Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.332 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12380:2018 Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12601:2018 EN 15782:2009 Thức ăn chăn nuôi - Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-1:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-2:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 2: Xác định khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ nội cộng sinh với cây trồng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12363:2018 ISO 18744:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-2:2018 Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống hạt giống - Phần 2: Cà phê

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-7:2018 Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 7: Cao su

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12562:2018 Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm thời gian cách ly của thuốc trên cây trồng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12477:2018 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Lambda cyhalothrin bằng phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12561:2018 Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trên đồng ruộng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12476:2018 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5815:2018 Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12599:2018 EN 16007:2011 Quy thức ăn chăn nuôi - Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực miễn dịch và sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8368:2018 Gạo nếp trắng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8560:2018 Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT Keo dán gỗ

Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12359:2018 ASEAN STAN 26:2012 Cà quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12358:2018 ASEAN STAN 39:2014 Me ngọt quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 Mít quả tươi

Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
Vui lòng đợi