Quyết định 01/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/2003/QĐ-BTS

NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BTS ngày 3/10/2002 về việc thành lập Ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ngành Thủy sản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng ban rà soát và hệ thống hoá văn bản Quy phạm pháp luật Ngành thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 22 văn bản (danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Thủy sản và Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có quản lý thủy sản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THỦY SẢN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BTS ngày 13 tháng 02 năm 2003)
 

STT

 

Hình thức văn bản

 

Số văn bản

 

Ngày, tháng năm ban hành

 

Trích yếu nội dung văn bản

 

1

 

Quyết định

 

82/QĐ-BTS

 

24/3/1995

 

V/v tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại cơ quan Bộ Thủy sản

 

2

 

Chỉ thị

 

07/CT-VP

 

9/7/1997

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính đối với các hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản

 

3

 

Quyết định

 

552/TS-QĐ

 

11/11/1997

 

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành thuỷ sản

 

nhayQuyết định số 552 TS/QĐ ngày 11/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành thuỷ sản được ra khỏi Danh mục các văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định này, theo quy định tại Điều 1 Quyết định 03/2003/QĐ-BTS.nhay

4

 

Quyết định

 

211/TS-QĐ

 

17/6/1992

 

Về quản lý kỹ thuật, kiểm tra an toàn các phương tiện nghề cá

 

5

 

Quyết định

 

413/QĐ-BVNL

 

1/4/1996

 

Ban hành thể lệ đăng ký tàu cá và thuyền viên

 

6

 

Quyết định

 

112/QĐ-BVNL

 

10/3/1997

 

Về việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 12 bản thể lệ đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định 413/QĐ-BVNL ngày 1/4/1996

 

7

 

Quyết định

 

71/1998/QĐ-BTS

 

21/02/1998

 

V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và thường trực tìm kiếm cứu nạn.

 

8

 

Quyết định

 

149/1998/QĐ-BTS

 

02/4/1998

 

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thuỷ sản

 

9

 

Quyết định

 

66/1998/QĐ-TS

 

18/2/1998

 

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

 

10

 

Chỉ thị

 

08/CT-BVNL

 

29/9/1994

 

Tăng cường biện pháp chống sử dụng chất nổ, hoá chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản

 

11

 

Quyết định

 

239/1998/QĐ-BTS

 

3/6/1998

 

Về việc phân cấp thẩm định và quyết định đầu tư cho các Tổng công ty trực thuộc Bộ

 

12

 

Thông tư

 

01 TT-NC

 

11/4/1990

 

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình kinh doanh ngành thuỷ sản

 

13

 

Quyết định

 

865/QĐ-NC

 

23/10/1996

 

Quy hoạch sắp xếp lại cơ sở giống nuôi thuỷ sản 1996 - 2000

 

14

 

Quyết định

 

14/QĐ-BTS

 

9/1/1996

 

Về quy chế đăng ký chất lượng hàng hoá thuỷ sản

 

15

 

Quyết định

 

195/QĐ-BVNL

 

26/4/1997

 

Về việc sửa đổi phụ lục 1 quy chế đăng ký chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 14 QĐ/KHCN ngày 19/1/1997

 

16

 

Quyết định

 

01/2000/QĐ-BTS

 

3/1/2000

 

Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

17

 

Quyết định

 

08/2000/QĐ-BTS

 

07/01/2000

 

Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng thuỷ sản

 

18

 

Chỉ thị

 

13 CT-KHCN

 

3/6/1995

 

Về việc chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong thu mua, chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu

 

19

 

Thông tư

 

30 TC/TCKT

 

23/5/1991

 

Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với khai thác hải sản

 

20

 

Chỉ thị

 

08/1999/CT-BTS

 

14/8/1999

 

Về việc thực hiện Quyết định số 96/1999/QĐ-TTg ngày 6/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999

 

21

 

Thông tư liên bộ

 

13/TTLB-TS-TC

 

12/2/1996

 

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng

 

22

 

Chỉ thị

 

10/CT-TCKT

 

18/11/1996

 

Về việc thi hành Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/2003/QĐ-BTS
NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Đà HẾT HIỆU LỰC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BTS ngày 3/10/2002 về việc thành lập Ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ngành Thủy sản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng ban rà soát và hệ thống hoá văn bản Quy phạm pháp luật Ngành thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 22 văn bản (danh mục kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Thủy sản và Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có quản lý thủy sản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THỦY SẢN BAN HÀNH Đà HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BTS ngày 13 tháng 02 năm 2003)

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định

82/QĐ-BTS

24/3/1995

V/v tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại cơ quan Bộ Thủy sản

2

Chỉ thị

07/CT-VP

9/7/1997

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính đối với các hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản

3

Quyết định

552/TS-QĐ

11/11/1997

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành thuỷ sản

4

Quyết định

211/TS-QĐ

17/6/1992

Về quản lý kỹ thuật, kiểm tra an toàn các phương tiện nghề cá

5

Quyết định

413/QĐ-BVNL

1/4/1996

Ban hành thể lệ đăng ký tàu cá và thuyền viên

6

Quyết định

112/QĐ-BVNL

10/3/1997

Về việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 12 bản thể lệ đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định 413/QĐ-BVNL ngày 1/4/1996

7

Quyết định

71/1998/QĐ-BTS

21/02/1998

V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và thường trực tìm kiếm cứu nạn.

8

Quyết định

149/1998/QĐ-BTS

02/4/1998

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thuỷ sản

9

Quyết định

66/1998/QĐ-TS

18/2/1998

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

10

Chỉ thị

08/CT-BVNL

29/9/1994

Tăng cường biện pháp chống sử dụng chất nổ, hoá chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản

11

Quyết định

239/1998/QĐ-BTS

3/6/1998

Về việc phân cấp thẩm định và quyết định đầu tư cho các Tổng công ty trực thuộc Bộ

12

Thông tư

01 TT-NC

11/4/1990

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình kinh doanh ngành thuỷ sản

13

Quyết định

865/QĐ-NC

23/10/1996

Quy hoạch sắp xếp lại cơ sở giống nuôi thuỷ sản 1996 - 2000

14

Quyết định

14/QĐ-BTS

9/1/1996

Về quy chế đăng ký chất lượng hàng hoá thuỷ sản

15

Quyết định

195/QĐ-BVNL

26/4/1997

Về việc sửa đổi phụ lục 1 quy chế đăng ký chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 14 QĐ/KHCN ngày 19/1/1997

16

Quyết định

01/2000/QĐ-BTS

3/1/2000

Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

17

Quyết định

08/2000/QĐ-BTS

07/01/2000

Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng thuỷ sản

18

Chỉ thị

13 CT-KHCN

3/6/1995

Về việc chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong thu mua, chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu

19

Thông tư

30 TC/TCKT

23/5/1991

Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với khai thác hải sản

20

Chỉ thị

08/1999/CT-BTS

14/8/1999

Về việc thực hiện Quyết định số 96/1999/QĐ-TTg ngày 6/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999

21

Thông tư liên bộ

13/TTLB-TS-TC

12/2/1996

Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác quản lý chất lượng

22

Chỉ thị

10/CT-TCKT

18/11/1996

Về việc thi hành Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

 

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi