Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 01/CT-TLĐ

Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/CT-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành:26/02/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

------------------

Số:  01/CT -TLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2010

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn

 

 

Trong những năm qua, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chi tiêu ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả ngân sách công đoàn, giành kinh phí thoả đáng cho hoạt động của công đoàn cơ sở, phong trào CNVC lao động và đoàn viên…..Công tác quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn được hầu hết các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tuân thủ các qui định về chế độ kế toán, chế độ chi tiêu của Nhà nước và các qui định của Tổng Liên đoàn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có đơn vị vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Biểu hiện cụ thể là: Công tác lập, xét duyệt, dự toán chưa sát thực tế, việc tổ chức thực hiện thu ngân sách công đoàn còn để thất thu lớn, nhất là khu vực ngoài quốc doanh; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; Phân phối ngân sách công đoàn giữa các cấp công đoàn chưa hợp lý, thiếu thống nhất, chưa động viên khai thác nguồn thu. Việc sử dụng NSCĐ tích luỹ hiệu quả không cao; Chi tiêu không đúng chế độ, có đơn vị để thâm hụt ngân sách; Việc quản lý, sử dụng các quỹ xã hội do công đoàn phát động chưa đảm bảo đúng nguyên tắc…. Trong khi đó công tác kiểm tra kiểm soát của Uỷ ban Kiểm tra và Ban Tài chính công đoàn các cấp còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời. Việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, các đoàn kiểm tra thiếu nghiêm túc.

Để khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nêu trên và phát huy có hiệu quả hoạt động Tài chính công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành TW; Công đoàn TCty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

l. Ban Thường vụ, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch công đoàn các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Từng đơn vị phải xem xét, đánh giá toàn bộ công tác quản lý, sử dụng Ngân sách công đoàn ngay từ khâu giao dự toán, tổ chức thực hiện dự toán…Từ đó có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn của cấp mình.

2. Thực hiện tốt việc tổ chức thu và tận thu ngân sách công đoàn, nhất là kinh phí công đoàn, đoàn phí, trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp theo qui định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới, theo hướng gắn phân cấp quyền hạn với trách nhiệm của đơn vị dự toán NSCĐ. Điều chỉnh, bổ sung những bất hợp lý trong các quy định của Tổng Liên đoàn về phân phối và sử dụng tài chính công đoàn; Về chế độ báo cáo, kiểm tra tài chính công đoàn.

4. Kiểm tra, chấn chỉnh chế độ chi tiêu nội bộ đang thực hiện tại các cấp công đoàn, chấm dứt việc tự đặt ra quy chế chi tiêu trái quy định của Nhà nước và  TLĐ. Triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan công đoàn; Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp đúng nội dung qui định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

5. Công tác quản lý, sử dụng các loại quĩ xã hội, quĩ do công đoàn phát động phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các qui định của Nhà nước, của TLĐ. Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích các loại quĩ công đoàn đang quản lý; các đợt phát động ủng hộ đột xuất, nếu không sử dụng hết ghi thu NSCĐ.

6. Tiết kiệm chi quản lý hành chính, chống lãng phí trong mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB. Việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn phải theo đúng Qui định số 1310/QĐ – TLĐ ngày 30/9/2009 của Tổng Liên đoàn.

Chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ khi thật cần thiết, theo quy định chung, không phô trương, hình thức. Chi hội nghị và công tác phí của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn phải đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn theo đúng Quy định số 1311/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 và văn bản bổ sung, sửa đổi chế độ chi tiêu số 48/TLĐ ngày 08/01/2010 của TLĐ. Việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài và tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại đơn vị phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Chi tiêu hoạt động đối ngoại theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và của TLĐ. Nghiêm cấm việc huy động kinh phí đóng góp, hỗ trợ của công đoàn cấp dưới để chi hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức.

Tiền lãi gửi có kỳ hạn tại ngân hàng từ nguồn ngân sách công đoàn tích luỹ chưa sử dụng, ghi thu ngân sách công đoàn để tổ chức các hoạt động của công đoàn, không được sử dụng vào các mục đích khác.

7. Thực hiện đúng chế độ kế toán của Nhà nước và công đoàn, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính công đoàn; Tăng cường trách nhiệm quản lý thu, chi NSCĐ, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật tài chính và chế độ kế toán.

Tăng cường công tác kiểm tra của UBKT công đoàn các cấp, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Tài chính công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra có thẩm quyền.

Thường xuyên đôn đốc việc thanh quyết toán các khoản tạm ứng, kiểm tra tiền mặt tồn quĩ của đơn vị mình theo định kỳ và đột xuất; Hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản báo cáo công đoàn cấp trên theo qui định của chế độ kế toán.

8. Thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, kỷ luật về công tác tài chính theo qui định của pháp luật và Điều lệ công đoàn Việt Nam

Nhận được Chỉ thị này, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tài chính công đoàn./.

 

Nơi nhận:

- Các Đ/c Uỷ viên ĐCT

- Các LĐLĐ tỉnh,TP

- Các CĐ ngành, CĐ TCty TT

- Các Ban, Đ/v trực thuộc TLĐ

- Lưu VP,TC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Ngọc Tùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi