khoản 4911, 4921, 9231, 9232, 9233 và 9234. Tài khoản nào có số dư Có, lấy dấu (+), Tài khoản nào có số dư Nợ lấy dấu (-).

- Các ngoại tệ khác: chỉ báo cáo các ngoại tệ với TTNT ³1% hay Ê -1% so với Vốn Tự có.

- Hiện nay, do việc hạch toán đối với hoạt động chuyển đổi ngoại tệ trong nước, quốc tế chưa thống nhất giữa các ngân hàng (VD: phần lớn các ngân hàng hạch toán hoạt động này thông qua TK 491, song một số ngân hàng chỉ hạch toán qua TK 499 và 561 hoặc hạch toán qua TK 499 và 561 rồi kết chuyển vào 491 khi có số dư trên TK 491). Vì vậy, mẫu biểu mới đề cập đến TK 491. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các TCTD gửi các ý kiến đề xuất đến NHNN về cách lấy số liệu theo cách hạch toán riêng của mình để đảm bảo TTNT tính theo phương pháp số dư tài khoản (Mẫu 02) phản ánh đủ các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ trong nước và quốc tế. Sau khi xem xét các kiến nghị của TCTD, NHNN sẽ có văn bản trả lời thống nhất cách lấy số liệu tính TTNT cuối tháng (Mẫu 02) để làm cơ sở cho công tác thanh tra kiểm tra.

3. Đối chiếu và chỉnh sửa số liệu TTNT tại Mẫu 01 và 02 vào cuối tháng.

- TTNT cuối tháng theo Mẫu 02 là tiêu chuẩn để điều chỉnh đảm bảo tính chính xác của TTNT hàng ngày theo Mẫu 01.

- Về nguyên tắc, TTNT của mỗi ngoại tệ so với VTC vào ngày cuối cùng trong tháng tính theo phương pháp cộng dồn doanh số (Phần II Mẫu 01) phải xấp xỉ bằng số liệu TTNT so với VTC tính theo phương pháp số dư tài khoản tại Mẫu 02 (sai số ít do chênh lệch tỷ giá).

- Trường hợp có sai số trong khoảng ± 3%: TCTD tự điều chỉnh TTNT của ngày có số liệu TTNT tính theo phương pháp số dư tài khoản (chậm nhất là ngày 10 hàng tháng) và lấy đó làm trạng thái gốc chuẩn cho ngày tiếp theo. Tại Mẫu biểu 02, TCTD cần trình bày rõ mức sai số cụ thể giữa TTNT của từng đồng EUR, USD, JPY xác định theo phương pháp số dư tài khoản (Mẫu 02) với phương pháp cộng dồn doanh số (Mẫu 01) của ngày cuối cùng trong tháng; đồng thời nêu rõ ngày đã điều chỉnh mức sai số này.

- Trường hợp có sai số > ± 3%: TCTD phải có công văn giải trình, nêu rõ lý do dẫn đến sai số, cách khắc phục tình trạng sai số và các kiến nghị; đồng thời điều chỉnh số liệu lại cho chính xác.

Cách điều chỉnh số liệu:

Ví dụ: Bảng dưới đây là tổng hợp trạng thái ngoại tệ đồng Đôla Mỹ của NHA trong các ngày từ 29/9/2003 đến 3/10/2003 tính theo phương pháp cộng dồn doanh số:

 

Ngày

TTNT (t-1)%

Trạng thái phát sinh (%) 1

TTNT t%

29/9/2003

+ 12%

+ 2%

+ 14%

30/9/2003

+ 14%

+ 3%

+ 17%

01/10/2003

+ 17%

- 11%

+ 6%

02/10/2003

+ 6%

- 5%

+ 1%

03/10/2003

+ 1%

- 4%

- 3%

 

Đến ngày 3/10/03 2, NHA đã tính được TTNT của ngày 30/9/02 theo phương pháp số dư tài khoản (Mẫu 02) là +15% (sai số -2% so với phương pháp cộng dồn doanh số). Khi đó, NHA tự điều chỉnh lại TTNT ngày 3/10/03 như sau:

TTNT (3/10) đã điều chỉnh = TTNT (3/10) cũ + Sai số

= -3% + (-2%)

= -5%

Do vậy, TTNT (3/10) = -5% sẽ là trạng thái gốc để tính cho TTNT ngày 4/10.

 

(Mua - Bán) * Tỷ giá quy đổi trạng thái * 100%

1 Trạng thái phát sinh =

Vốn Tự có (VNĐ)

 

2 Theo quy định, thời hạn chậm nhất là ngày 10/10/2003.

 


Tên TCTD: Số Điện thoại: Mẫu 01

Số FAX:

 

BÁO CÁO KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ TRẠNG THÁI
NGOẠI TỆ HÀNG NGÀY

Ngày tháng năm

 

I. Mua bán ngoại tệ với khách hàng bằng Việt Nam đồng (không gồm giao dịch liên ngân hàng)

Đơn vị: 1000

Giao dịch

Ngoại tệ

Mua

Bán

Tỷ giá chuyển khoản

 

 

 

 

Mua cao nhất

Bán thấp nhất

Giao ngay

USD

EUR

JPY

 

 

 

 

Kỳ hạn

USD

Dưới 31 ngày

31-120

121-180

 

 

 

 

 

EUR

Dưới 31 ngày

31-120

121-180

 

 

 

 

 

JPY

Dưới 31 ngày

31-120

121-180

 

 

 

 

 

II. Trạng thái ngoại tệ cuối ngày: Vốn tự có (VND):

 

Đơn vị: 1000

Ngoại tệ

TTNT (t-1)

(%)

Mua

Bán

Tỷ giá quy đổi trạng thái

TTNT cuối ngày t (%)

USD

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

JPY

 

 

 

 

 

Ngoại tệ khác

(*)

 

 

 

 

 

 

* Đối với các ngoại tệ khác, chỉ báo cáo các ngoại tệ có giá trị TTNT lớn hơn hoặc bằng 1% so với Vốn tự có.

Tổng trạng thái ngoại tệ dương so với Vốn tự có (%):

Tổng trạng thái ngoại tệ âm so với Vốn tự có (%):

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của người có thẩm quyền

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi