Nghị định 20/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 20/CP NGàY 01 THáNG 3 NăM 1995

Về Tổ CHứC Bộ MáY CủA

NGâN HàNG NHà NướC VIệT NAM

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng ngày 32 tháng 5 năm 1990, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990, và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

Điều 1.- Nay quy định bộ máy Ngân hàng Nhà nước như sau:

1/ Các đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng:

1- Vụ Nghiên cứu kinh tế,

2- Vụ Quan hệ quốc tế,

3- Vụ Quản lý ngoại hối,

4- Vụ các định chế tài chính,

5- Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân,

6- Vụ Kế toán - Tài chính,

7- Vụ Tín dụng,

8- Sở Giao dịch,

9- Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

10- Vụ Phát hành - kho quỹ,

11- Vụ Tổng kiểm soát,

12- Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ ngân hàng,

13- Văn phòng Thống đốc,

14- Vụ Pháp chế,

15- Thanh tra Ngân hàng,

16- Cục Quản trị,

17- Trung tâm tin học ngân hàng.

2/ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện của Thống đốc Ngân hàng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3/ Các Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện theo Quy định của Chính phủ).

4/ Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (là đơn vị sự nghiệp)

5/ các xí nghiệp, Công ty chuyên ngành.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể của các đơn vị nói trên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo quy định chung của Chính phủ.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ nghị định số 138/HĐBT ngày 8 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước và những quy định khác trước đây về tổ chức bộ máy Ngân hàng trái với Nghị định này.

 

Điều 3.- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 20/CP

Nghị định 20/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:01/03/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 20/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 20-CP
Hanoi, March 01, 1995
 DECREE
ON THE ORGANIZATION OF THE VIETNAM STATE BANK
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
To enable the State Bank to perform its tasks as stipulated in the Banking Ordinance on the 23rd of May, 1990, and the Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Financial Companies on the 23rd of May, 1990, and the tasks, powers and responsibilities of a Ministry or ministerial-level agency in State management as stipulated in Decree No.15-CP on the 2nd of March, 1993 of the Government;
At the proposal of the Governor of the State Bank, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To stipulate the apparatus of the State Bank as follows:
1.- The units assisting the Governor of the State Bank in exercising the function of State and Central Bank management of the Banks:
1. The Economic Research Department,
2. The International Relations Department,
3. The Foreign Currencies Management Department,
4. The Financial Regulations Department,
5. The Department for Management of People's Credit Organizations.
6. The Accounting-Finance Department,
7. The Credit Department,
8. The Exchange Service,
9. The Personnel Organization and Training Department,
10. The Issue - Storage - Fund Department,
11. The General Control Department,
12. The Economic Information and Banking Department,
13. The Governor's Office,
14. The Legislation Department,
15. The Bank Inspectorate,
16. The Management Department,
17. The Banking Informatic Center.
2.- The branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government are the representatives of the Governor of the State Bank in exercising the State and Central Bank managerial function of the Banks in the provinces and cities under the Central Government.
3.- The Representative Offices of the Vietnam State Bank in foreign countries (operating as stipulated by the Government).
4.- The Banking Training and Research Center (which is a public service unit).
5.- Specialized enterprises and companies.
The tasks, powers, organizational structure and staff of the above-mentioned units shall be decided by the Governor of the State Bank, according to the common regulations of the Government.
Article 2.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. Decree No.138-HDBT on the 8th of May 1990 of the Council of Ministers on the function, tasks and organization on the State Bank, and other stipulations made earlier on the organization of banks which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 3.- The Governor of the State Bank, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 20/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi