Quyết định 84/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ  84/2007/QĐ-BNN NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 95 loại, được chia thành:

1. Phân hữu cơ 02 loại;

2. Phân hữu cơ khoáng 08 loại;

3. Phân hữu cơ sinh học 07 loại;

4. Phân hữu cơ vi sinh 01 loại;

5. Phân vi sinh vật 01 loại;

6. Phân bón lá 73 loại;

7. Phân khoáng trộn 01 loại;

8. Phân trung vi lượng: 02 loại;

 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các loại phân bón quy định tại các Quyết định sau sẽ hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

1. Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

a. Phân hữu cơ sinh học: Số thứ tự 23, trang 23;

b. Phân bón lá: Số thứ tự 260, 261, 262, 263, 268 trang 50;

2. Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

a. Phân khoáng: Số thứ tự 6 trang 1;

b. Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 7 trang 16; 69 trang 20; số thứ tự 105, 106 trang 22;

c. Phân bón lá: Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 31; 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 trang 44; Số thứ tự 176, 177, 178 trang 45; Số thứ tự 308, 309, 310 trang 53; Số thứ tự 311, 312, 313 trang 54;

3. Quyết định số 55/2006/QĐ-BNN ngày 7/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

a. Phân hữu cơ sinh học: Số thứ tự 6, 7 trang 5, số thứ tự 34 trang 7;

b. Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 6, 7 trang 8, số thứ tự 47, trang 11;

c. Phân bón lá: Số thứ tự 14, 15, 16, 17, 18 trang 14; Số thứ tự 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 trang 15. Số thứ tự 54, 55, 56, 57 trang 17. Số thứ tự 82, 83, 84, 85 trang 19. Số thứ tự 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 trang 21;

4. Quyết định số 67/2007/QĐ-BNN ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

a. Phân hữu cơ: Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 9 trang 2;

b. Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 4 trang 3; Số thứ tự 10, 11 trang 4;

c. Phân vi sinh vật: Số thứ tự 1 trang 5;

d. Phân hữu cơ vi sinh: Số thứ tự 7 trang 6;

e. Phân bón lá: Số thứ tự 10, 11, 12, 13 trang 8; Số thứ tự 40 trang 10;

 

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 


DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT,
KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT
NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 04 tháng 10 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

                                                                                                                                                                                          

I. Phân hữu cơ        

 

TT

Tên phân bón                                      (Tên thương mại)

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân                                đăng ký

1

MV                                  (Liquid Cancium Nitrate)

%

HC: 30; N - K2O: 5 - 1

CT TNHH MIWON Việt Nam; CT TNHH Nông nghiệp Hữu Cơ

 

pH: 6,5-7,5

2

COVAC AT

%

HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 3 - 2 - 2

CT TNHH phân bón           Sao Mai

II. Phân hữu cơ khoáng

 

 

1

Hướng Dương

%

HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 3 - 2 - 3; Độ ẩm: 25

Chi nhánh CT TNHH Bảo Hướng Dương Bình Phước

2

Hữu cơ khoáng

%

HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 2,5 - 4 - 1,5

CT TNHH Phân bón Nông nghiệp; CT TNHH Việt Thái

3

Rulomix-Super (Nông Xanh)

%

HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 3 - 3 - 3; Mg: 0,1; Ca: 0,2

CT TNHH Rồng Lửa

ppm

B: 100; Cu: 50; Zn: 700; Mn: 90; Mo: 20

4

Vedagro dạng bột, viên

%

HC: 45; N - P2O5hh - K2O: 10 - 0,3 - 3,5; Mg: 0,1; Ca: 0,2

CT CP HH VEDAN Việt Nam

 

pHKCl: 5

5

VM - 08

%

HC: 20; N - P2O5hh - K2O: 4 - 2 - 2; MgO: 0,5; CaO: 1,2; SiO2: 3,6; Oligo Chitosan: 2; Độ ẩm: 25

CT CP phân bón Việt Mỹ

ppm

Cu: 200; Fe: 1100; Zn: 300; Mn: 422; B: 98

6

Bột cá - VMC

%

HC: 22,5; N - P2O5hh: 4 - 4; Bột cá: 50; Độ ẩm: 25

7

CP1

%

HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 3 - 5 - 1

CT TNHH DV TM Việt Giang; TT NC Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng

8

CP2

%

HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 2 - 4 - 2

III. Phân hữu cơ sinh học

 

 

1

Phú Nông 2-1-1

%

HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 2 - 1 - 1; Độ ẩm: 25

DN TN TM DV Xây Dựng Huỳnh Ngân

 

pH: 5,5-7

2

Hữu cơ hỗn hợp

%

HC: 23; P2O5hh: 3,2; Độ ẩm: 25

CT TNHH Phân bón Nông nghiệp; CT TNHH Việt Thái

3

ROLUMIX                                 (ROMIX 2-2-2)

%

HC: 23; N - P205hh - K20: 2 - 2 - 2 

CT TNHH Rồng Lửa

4

Hữu cơ Sinh học

%

HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 1 - 4 - 1; Độ ẩm: 25

CT TNHH Sông Lam

 

pH: 5,5-7

5

VI 035

%

HC: 23 (Axit Humic: 1,5); N - K2O: 1,02 - 1,45; Độ ẩm: 25

TT NC&PT Nông nghiệp Bền vững - Trường Đại học Nông nghiệp I

mg/100g

P2O5: 1,45; K2O: 943,3

 

pHKCl: 6,8

6

Số 1

%

HC: 23,5; N - P2O5hh - K2O: 1 - 1 - 1; MgO: 2; CaO: 4; Bột cá: 50

CT CP Phân bón                     Việt Mỹ

7

VM07

%

HC: 23 (Axit Humic: 6); P2O5hh: 6; CaO: 2; MgO: 1,7; SiO: 1,3; Độ ẩm: 25

ppm

Fe: 500; Zn: 200; Mn: 400; Cu: 300; GA3: 200

IV. Phân hữu cơ vi sinh

 

 

1

Hướng Dương

%

HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 1 - 1 - 1; Độ ẩm: 30

Chi nhánh CT TNHH Bảo Hướng Dương Bình Phước

Cfu/g

VSV phân giải lân: 1x106; VSV phân giải Xenlulo: 1x106

V. Phân vi sinh vật

 

 

1

Phân bón vi sinh đa chủng R3 chuyên cho lúa

%

HC: 25

Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau thu hoạch

Cfu/g

Azotobacter vinelandii: 2x109; Bacillus subtilis BS 16: 2x109; Trichoderma harsianum: 2x109; Azospirillum brasilence: 2x109

VI. Phân bón lá

 

 

1

Algifert-K

%

N - P2O5hh - K2O: 1 - 0,04 - 12; Alanine: 0,08; Arginine: 0,01; Asparagine: 0,01; Axit Aspatic: 0,4; Cysteine: 0,01; Glutamine: 0,01; Axit Glutamic: 0,33; Glycine: 0,03; Histidine: 0,01; Isoleucine: 0,01; Leucine: 0,01; Lysine: 0,01; Methionine: 0,01; Phenyalanine: 0,01; Proline: 0,06; Serine: 0,01; Threonine: 0,01; Tritophan: 0,01; Tyrosine: 0,01; Valine: 0,02 

CT TNHH XNK An Thịnh

2

Wuxal Ferro

%

N: 5; Fe: 5; S: 3; Cl: 0,1: Na: 27

3

Wuxal Macromix

%

N - P2O5hh - K2O: 16 - 16 - 12; Cl: 1,7

ppm

B: 200; Cu: 500; Mn: 500; Mo: 10; Zn: 500; Fe: 1000

4

Wuxal Microplant

%

N - K2O: 5 - 10; Fe: 1; MgO: 3; S: 5; B: 0,3; Cu: 0,5; Mn: 1,5; Mo: 0,01; Zn: 1; Cl: 0,5

5

Wuxal Polymicro

%

N - K2O: 10 - 10; Fe: 0,5; MgO: 3; S: 3; Cu: 0,5; Mn: 1; Zn: 0,5; Cl: 0,2

ppm

B: 200; Mo: 10

6

Wuxal Boron

%

N - P2O5hh: 8 - 10; S: 0,2; Cl: 0,1; B: 7

ppm

Cu: 500; Mn: 500; Mo: 10; Zn: 500; Fe: 1000

7

GLA-BLUE(2)                                                            18-33-18+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 18 - 33 - 18; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

8

GLA-PURPLE                                                15-5-40+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 15 - 5 - 40; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

9

GLA-YELLOW                                               22-22-10-1+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 22 - 22 - 10; MgO: 1; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

CT TNHH XNK An Thịnh

10

GLA-GREEN                                               21-21-21+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 21 - 21 - 21; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

11

GLA-RED(3)                                                          20-10-30+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 20 - 10 - 30; Fe: 0,04; Mn: 0,02; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

12

GLA-ORANGE(1A)                                                    29-5-20+TE

%

N - P2O5hh - K2O: 29 - 5 - 20; Fe: 0,04; Mn: 0,02; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01

13

Tradecorp AZ

%

Fe: 0,75; Mn: 0,35; Zn: 0,07; Cu: 0,028; B: 0,065; Mo: 0,03

CT Agspec Asia PTE. Ltd

14

Trafos K

%

P2O5hh - K2O: 30 - 20

15

Maxflow Mg

%

MgO: 37

16

Maxflow Zn+Mg

%

Zn: 19; Mn: 14

17

FainalK

%

N - K2O: 3 - 31; EDTA: 1

18

Phostrade Mg

%

P2O5hh - K2O: 30 - 5; MgO: 6,7

19

Delfan Plus

%

HC: 37; N: 9; Alanine: 2,52; Isoleucine: 5,98; Proline: 6,12; Methionine: 2,87; 4-Hydroxyproline: 6,99

20

Ruter AA

%

HC: 5; N - P2O5hh - K2O: 5,5 - 5 - 4; Fe: 0,036; Mn: 0,05; Zn: 0,07; Mo: 0,1; Valine: 2,11; Serine: 1,69; Glutamic axit: 1,56; Histidine: 1,64

21

Humistar

%

Axit Humic: 12; Axit Fulvic: 3

22

Tradebor

%

B: 11,22

23

Boramin Ca

%

CaO: 8; B: 0,21; Leucine: 1,18; Serine: 2,05; Axit Aspartic: 1,56; Axit Glutamic: 0,21

24

Aton AZ

%

CaO: 1; Zn: 1; Fe: 0,9; Mn: 0,6; Serine: 0,21; Methionine: 0,42;                           Axit Glutamic: 2,11; Lysine: 0,95; Hydroxylysine: 1,31

ppm

B: 900; Mo: 800

25

Aton Fe

%

Fe: 5,3; Valine: 0,02; Threonine: 0,76; Axit Aspartic: 0,85; Methionine: 1,77; Axit Glutamic: 1,5; Hydroxylysine: 0,1

26

Aton Zn

%

Zn: 4,5; Leucine: 1,24; Proline: 2,88; Methionine: 0,88

27

Rong biển ASCO 95

%

HC: 54;  N - P2O5hh - K2O: 1,2 - 0,2 - 14,5;  Ca: 1;  Mg: 0,3;  S: 3;  Alanine: 0,51; Arginine: 0,14;  Axit Aspatic: 0,65;  Cysteine: 0,07; Glycine: 0,47;  Axit Glutamic: 0,84;  Histidine: 0,14;  Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47;  Lysine: 0,23;  Methionine:0,18; Phenylalanine: 0,26; Proline: 0,47;  Serinine: 0,21; Threonine: 0,28; Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,59

CT Asiatic Agricultural Industries PTE, LTD

ppm

Fe: 41; B: 66; Cu: 5

28

Rong biển AlgaComplex

%

HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 10-5,5-4,5; Axit Aspatic: 0,78; Cysteine: 0,08; Axit Glutamic: 1,01; Glycine: 0,56; Histidine: 0,17; Isoleucine: 0,34; Leucine: 0,56; Lysine: 0,28; Methionine: 0,21; Phenylalanine: 0,31; Proline: 0,17; Serinine: 0,25; Threonine: 0,34; Tritophan: 0,26; Tyrosine: 0,2; Valine: 0,5 

ppm

Cu: 75; Mn: 160; Zn: 60; B: 70

29

Rong biển AlgaCal

%

HC: 25;  N: 5:  Ca: 10;  Alanine: 0,51;  Arginine: 0,14; Aspatic axit: 0,65;  Cysteine: 0,07;  Glutamic axit: 0,84;  Glycine: 0,47;  Histidine: 0,14;  Isoleucine: 0,28;  Leucine: 0,47;  Lysine: 0,23;  Methionine: 0,18;  Phenylalanine: 0,26;  Proline: 0,47; Serinine: 0,21; Threonine: 0,28;  Tritophan: 0,21;  Tyrosine: 0,17; Valine: 0,42 

30

Rong biển AscoGold

%

HC: 21,5;  Alanine: 0,51;  Arginine: 0,14;  Aspatic axit: 0,65;  Cysteine: 0,07;  Glutamic axit: 0,84;  Glycine: 0,47;  Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine: 0,23;Methionine: 0,18; Phenylalanine: 0,26; Proline: 0,47;  Serinine: 0,21;  Threonine: 0,28;  Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,17; Valine: 0,42 

31

Aminoalexin                                                           (Agrifos Optimus)

%

P2O5hh - K2O: 30 - 20; L-α-amino axit: 4

CT TNHH Đạt Nông

32

Aminoquelant-B                                 (Super B+)

%

N: 3; B: 8; L-α-amino axit: 5

33

Aminoquelant-Fe                                           (Super Iron)

%

N: 2; Fe: 5; L-α-amino axit: 5

34

Aminoquelant-Minors (Aminoquelant-Zn/Mn)

%

N: 2,8; L-α-amino axit: 5; Fe: 3; Zn: 1; Mn: 1; Mg: 0,5; B: 0,02; Cu: 0,01

ppm

Mo: 7

35

Aliba

%

Thiourea: 90; Zn: 2

CT TNHH SXDVTM Đặng Huỳnh

ppm

NAA: 500; Vitamin C: 2500

36

Nola

%

N - P2O5hh - K2O: 12 - 16 - 6; MgO: 4; Zn: 1

ppm

Vitamin B1: 350

37

Tăng trưởng AC-Phos                            (AC-KPT)

%

N - P2O5hh - K2O: 10 - 26 - 5

CT TNHH Hoá sinh Á Châu

ppm

Mg: 650; Zn: 1400; Cu: 1500; Mn: 1800; NAA: 2300

38

Tăng trưởng                                AC-MANGO - 97

%

N-K2O: 13-20; ZnSO4: 0,5

39

Tăng trưởng AC-HC 101 (AC Hy-Phos Mg)

%

P2O5: 30; K2O: 5; MgO: 6,5; Zn: 0,3

40

Tăng trưởng AC-CaMo

%

Ca: 2,5; Mo: 0,02

41

Tăng trưởng AC-Amino Bo

%

N-P2O5-K2O: 3-1-2

ppm

Vitamin B1: 800; Valine: 117; Leucine: 80; Isoleucine: 92; Threonine: 105; Serine: 97; Proline: 89; Methionine: 120; Axit Glutamic: 100

42

Tăng trưởng AC-HB101

%

K2O: 7,5; Mg: 2,9; Rh: 0,06; Ag: 0,16; Ca: 5,8; Na: 5,6; Fe: 0,43

43

Tăng trưởng AC                                               GABA-CYTO

%

N - P2O5hh - K2O: 2 - 2 - 1

ppm

Mg: 650; Mn:1500; Cu:1600; Zn:1600; GA 3: 2100; Cytokinin: 1000

44

Phân bón lá TOCOM-FLOWER

%

N - P2O5hh - K2O: 7 - 6 - 6

CT TNHH TM SX Phước Hưng

ppm

Cu: 270; Fe: 200; Zn: 280; Mn: 200; B: 260; Mo: 280

45

Phân bón lá TOCOM-FRUIT

%

N - P2O5hh - K2O: 3 - 8 - 3

ppm

Cu: 300; Fe: 200; Zn: 270; Mn: 250; B: 270; Mo: 200

46

TOCOM-OGA

%

N - P2O5hh - K2O: 2 - 2 - 1; Ca: 1; Mg: 1

ppm

Cu: 240; Fe: 260; Zn: 300; Mn: 200; B: 200; Mo: 300

47

ProExcel                                      10-52-17+TE

%

N - P205hh - K20: 10 - 52 - 17 

CT Cổ phần Quốc tế Phượng Hoàng

ppm

Mg0: 400; Fe: 180; Mn: 200; Cu: 190; Zn: 200; B: 200; Mo: 2 

48

ProExcel                                            15-30-15+TE

%

N - P205hh - K20: 15 - 30 - 15

ppm

Mg0: 400; Fe: 100; Mn: 200; Cu: 30; Zn: 50; B: 200; Mo: 2

49

ProExcel                                                                  12-0-43+TE

%

N - K20: 12 - 43; Mg0: 2    

ppm

Fe: 80; Mn: 60; Cu: 50; Zn: 40; B: 40; Mo: 1

50

ProExcel                                                           21-21-21+TE

%

N - P205hh - K20: 21 - 21 - 21

ppm

Mg0: 400; Fe: 100; Mn: 200; Cu: 30; Zn: 50; B: 200; Mo: 2

51

ProExcel                                                        30-10-10+TE

%

N - P205hh - K20: 30 - 10 - 10; Mg0: 2

ppm

 Fe: 80; Mn: 60; Cu: 50; Zn: 40; B: 40; Mo: 1

52

ProExcel                                                        6-32-32+TE

%

N - P205hh - K20: 6 - 32 - 32; Mg0: 0,12; S: 0,96

ppm

 Fe: 200; Mn: 200; Cu: 140; Zn: 100; B: 100; Mo: 4

53

ProExcel                                                      10-60-10+TE

%

N - P205hh - K20: 10 - 60 - 10 

ppm

Mg0: 400; Fe: 180; Mn: 200; Cu: 190; Zn: 200; B: 200; Mo: 2

54

Siêu ra bông SRB1

%

Axit Fulvic: 14; N - P2O5hh - K2O: 10 - 20 - 20; Fe: 0,2; Mn: 0,5; Zn: 0,3; NAA: 0,5

CT CP Phân bón Việt Mỹ

55

Phân bón lá                                          VM-AminC

%

N - K2O: 9 - 32; Fe: 0,5; Cu: 0,5; Mg: 0,3; Mn: 0,5; B: 0,2; Zn: 0,5; Alanine: 0,5; Betaine: 1,5; Cysteine: 1; Axit Glutamic: 2; Istidine: 0,5; Lysine: 1; Methionine: 0,5; Threonine: 0,5; Trytophan: 0,5

56

Amin-GA3

%

N: 2; Fe: 0,3; Cu: 0,3; Mg: 0,15; Mn: 0,3; B: 0,5; Zn: 0,3; Alanine: 0,5; Betaine: 0,5; Cysteine: 0,5; Axit Glutamic: 1; Istidine: 0,5; Lysine: 0,5; Methionine: 0,5; Threonine: 0,5; Trytophan: 0,5

ppm

GA3: 500

57

Siêu to hạt STH-07

%

Axit Fulvic: 10; N - P2O5hh - K2O: 6 - 6 - 10; CMChitosan: 5; GA3: 300

ppm

Mg: 800; Cu: 500; Fe: 300; Zn: 200; Mn: 100; B: 50

58

 BIOTED 601 (Bioted GOLD)

%

N - P2O5hh - K2O: 8 - 6 - 5

CT Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long

ppm

Mg: 250; Zn: 140; Fe: 130; Cu: 150; Mn: 140; B: 100; Mo: 10; Co: 10

59

BIOTED 30.10.10

%

N - P2O5hh - K2O: 30 - 10 - 10; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15

60

BIOTED 10.20.30

%

N - P2O5hh - K2O: 10 - 20 - 30; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15

61

BIOTED 21.21.21

%

N - P2O5hh - K2O: 21 - 21 - 21; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15

62

BIOTED 603 hoa màu

%

N - P2O5hh - K2O: 4 - 8 - 6

63

BIOTED 603 cây ăn trái

%

N - P2O5hh - K2O: 16 - 16 - 8

ppm

Mg: 800; Zn: 120; Fe: 140; Cu: 120; Mn: 120; B: 60; Mo: 15

64

BIOTED 603                             (Bioted Trúng mùa)                              

%

N - P2O5hh - K2O: 7 - 7 - 7; Mg: 0,17; Zn: 0,025; Fe: 0,04; Cu: 0,025; Mn: 0,02; B: 0,01; Mo: 0,001

65

VILTED                                            (Bioted Được mùa)

%

N - P2O5hh - K2O: 11 - 8 - 6

ppm

Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210

66

BIOTED 603 SUPER cho cây ăn trái (Hi - Super )

%

N - P2O5hh - K2O: 8 - 8 - 8; Mg: 0,03; Zn: 0,018; Fe: 0,015; Cu: 0,018; Mn: 0,015; B: 0,01; Mo: 0,002; Ca: 0,03; Co: 0,002

mg/l

Vitamin B1: 250; B2: 50; C: 50

67

BIOTED 603 SUPER cho lúa (Hi - Super)

%

N - P2O5hh - K2O: 7 - 8 - 7; Mg: 0,05; Zn: 0,015; Fe: 0,01; Cu: 0,015; Mn: 0,01; B: 0,005; Mo: 0,0015; Ca: 0,05; Co: 0,002

mg/l

Vitamin B1: 200

68

BIOTED 603 SUPER cho cây màu (Hi - Super)

%

N - P2O5hh - K2O: 8 - 7 - 7

ppm

Mg:500; Zn:300; Fe:200; Cu:300; Mn:200; B:100; Mo:20; Ca:700; Co:20

mg/l

Vitamin B1: 200; B2: 30; C: 30

69

BIOTED 602                                                   (Bioted Dưa hấu )

%

N - P2O5hh - K2O: 5 - 4 - 4

ppm

Mg: 850; Zn: 160; Fe: 170; Cu: 150; Mn: 130; B: 100; Mo: 10; Co: 15

70

VILTED 601                                                                (Bioted Lúa vàng)

%

N - P2O5hh - K2O: 5 - 4 - 3

ppm

Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210

71

YO-GROW (YO-MAX)

%

N - P2O5hh - K2O: 8 - 5 - 3

XN YOGEN-MITSUVINA

ppm

Zn: 300; Fe: 200; Cu: 250; Mn: 250; B: 200; Mo: 300

72

 Đồng Xanh

%

P2O5hh - K2O: 4 - 2

ppm

Zn: 300; Fe: 260; Cu: 240; Mn: 200; B: 200; Mo: 300

73

Siêu đậu trái (YO-BO)

%

Axit Lactic: 80; B: 1

VII. Phân khoáng trộn

1

Nitrophoska Green

%

N - P2O5hh - K2O: 15 - 15 - 15; S: 2

CT Behn Meyer Agricare (S) PTE. LTD

VIII. Phân trung vi lượng

1

AZOMITE

%

SiO2: 32; CaO: 3,7; MgO: 0,78; Fe2O3: 1,37

CT Behn Meyer Specialty Chemicals SDN. BHD.

ppm

Mn: 200; Zn: 60; B: 25; Cu: 11; Co: 10

2

Siêu vi lượng 94

%

Axit Humic: 6; CaO: 2; MgO: 1,5; SiO2: 1,8; Cl: 1

CT CP Phân bón Việt Mỹ

ppm

Cu: 500; Fe: 500; Zn: 700; Mn: 500; Mo: 10; B: 200; Co: 50; GA3: 200

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi