Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN

Quyết định 3112/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3112/QĐ-BNN-CNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:14/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

Số: 3112/QĐ-BNN-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra trọng điểm

chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục Thú y; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Vũ Văn Tám (để chỉ đạo);
- UBND các t
nh/TP;
- Sở NN & PTNT các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG


 Cao Đức Phát

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014

______________________

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BNN-CN ngày 14 tháng 7 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

I. MỤC ĐÍCH

Tập trung kiểm tra trọng điểm về thức ăn chăn nuôi (TĂCN) ở một số địa bàn, nhằm:

- Phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về chất lượng và an toàn đối với TĂCN;

- Tổng kết bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng TĂCN để chỉ đạo triển khai ra phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề chất lượng và an toàn của TĂCN.

2. Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng và an toàn TĂCN.

3. Kiểm tra chất lượng và an toàn đối với nguyên liệu và TĂCN thành phẩm, trong đó tập trung nhiều hơn đối với nhóm TĂCN bổ sung.

Chỉ tiêu kiểm tra:

- Với thức ăn đậm đặc và hỗn hợp hoàn chỉnh: ẩm độ; Protein thô; Lysine tng số; cát sạn và Aflatoxin.

- Với TĂCN bổ sung: ẩm độ; chỉ tiêu chính thể hiện bản chất và công dụng của sản phẩm công bố (ví dụ: bổ sung vitamin thì kiểm tra hàm lượng của vitamin); chất cấm (kiểm tra đại diện).

- Với nguyên liệu: ẩm độ; các chỉ số biểu thị chất lượng và an toàn tùy theo tính chất của từng loại nguyên liệu (chú ý hạn sử dụng).

III. ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Địa bàn kiểm tra: tập trung triển khai ở các tỉnh, TP có nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh TĂCN, nhất là các cơ sở vừa và nhỏ, các cơ sở chế biến phối trộn TĂCN bổ sung, cụ thể:

- Phía Bắc: TP Hà Nội; Hưng Yên và Thanh Hóa.

- Phía Nam: TP. Hồ Chí Minh; Đồng Nai và Vĩnh Long.

2. Đối tượng kiểm tra: là các cơ sở sản xuất, kinh doanh TĂCN, trong đó tập trung kiểm tra chủ yếu đối với cơ sở vừa hoặc nhỏ (công suất dưới 15.000 tấn/năm), các cơ sở sản xuất TĂCN bổ sung, các cơ sở xếp loại C, các cơ sở không có địa chỉ rõ ràng...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai trong 3 tháng: từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2014, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Thời gian TH

1

Bộ có văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh/TP thuộc địa bàn kiểm tra

Cục Chăn nuôi

05-10/7/2014

2

Xây dựng đề cương và hướng dẫn kế hoạch triển khai chung

Cục Chăn nuôi

15/7/2014

3

Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết của từng tnh, trình UBND tỉnh phê duyệt

Sở Nông nghiệp & PTNT

20-25/7/2014

4

Thành lập 02 đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra tại các địa phương

Cục Chăn nuôi

01 lần/tỉnh

5

Sơ kết đánh giá tại địa phương

Sở Nông nghiệp & PTNT

Trước 20/9/2014

6

Tổng kết đánh giá chung

Cục Chăn nuôi

30/9/2014

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

5.1. Ở Trung ương

- Chi cho hoạt động tổ chức triển khai, chỉ đạo thực tế và tổng kết đánh giá;

- Chi cho hoạt động lấy mẫu, phân tích kiểm tra chất lượng TĂCN.

- Nguồn kinh phí: từ nguồn phí, lệ phí lĩnh vực chăn nuôi và Dự án LIFSAP.

4.2. Ở các địa phương

- Chi cho hoạt động tổ chức triển khai, sơ kết đánh giá;

- Chi cho hoạt động lấy mẫu, phân tích kiểm tra chất lượng TĂCN.

- Nguồn kinh phí: từ ngân sách địa phương.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi