Công văn 1989/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-----------------

Số: 1989/BNV-CCVC

V/v: hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

 

Kính gửi:

Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn,
Tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng.

 

 

Triển khai Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; căn cứ Công văn số 570/TTg-ĐMDN ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc công ty nhà nước, Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên ở các tập đoàn và Tổng công ty nhà nước như sau:

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng Thành viên được chọn từ các thành viên Hội đồng quản trị, hồ sơ bổ nhiệm gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (kèm theo ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Ý kiến cấp ủy đảng hoặc Thường vụ đảng ủy (nếu là đảng ủy toàn tập đoàn, tổng công ty) về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (có bổ sung đến thời điểm làm hồ sơ) có dán ảnh 4x6 được cơ quan quản lý cán bộ xác nhận.

Đối với các chức danh diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ bổ nhiệm đến Bộ quản lý ngành để trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với Kiểm soát viên:

Trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm thực hiện như trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty.

Đối với Kiểm soát viên ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ bổ nhiệm đến Bộ quản lý ngành để trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND, các tỉnh, thành phố Trực thuộc TW;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển;
- Lưu: VT, CCVC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi