Quyết định 68/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
SỐ 68/2006/QĐ-BNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH
DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG PHẢI ÁP DỤNG
TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành”.
Điều 2: Trong từng thời kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh, bổ sung Danh mục này nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trợt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

Bùi Bá Bổng: Đã ký

DANH MỤC

 BỔ SUNGGIỐNG CÂY TRỒNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 9 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Mục

Tiêu chuẩn áp dụng

Ghi chú

I. Hạt giống, cây giống của các loài cây trồng

1

Cà chua

- 10 TCN 639-2005
 
- 10 TCN 638-2005
 

- Hạt giống cà chua lai - Yêu cầu kỹ thuật
- Quy trình kỹ thuật gieo ươm giống cả chua - Yêu cầu kỹ thuật

2

10 TCN 630-2006

Cây bơ giống - Yêu cầu kỹ thuật

3

Cam, quýt

10 TCN 631-2006

Cây giống cam, quýt - Yêu cầu kỹ thuật

4

Chuối

10 TCN 530-2002

Cây giống chuối tiêu nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô

5

Thuốc lá

10 TCN 561-2002

Hạt giống thuốc lá

6

Rau muống

10 TCN 150-2006

Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

7

Bưởi

10 TCN 629-2006

Cây giống bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

8

Dâu

10 TCN 118-88

Hom dâu giống

9

Nhãn, vải

10 TCN 599-2004

Quy trình nhân giống nhãn, vải bằng phương pháp ghép

10

Lúa

10 TCN 551-2003

Hạt giống lúa lai hai dòng

II. Vườn ươm cây ăn quả

10 TCN 596-2004

-

III. Cây đầu dòng - cây ăn quả

10 TCN 601-2004

-

IV. Vườn ươm cây có múi

10 TCN 600-2004

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 68/2006/QĐ-BNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH
DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG PHẢI ÁP DỤNG
TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều l: Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành".

 

Điều 2: Trong từng thời kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh, bổ sung Danh mục này nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trợt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

Bùi Bá Bổng: Đã ký


DANH MỤC BỔ SUNG
GIỐNG CÂY TRỒNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BNN

ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Mục

Tiêu chuẩn áp dụng

Ghi chú

I. Hạt giống, cây giống của các loài cây trồng

1

Cà chua

- 10 TCN 639-2005

 

- 10 TCN 638-2005

 

- Hạt giống cà chua lai - Yêu cầu kỹ thuật

- Quy trình kỹ thuật gieo ươm giống cả chua - Yêu cầu kỹ thuật

2

10 TCN 630-2006

Cây bơ giống - Yêu cầu kỹ thuật

3

Cam, quýt

10 TCN 631-2006

Cây giống cam, quýt - Yêu cầu kỹ thuật

4

Chuối

10 TCN 530-2002

Cây giống chuối tiêu nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô

5

Thuốc lá

10 TCN 561-2002

Hạt giống thuốc lá

6

Rau muống

10 TCN 150-2006

Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

7

Bưởi

10 TCN 629-2006

Cây giống bưởi - Yêu cầu kỹ thuật

8

Dâu

10 TCN 118-88

Hom dâu giống

9

Nhãn, vải

10 TCN 599-2004

Quy trình nhân giống nhãn, vải bằng phương pháp ghép

10

Lúa

10 TCN 551-2003

Hạt giống lúa lai hai dòng

II. Vườn ươm cây ăn quả

10 TCN 596-2004

-

III. Cây đầu dòng - cây ăn quả

10 TCN 601-2004

-

IV. Vườn ươm cây có múi

10 TCN 600-2004

-

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi