Hai chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay (28/9/2020)

Ngày hôm nay, 28/9/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của hai Thông tư thuộc lĩnh vực ngân hàng và nông nghiệp, phát triển nông thôn.


1/ Ban hành mới biểu mẫu công bố thông tin phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ban hành kèm Thông tư này là biểu mẫu quy định nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu gồm các thông tin doanh nghiệp phát hành gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong đó, thời gian công bố thông tin chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Đồng thời, việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện theo năm tài chính như sau:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng;

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hằng năm.

Chính sách mới có hiệu lực 28/9/2020
Chính sách mới có hiệu lực 28/9/2020 (Ảnh minh họa)


2/ Hướng dẫn cách xác định thiên tai để hưởng bảo hiểm

Việc xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư này quy định, việc xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau:

- Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp thiên tai để thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo nêu trên của Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Hai Thông tư này đều có hiệu lực từ ngày 28/9/2020.

>> Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 10/2020

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục