Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

Số: 211/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TEM VÀ QUY ĐỊNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC IN MÃ VẠCH ĐA CHIỀU

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, sắp xếp sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 175/1999/QĐ-TTg ngày 25/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu tem thuốc lá in mã vạch đa chiều và “Quy định in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước”.
Điều 2. Tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2010, thay thế mẫu tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC ngày 10/11/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước. Kể từ ngày 01/01/2011, các sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước dán tem mẫu cũ không còn giá trị sử dụng.
Điều 3. Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Tổng Công ty Thuốc lá VN;
- Hiệp hội thuốc lá VN;
- Các đơn vị sản xuất thuốc lá;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, TCT (VPB, VT, TVQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

QUY ĐỊNH

IN ẤN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Ban hành mẫu tem thuốc lá in mã vạch đa chiều để dán vào bao thuốc lá sản xuất trong nước đủ tiêu chuẩn theo quy định, lưu thông trên thị trường phải dán tem. Kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm, in bằng giấy đặc chủng, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2. Tem thuốc lá được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có in mã vạch đa chiều, có thể kiểm tra tính thật giả bằng thiết bị đọc mã vạch 2D; Tem có ký hiệu và số thứ tự liên tục, mỗi ký hiệu in từ 01 đến 10 triệu số tùy theo số lượng phát hành, được đánh số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 10.000.000.
Điều 2. Cấp phát, quản lý, sử dụng tem thuốc lá
Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in ấn, cấp phát tem thuốc lá cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức cấp phát tem thuốc lá cho các doanh nghiệp được phép sản xuất thuốc lá để tổ chức dán tem thuốc lá theo quy định.
Số lượng tem thuốc lá cung cấp cho doanh nghiệp là một những căn cứ để tính các loại thuế theo quy định của pháp luật.
Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá được dán tem thuốc lá căn cứ vào kế hoạch sản xuất hàng năm để đăng ký số lượng tem cần sử dụng năm sau trước ngày 15/11 hàng năm với Cục Thuế nơi đăng ký nhận tem, Cục Thuế tổng hợp nhu cầu sử dụng tem của các đơn vị trên địa bàn, báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 01/12 để có kế hoạch in ấn, phát hành tem đầy đủ, kịp thời. Các doanh nghiệp không đăng ký kế hoạch sử dụng tem thuốc lá coi như không có nhu cầu sử dụng tem.
Đơn vị sử dụng tem thuốc lá phải thực hiện mở sổ sách theo dõi số tem nhận, số tem dán, số tem hư hỏng, mất mát, số còn lại. Hàng tháng phải thực hiện báo cáo thanh, quyết toán số lượng tem thuốc lá đã nhận, đã sử dụng với Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi cung cấp tem.
Điều 3. Xử lý vi phạm
Đơn vị, cá nhân làm mất tem thuốc lá sản xuất trong nước phải báo cáo với cơ quan Thuế nơi cung cấp tem về số lượng tem bị mất để cơ quan Thuế kiểm tra và xử lý kịp thời.
Mức xử lý khi làm mất tem thuốc lá sản xuất trong nước: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế theo quy định hiện hành hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 và các quy định hiện hành của Nhà nước về Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

thuộc tính Quyết định 211/QĐ-BTC

Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:211/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:27/01/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/4/2010, dán tem thuốc lá theo mẫu mới - Ngày 27/01/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 211/QĐ-BTC ban hành mẫu tem thuốc lá in mã vạch đa chiều để dán vào bao thuốc lá sản xuất trong nước đủ tiêu chuẩn theo quy định, lưu thông trên thị trường phải dán tem kể từ ngày 01/4/2010. Kích thước tem 2,2 cm × 4,5 cm, in bằng giấy đặc chủng, có hoa văn bóng nước chìm. Tem thuốc lá được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có in mã vạch đa chiều, có thể kiểm tra tính thật giả bằng thiết bị đọc mã vạch 2D; tem có ký hiệu và số thứ tự liên tục, mỗi ký hiệu in từ 01 đến 10 triệu số tùy theo số lượng phát hành, được đánh số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 10.000.000 Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in ấn, cấp phát tem thuốc lá cho cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục thuế có trách nhiệm tổ chức cấp phát tem thuốc lá cho cách doanh nghiệp được phép sản xuất thuốc lá để tổ chức dán tem thuốc lá theo quy định. Số lượng tem thuốc lá cung cấp cho doanh nghiệp là một trong những căn cứ để tính các loại thuế theo quy định của pháp luật. Đơn vị sử dụng tem thuốc lá phải thực hiện mở sổ sách theo dõi số tem nhận, số tem dán, số tem hư hỏng, mất mát, số còn lại; hàng tháng phải thực hiện báo cáo thanh, quyết toán số lượng tem thuốc lá đã nhận, đã sử dụng với cục thuế nơi cung cấp tem. Đơn vị, cá nhân làm mất tem thuốc lá sản xuất trong nước phải báo cáo với cơ quan thuế nơi cung cấp tem về số lượng tem bị mất để cơ quan thuế kiểm tra và xử lý kịp thời; tùy theo mức độ vi phạm, đơn vị, cá nhân làm mất tem thuốc lá sẽ bị phạt vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2010 và thay thế mẫu tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC ngày 10/11/1999 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 01/01/2011, các sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước dán tem mẫu cũ không còn giá trị sử dụng.

Xem chi tiết Quyết định211/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi