Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1125/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP TÀI TRỢ CHO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4196/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 7 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang” (viết tắt là CPRP tỉnh Hà Giang) do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
2. Mục tiêu của dự án:
a) Mục tiêu dài hạn: Nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn tại các xã mục tiêu của Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang một cách bền vững.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp đạt được mục tiêu hợp tác có lợi và bền vững trong môi trường kinh tế nông thôn mới của tỉnh theo định hướng thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và cung cấp dịch vụ trong tỉnh theo hướng lồng ghép mọi nguồn lực, có sự tham gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng thị trường.
- Đầu tư từ khu vực công và tư trong sản xuất và tạo giá trị gia tăng cho hàng hóa được nâng cao.
- Hệ thống quản lý dự án CPRP được thiết lập, vận hành hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động của Dự án và các bài học thành công của CPRP sẽ được nhân rộng và thể chế hóa.
3. Dự án gồm 3 hợp phần: Quy trình lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường bền vững được thiết lập; đầu tư phát triển hàng hóa phù hợp với người nghèo và điều phối Chương trình.
4. Thời gian thực hiện Dự án: 5 năm (2015 - 2020)
5. Địa điểm thực hiện: 30 xã của 5 huyện (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên) của tỉnh Hà Giang.
6. Tổng kinh phí của Dự án: 33.712.000 USD, trong đó:
- Vốn ODA vay ưu đãi của IFAD: 20.000.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 10.000.000 USD, vốn sẽ huy động là 10.000.000 USD)
- Vốn đối ứng: 13.712.000 USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 9.492.000 USD, các bên hưởng lợi đóng góp 4.220.000 USD).
7. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:
- Đối với vốn ODA vay IFAD: Ngân sách Trung ương cấp phát cho các nội dung xây dựng cơ bản và hành chính sự nghiệp theo hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện Dự án.
- Ngân sách Trung ương cho vay lại đối với phần vốn thông qua Hội Phụ nữ tỉnh để cấp vốn cho nhóm tín dụng tiết kiệm do Hội Phụ nữ quản lý.
- Đối với vốn đối ứng: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tự cân đối theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo quy định và người hưởng lợi đóng góp.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô), hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ ODA tiếp tục vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.
Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho IFAD biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1125/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/07/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!