Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 216-CT NGÀY 10-4-1987
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NHẬN TIỀN 
VÀ HÀNG DO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở CÁC NƯỚC NGOÀI HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GỬI VỀ GIÚP GIA ĐÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Để sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa (dưới đây gọi tắt là nước ngoài) gửi về giúp gia đình theo quyết định số 151-HĐBT ngày 31-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tiền hoặc tư liệu sản xuất hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu về nước nhằm giúp đỡ gia đình hoặc góp phần xây dựng đất nước.
Điều 2.  Người nhận khi có ngoại tệ gửi về qua các tổ chức Ngân hàng hoặc tổ chức do Ngân hàng uỷ nhiệm được phép:
a) Rút ra bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá kiều hối tại thời điểm rút ra và có thưởng.
b) Rút ra bằng ngoại tệ để mua hàng hoặc thanh toán tiền dịch vụ tại các cửa hàng bán hàng và làm dịch vụ ngoại tệ.
c) Mở tài khoản tiền hoặc tiết kiệm bằng ngoại tệ tại Ngân hàng và có lãi bằng ngoại tệ để:
- Rút ra một lần hoặc nhiều lần bất cứ lúc nào để thực hiện điểm a và b nói ở điều 2;
- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ chuyển lại cho gia đình ở nước ngoài;
- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ khi được phép xuất cảnh.
Điều 3.  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước có lương hưu và các khoản tiền khác bằng ngoại tệ đem về cũng được hưởng các quyền lợi như đã ghi ở điều 2.
Điều 4.  Hàng gửi về (nhập khẩu phi mậu dịch), nếu không thuộc diện hàng cấm nhập hoặc nhập có điều kiện thì được nhận không hạn định về số lần, số lượng và trị giá;

- Nếu là tư liệu sản xuất thì được giảm hoặc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch;
- Nếu là hàng tiêu dùng thì phần vượt định mức miễn thuế phải chịu thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.
Điều 5.  Mọi hành vi lợi dụng nguồn tiền và hàng từ nước ngoài gửi về để đầu cơ trục lợi, gây rối thị trường hoặc gây hại cho an ninh quốc gia đều bị trừng trị theo pháp luật.
Điều 6. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 7.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 8. Ngân hàng Nhà nước, Bộ ngoại thương, Tổng cục Hải quan, Bộ tài chính, Bộ ngoại giao, Ban Việt Kiều Trung ương... ra thông tư hướng dẫn thực hiện các điều thuộc ngành mình phụ trách.
Điều 9.  Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 216-CT
NGÀY 10-4-1987 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NHẬN TIỀN
VÀ HÀNG DO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở CÁC NƯỚC
NGOÀI HỆ THỐNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA GỬI VỀ GIÚP GIA ĐÌNH

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Để sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa (dưới đây gọi tắt là nước ngoài) gửi về giúp gia đình theo quyết định số 151-HĐBT ngày 31-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tiền hoặc tư liệu sản xuất hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu về nước nhằm giúp đỡ gia đình hoặc góp phần xây dựng đất nước.

 

Điều 2. Người nhận khi có ngoại tệ gửi về qua các tổ chức Ngân hàng hoặc tổ chức do Ngân hàng uỷ nhiệm được phép:

a) Rút ra bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá kiều hối tại thời điểm rút ra và có thưởng.

b) Rút ra bằng ngoại tệ để mua hàng hoặc thanh toán tiền dịch vụ tại các cửa hàng bán hàng và làm dịch vụ ngoại tệ.

c) Mở tài khoản tiền hoặc tiết kiệm bằng ngoại tệ tại Ngân hàng và có lãi bằng ngoại tệ để:

- Rút ra một lần hoặc nhiều lần bất cứ lúc nào để thực hiện điểm a và b nói ở điều 2;

- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ chuyển lại cho gia đình ở nước ngoài;

- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ khi được phép xuất cảnh.

 

Điều 3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước có lương hưu và các khoản tiền khác bằng ngoại tệ đem về cũng được hưởng các quyền lợi như đã ghi ở điều 2.

 

Điều 4. Hàng gửi về (nhập khẩu phi mậu dịch), nếu không thuộc diện hàng cấm nhập hoặc nhập có điều kiện thì được nhận không hạn định về số lần, số lượng và trị giá;

- Nếu là tư liệu sản xuất thì được giảm hoặc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch;

- Nếu là hàng tiêu dùng thì phần vượt định mức miễn thuế phải chịu thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

 

Điều 5. Mọi hành vi lợi dụng nguồn tiền và hàng từ nước ngoài gửi về để đầu cơ trục lợi, gây rối thị trường hoặc gây hại cho an ninh quốc gia đều bị trừng trị theo pháp luật.

 

Đều 6. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 8. Ngân hàng Nhà nước, Bộ ngoại thương, Tổng cục Hải quan, Bộ tài chính, Bộ ngoại giao, Ban Việt Kiều Trung ương... ra thông tư hướng dẫn thực hiện các điều thuộc ngành mình phụ trách.

 

Điều 9. Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi