Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.822 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1801

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013 ISO 7562:1990 Khoai tây-Hướng dẫn bảo quản trong kho có thông gió nhân tạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1802

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9713:2013 Lợn giống nội-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1803

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8928:2013 Phòng trừ bệnh hại cây rừng-Hướng dẫn chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1804

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9691:2013 ISO 6659:1981 Ớt ngọt-Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1805

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9690:2013 ISO 6000:1981 Cải bắp-Bảo quản thoáng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1806

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9694:2013 ISO 7560:1995 Dưa chuột-Bảo quản và vận chuyển lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1807

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7377:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
1808

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9327:2012 Máy làm đất-Phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1809

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12634:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1810

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12633:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1811

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
1812

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1813

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9221:2012 ISO 8026:2009 Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp-Vòi phun-Yêu cầu chung và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1814

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1815

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi-Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
1816

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1817

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8409:2012 Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1818

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi-Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1819

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 Phân bón-Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
1820

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
Vui lòng đợi