Quyết định 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Quyết định 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT của Tổng cục Thủy sản về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thủy sảnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đình Luân
Ngày ban hành:19/10/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng cục Thủy sản chỉ định 01 tổ chức thử nghiệm

Ngày 19/10/2020, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Cụ thể, chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phòng thử nghiệm có địa chỉ tại 163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạch, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy sản yêu cầu Phòng thử nghiệm VinaCert tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực đến ngày 19/10/2025.

Xem chi tiết Quyết định 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

____________

Số: 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

 

                                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

______________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Địa chỉ: 163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.35147353; Fax: 028.35147351; E-mail: [email protected]) thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 05 (năm) năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm VinaCert tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Phòng thử nghiệm VinaCert tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Vụ KHCN&MT (để biết);

- TT Tin học và Thống kê (website Bộ NN&PTNT);

- TT Thông tin TS (website TCTS);

- Lưu VT, KHCN &HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Đình Luân

 

 

Phụ lục

DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 557/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

 

1. Thức ăn thủy sản

TT

Tên phép thử

Giới hạn định lượng/ Giới hạn đo

Phương pháp thử

1.

Xác định độ nhiễm côn trùng

-

TCVN 1540:1986

2.

Xác định kích cỡ viên thức ăn, độ bền trong nước, tỷ lệ vụn nát

-

TCVN 9964:2014

TCVN 10300:2014

TCVN 10301:2014

TCVN 10325:2014

3.

Phương pháp thử cảm quan

-

TCVN 1532:1993

4.

Xác định hàm lượng bazơ nitơ bay hơi

2,19mg/100g

TCVN 10326:2014

5.

Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác

≥ 0,10%

TCVN 4326:2001

6.

Xác định hàm lượng chất béo

0,07%

TCVN 4331:2001

7.

Xác định hàm lượng clorua (hòa tan)

0,10%

AOAC 969.10

8.

Xác định hàm lượng nito amoniac

5 mg/100g

TCVN 3706:1990

9.

Xác định hàm lượng nito và tính hàm lượng protein thô

0,18%

TCVN 4328-1:2007

10.

Xác định hàm lượng Phospho (P)

0,09%

TCVN 1525:2001

11.

Xác định hàm lượng protein tiêu hóa

0,18%

AOAC 971.09

12.

Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl

0,06%

TCVN 9474:2012

(ISO 5985:2002)

13.

Xác định hàm lượng tro

thô

0,18%

TCVN 4327:2007

14.

Xác định hàm lượng ure

0,09%

V31-35

15.

Xác định hàm lượng xơ

thô

≥ 0,10%

TCVN 4329:2007

16.

Xác định pH

Phạm vi đo 1 -14

V31-34

17.

Xác định hàm lượng Al, Si, Fe và oxit

Al: 0,6%

Si: 1,5%

Fe: 0,5%

V31-65

18.

Xác định hàm lượng SiO2

3%

V31-87

19.

Xác định hàm lượng asen vô cơ

0,4 ppm

V31-115

20.

Xác định hàm lượng Canxi (Ca), Phosphor (P), Magie (Mg), Kẽm (Zn), Sắt (Fe), Mangan (Mn), Đồng (Cu), Natri (Na), Kali (K)

- Thức ăn hỗn hợp: (Na, K, Ca, P, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn): 20ppm.

- Nguyên liệu và thức ăn khác: (Na, K, P, Mg, Fe, Cu, Zn): 75ppm; (Ca, Mn): 90ppm

V31-31

21.

Xác định hàm lượng Canxi (Ca), Magie (Mg), Kẽm (Zn), Sắt (Fe), Mangan (Mn), Đồng (Cu), Natri (Na), Kali (K)

- Thức ăn hỗn hợp: (Na, K, Ca, Mg, Mn): 25ppm; Zn: 10 ppm; Fe: 50ppm; Cu: 15ppm

- Thức ăn khác: (Na, K, Ca, Mg, Mn): 100ppm; Zn: 40ppm;     Fe: 200ppm; Cu: 60ppm

V31-102

22.

Xác định hàm lượng Asenic (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb)

- Thức ăn hỗn hợp: (As, Cd, Pb): 1,5ppm

- Nguyên liệu và thức ăn khác: (As, Cd, Pb): 3ppm

V31-29

23.

Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg)

0,15ppm

V31-28

24.

Xác định hàm lượng Asenic (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg)

- Thức ăn hỗn hợp: (As, Cd, Pb): 0,3ppm; Hg: 0,15ppm

- Nguyên liệu và thức ăn khác: As: 3ppm; Cd: 0,15ppm; Pb: 1,5ppm

V31-101

25.

Xác định hàm lượng Selen (Se), Coban (Co), Crom (Cr)

1,5ppm

V31-67

26.

Xác định hàm lượng Selen (Se)

50 ppm

V31-106

27.

Xác định hàm lượng Coban (Co), Crom (Cr)

Cr: 150 ppm

Co: 450 ppm

V31-116

28.

Xác định hàm lượng Cysteamine

15 mg/Kg

V31-37

29.

Xác định hàm lượng kháng sinh nhóm Quinolones (Ciprofloxacin, Enrofloxacin)

0,9 mg/Kg

V31-94

30.

Xác định hàm lượng Chloramphenicol

3 hg/Kg

V31-98

31.

Xác định hàm lượng 17 axit amin (Alanine, Glycine, Valine, Leucine, Isoleucine, Threonine, Serine, Proline, Aspartic acid, Methionine, Glutamic acid, Phenylalanine, Lysine, Histidine,

Tyrosine, Cystine)

0,06%

V31-52

32.

Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2

9,0 μg Kg

V31-26

33.

Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2

Aflatoxin B1, G1: 9,0 μg/Kg; Aflatoxin B2, G2: 3,0 μg Kg

V31-82

34.

Xác định hàm lượng Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Ethoxyquin.

15mg/Kg

V31-97

35.

Xác định hàm lượng Melamine, Cyanuric acid, Ammelide, Dicyandiamide

Melamine: 0,3 mg/Kg; Cyanuric, Ammelide, Dicyandiamide: 3,0 mg/Kg

V31-92

36.

Xác định hàm lượng nhóm Nitrofuran (AOZ, AMOZ)

3 μg/Kg

V31-125

37.

Xác định hàm lượng Salbutamol,

Clenbuterol, Ractopamine

15 μg/Kg

V31-58

38.

Định lượng Escherichia coli

10 CFU/g

1 CFU/ml

TCVN 7924-2:2008

(ISO 16649-2:2001)

39.

Phát hiện Salmonella spp.

LOD50= 2 CFU/25g

TCVN 10780-1:2017

(ISO 6579-1:2017)

40.

Xác định hàm lượng Vitamin A

50.000 IU/Kg

V31-17

41.

Xác định hàm lượng Vitamin B1

150 mg/Kg

V31-18

42.

Xác định hàm lượng Vitamin B2

300 mg/Kg

V31-19

43.

Xác định hàm lượng Vitamin B3

150 mg/Kg

V31-20

44.

Xác định hàm lượng Vitamin D3

300.000 IU/Kg

V31-21

45.

Xác định hàm lượng Vitamin E

150 mg/Kg

V31-22

46.

Xác định hàm lượng Vitamin B5

750 mg/Kg

V31-44

47.

Xác định hàm lượng Vitamin B6

37,5 mg/Kg

V31-45

48.

Xác định hàm lượng Vitamin B7

150 mg/Kg

V31-46

49.

Xác định hàm lượng Vitamin B9

37,5 mg/Kg

V31-47

50.

Xác định hàm lượng Vitamin B12

300 mg/Kg

V31-48

51.

Xác định hàm lượng Vitamin C

Ascorbic acid: 150 mg/Kg; Ascorbyl-2- monophosphate: 300 mg/Kg

V31-49

52.

Xác định hàm lượng Vitamin K3

100 mg/Kg

V31-50

 

2. Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

TT

Tên phép thử

Giới hạn định lượng/ Giới hạn đo

Phương pháp thử

1.

Xác định hàm lượng Formaldehyde

≥ 0,45%

TCVN 7764-3:2007

(ISO 6353-3:1987)

2.

Xác định hàm lượng Benzalkonium chloride

≥ 1%

Dược điển Việt Nam V, trang 135

3.

Xác định hàm lượng Iodide

≥ 0,1%

Dược điển Việt Nam V, trang 784

4.

Xác định hàm lượng Potassium permanganat

≥ 0,3%

Dược điển Việt Nam V, trang 532

5.

Xác định đơn vị giá trị trung hòa (CCE)

≥ 3

ASTM C25-11

6.

Xác định hàm lượng Saponin

≥ 0,9%

V31-78

7.

Xác định hàm lượng Chorine hoạt tính

≥ 0,06%

ASTM D2022 - 89 (Reapproved 2016)

8.

Xác định hàm lượng Glutaraldehyde

≥ 0,3%

Food Chemicals Codex, chuyên mục Glutaraldehyde (Effective 01/01/2004)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi