Nghị quyết 103/NQ-CP 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 103/NQ-CP

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:103/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:09/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 14.620 tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021.

Theo đó, Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 14.620 tỷ đồng số kinh phí cắt giảm, chi ngân sách Trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 103/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 103/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi
của ngân sách trung ương năm 2021

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2021,

Trên cơ sở biu quyết của các Thành viên Chính phủ;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, tập trung chi cho phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội cho phép b sung 14.620 tỷ đồng (Mười bốn nghìn, sáu trăm hai mươi tỷ đồng) số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 đ tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

Các Vụ: QHĐP, TH;

- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi