Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.801 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1781

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1782

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 594:2004 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
1783

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9721:2013 ISO 11817:1994 Cà phê rang xay-Xác định độ ẩm-Phương pháp Karl Fischer (phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1784

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9714:2013 Thỏ giống-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1785

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013 ISO 7562:1990 Khoai tây-Hướng dẫn bảo quản trong kho có thông gió nhân tạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1786

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9713:2013 Lợn giống nội-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
1787

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8928:2013 Phòng trừ bệnh hại cây rừng-Hướng dẫn chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1788

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9691:2013 ISO 6659:1981 Ớt ngọt-Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1789

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9690:2013 ISO 6000:1981 Cải bắp-Bảo quản thoáng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9694:2013 ISO 7560:1995 Dưa chuột-Bảo quản và vận chuyển lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
1791

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9327:2012 Máy làm đất-Phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
1792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12634:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1793

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12633:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
1795

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1796

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9221:2012 ISO 8026:2009 Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp-Vòi phun-Yêu cầu chung và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
1797

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1798

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi-Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi-Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
1800

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
Vui lòng đợi