Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH

Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2023/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:17/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục 28 vị trí việc làm lãnh đạo lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Ngày 17/10/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cụ thể như sau:

1. Danh mục 28 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Thành viên Hội đồng quản lý;

- Thành viên Hội đồng trường;

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ);

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ);

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Bộ);…

2. Bản mô tả công việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bao gồm:

- Tên vị trí việc làm;

- Quy trình công việc liên quan;

- Mục tiêu vị trí việc làm;

- Các công việc và tiêu chí đánh giá;

- Các mối quan hệ trong công việc;

- Phạm vi quyền hạn;

- Các yêu cầu về trình độ, năng lực.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2023.

Xem chi tiết Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
_________
Số: 10/2023/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
3. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội
1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
2. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Điều 4. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội
1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Thông tư này, cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 2 xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình gửi cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm để tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.
Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2023.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐTBXH;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thanh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên VTVL

Ngạch công chức tương ứng

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Ghi chú

1.

Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

2.

Chuyên viên chính về lao động tiền lương

Chuyên viên chính

x

x

 

 

3.

Chuyên viên về lao động tiền lương

Chuyên viên

x

x

x

 

4.

Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

5.

Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội

Chuyên viên chính

x

x

 

 

6.

Chuyên viên về bảo hiểm xã hội

Chuyên viên

x

x

x

 

7.

Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

8.

Chuyên viên chính về bình đẳng giới

Chuyên viên chính

x

x

 

 

9.

Chuyên viên về bình đẳng giới

Chuyên viên

x

x

x

 

10.

Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

11.

Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước

Chuyên viên chính

x

x

 

 

12.

Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước

Chuyên viên

x

x

 

 

13.

Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

14.

Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động

Chuyên viên chính

x

x

 

 

15.

Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động

Chuyên viên

x

x

x

 

16.

Chuyên viên cao cấp về người có công

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

17.

Chuyên viên chính về người có công

Chuyên viên chính

x

x

 

 

18.

Chuyên viên về người có công

Chuyên viên

x

x

x

 

19.

Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

20.

Chuyên viên chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

Chuyên viên chính

x

x

 

 

21.

Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội

Chuyên viên

x

x

x

 

22.

Chuyên viên cao cấp về việc làm

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

23.

Chuyên viên chính về việc làm

Chuyên viên chính

x

x

 

 

24.

Chuyên viên về việc làm

Chuyên viên

x

x

x

 

25.

Chuyên viên cao cấp về bảo trợ xã hội

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

26.

Chuyên viên chính về bảo trợ xã hội

Chuyên viên chính

x

x

 

 

27.

Chuyên viên về bảo trợ xã hội

Chuyên viên

x

x

x

 

28.

Chuyên viên cao cấp về giảm nghèo

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

29.

Chuyên viên chính về giảm nghèo

Chuyên viên chính

x

x

 

 

30.

Chuyên viên về giảm nghèo

Chuyên viên

x

x

x

 

31.

Chuyên viên cao cấp về trẻ em

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

32.

Chuyên viên chính về trẻ em

Chuyên viên chính

x

x

 

 

33.

Chuyên viên về trẻ em

Chuyên viên

x

x

x

 

34.

Chuyên viên cao cấp về cơ sở vật chất và thiết bị

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

35.

Chuyên viên chính về cơ sở vật chất và thiết bị

Chuyên viên chính

x

x

 

 

36.

Chuyên viên về cơ sở vật chất và thiết bị

Chuyên viên

x

x

x

 

37.

Chuyên viên cao cấp về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên)

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

38.

Chuyên viên chính về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên)

Chuyên viên chính

x

x

 

 

39.

Chuyên viên về đào tạo (gồm đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên)

Chuyên viên

x

x

x

 

40.

Chuyên viên cao cấp về công tác học sinh, sinh viên

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

41.

Chuyên viên chính về công tác học sinh, sinh viên

Chuyên viên chính

x

x

 

 

42.

Chuyên viên về công tác học sinh, sinh viên

Chuyên viên

x

x

x

 

43.

Chuyên viên cao cấp về quản lý kỹ năng nghề

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

44.

Chuyên viên chính về quản lý kỹ năng nghề

Chuyên viên chính

x

x

 

 

45.

Chuyên viên về quản lý kỹ năng nghề

Chuyên viên

x

x

x

 

46.

Chuyên viên cao cấp về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

47.

Chuyên viên chính về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên chính

x

x

 

 

48.

Chuyên viên về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên

x

x

x

 

49.

Chuyên viên cao cấp về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

 

50.

Chuyên viên chính về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên chính

x

x

 

 

51.

Chuyên viên về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên

x

x

x

 

PHỤ LỤC II.1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
LĨNH VỰC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….
TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

 BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTBXH

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng văn bản

1.1. Chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Dự thảo văn bản được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2

Hướng dẫn

Tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn triển khai các Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo đúng nội dung quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành;

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề án được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

Theo dõi, thu thập thông tin, thống kê tổng hợp số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, quan hệ lao động

Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời

3.6

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

- Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

- Hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đúng tiến độ.

4

Kiểm tra

Kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Chuyên viên được phân công cùng mảng công tác.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến công tác chuyên môn

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

- Hiểu biết sâu, rộng về lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

5

- Tổ chức thực hiện công việc

5

- Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

5

- Giao tiếp ứng xử

5

- Quan hệ phối hợp

5

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

5

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

5

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

5

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

5

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

4

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….           

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên chính về lao động, tiền lương

Mã vị trí việc làm:

 

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTBXH

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

     
 

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham gia xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công

1.1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong phạm vi toàn quốc thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án về lao động, tiền lương, quan hệ lao động theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoặc:

1.3. Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành1 của HĐND, UBND cấp tỉnh về lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

Các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc Nội dung tham gia (phần được phân công)... được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng..

2

Hướng dẫn

2.1. Tham gia xây dựng hướng dẫn triển khai các nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

1. Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy

3

Tổ chức thực hiện

 

 

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tham gia thẩm định các đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoặc tham gia thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trước khi trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

3.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo, thống kê

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, quan hệ lao động; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động Hoăc: (cấp tỉnh)

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trên phạm vi tỉnh, gồm: lao động, tiền lương, quan hệ lao động; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc

3.5

Thực hiện các nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; với các cơ quan tổ chức của địa phương và các cơ quan có liên quan ở Trung ương về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

4.

Kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh); đề xuất chủ trương, giải pháp điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3- Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Trưởng phòng, Lãnh đạo Cục

 

- Các Tổ chức thuộc cơ quan

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến công tác chuyên môn

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

-Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

4

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết , pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

4

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

4

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

4

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

4

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….           

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên về lao động, tiền lương

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTBXH

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

     
 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: Tham gia xây dựng chế độ chính sách về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Xây dựng văn bản

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện).

Các quy định, các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương, quan hệ lao động được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2

Hướng dẫn

Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp câu hỏi và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách lao động, tiền lương, quan hệ lao động đối với các cơ quan đơn vị, Hướng dẫn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, quan hệ lao động cho cấp Sở.

Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để cấp dưới, các cơ quan đơn vị có khả năng thực hiện công việc

3

Kiểm tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, tiền lương và quan hệ lao động của các cơ quan đơn vị theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất giải pháp kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

4.1. Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu theo quy định về chế độ, chính sách lao động, tiền lương, quan hệ lao động và lập báo cáo định kỳ theo tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

4.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động.

Hoăc: (cấp tỉnh)

4.2- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trên phạm vi tỉnh.

Hoặc: (cấp huyện)

4.2- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trên địa bàn quận/huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

4.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

- Đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ được giao

5

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

5.1. Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

5.2. Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

6

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

 

Các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị

 

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến công tác chuyên môn

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

-Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Hiểu biết về lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động và định hướng phát triển.

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

3

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

- Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

3

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

3

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

3

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

3

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết, pháp luật về tiền lương, lao động, quan hệ lao động

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

PHỤ LỤC II.2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

     
 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu đề xuất, xây dựng hoàn thiện thể chế, chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội, các dự án, đề án, chương trình; tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, văn bản

- Tham mưu và chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động

- Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu và chủ trì nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn; chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tham mưu chính sách, biện pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi của các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Dự thảo được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2

Hướng dẫn

- Hướng dẫn xây dựng triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thông tin, báo cáo thống kê về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

- Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo đúng nội dung quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành;

- Tài liệu hướng dẫn được đánh giá cao; nội dung tập huấn chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ được đánh giá cao.

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài và các công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề tài, công trình nghiên cứu được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Chủ trì, tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

- Theo dõi thông tin, số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội.

- Xây dựng các Báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

- Chủ trì sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

- Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời.

- Nội dung Báo cáo được phê duyệt.

3.6

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

- Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

- Hoạt động của đơn vị (liên quan đến lĩnh vực công tác được giao) nhịp nhàng, đúng tiến độ

4

Kiểm tra

Chủ trì tham mưu, giúp đơn vị và Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước, của Bộ về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5

Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Chủ trì tham mưu và triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đề xuất và tham gia đàm phán, xây dựng, ký kết và hướng dẫn tổ chức thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế của Việt Nam về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Các hoạt động hợp tác đạt kết quả cao.

Các điều ước, cam kết quốc tế được xây dựng, ký kết và triển khai đúng quy định.

6

Lập kế hoạch của cá nhân

Xây dựng, thực hiện và báo cáo về việc kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân trên cơ sở phân công.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1. Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Chuyên viên được phân công cùng mảng công tác.

Các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị

 

3.2. Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao.

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao;

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo quy định.

 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1. Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe

 

 • Điềm tĩnh, cẩn thận
 • Khả năng đoàn kết nội bộ
 • Phẩm chất khác ...

Các yêu cầu khác

 • Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;
 • Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;
 • Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong thực tế liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội;
 • Hiểu biết sâu về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực liên quan.
 

5.2. Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

5

- Tổ chức thực hiện công việc

5

- Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

5

- Giao tiếp ứng xử

5

- Quan hệ phối hợp

5

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

5

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

5

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

4

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….           

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Tên VTVL: Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

     
 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì, tham gia nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, chế độ, chính sách; xây dựng, hoàn thiện chính sách về bảo hiểm xã hội; tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án và văn bản

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, pháp lệnh, chính sách quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

- Chủ trì, tham gia xây dựng dự án, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

- Chủ trì, tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Nội dung tham gia được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng..

2

Hướng dẫn

- Tham gia hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan tham mưu cấp tỉnh, cấp huyện. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thông tin, báo cáo thống kê về lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tham gia tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Nội dung tham gia được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

Tham mưu, chủ trì và tham gia xây dựng kế hoạch triển khai thực thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tham gia thẩm định các đề án, công trình cấp huyện, tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và địa phương theo phân cấp quản lý.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì, tham gia nghiên cứu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của địa phương theo quy định và phân công nhiệm vụ được giao.

Nội dung tham gia nghiên cứu được đánh giá cao.

3.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo, thống kê

- Chủ trì, tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc hoặc trên địa bản tỉnh, quận/huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

- Trực tiếp hướng dẫn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đảm bảo quy trình công tác theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

3.5

Thực hiện các nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; với các cơ quan tổ chức của địa phương và các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

4.

Kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện; đề xuất chủ trương, biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5

Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo phạm vi trách nhiệm được giao và phân cấp theo quy định.

Các hoạt động hợp tác đạt kết quả cao.

6

Lập kế hoạch của cá nhân

Xây dựng, thực hiện và báo cáo về việc kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân trên cơ sở phân công.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1. Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Cấp trưởng vụ, đơn vị

 

Các tổ chức thuộc cơ quan

 

3.2. Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác, các tổ chức đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực công tác

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố

Các vụ, đơn vị thuộc Sở

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

- Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1. Yêu cầu về trình độ          

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng nghiên cứu đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

 

5.2. Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

4

- Tổ chức thực hiện công việc

4

- Soạn thảo và ban hành văn bản

4

- Giao tiếp ứng xử

4

- Quan hệ phối hợp

4

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

3

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

4

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

 

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….           

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Tên Vị trí việc làm: Chuyên viên về Bảo hiểm xã hội

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

     
 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: Tham gia xây dựng chế độ chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Xây dựng văn bản

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Các quy định, các văn bản được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2

Hướng dẫn

- Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp vướng mắc và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội cho các Sở, cơ quan, doanh nghiệp và các đối tượng khác theo quy định.

- Tham gia hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thông tin, báo cáo thống kê về bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để cấp dưới, các cơ quan đơn vị có khả năng thực hiện công việc.

- Giải quyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội.

3

Kiểm tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội của các cơ quan đơn vị theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu theo quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội trong các cơ quan, đơn vị và lập báo cáo định kỳ theo tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Tham gia nghiên cứu đề tài và các công trình nghiên cứu khoa học theo phân công của đơn vị.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

- Tham gia các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

- Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác.

5

Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo phạm vi trách nhiệm được giao và phân cấp theo quy định.

Các hoạt động hợp tác đạt kết quả cao

6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với các cơ quan, tổ chức của địa phương và các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan khác ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

7

Lập kế hoạch của cá nhân

Xây dựng, thực hiện và báo cáo về việc kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân trên cơ sở phân công

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng

8

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1. Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Theo phân công quản lý

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức thuộc đơn vị

 

3.2. Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn.

Các cơ quan quản lý về Bảo hiểm xã hội có liên quan theo yêu cầu công việc

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban ngành liên quan khác và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn.

Các đơn vị thuộc cơ quan

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1. Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác

 

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Hiểu biết về lĩnh vực lao động tiền lương và định hướng phát triển.

 

5.2. Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

2

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

- Sử dụng ngoại ngữ

2

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

2

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

Phê duyệt của lãnh đạo

PHỤ LỤC II.3

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, các dự án, Đề án, chương trình; tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, văn bản

- Tham mưu và chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực bình đẳng giới trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Dự thảo được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2

Hướng dẫn

Hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo đúng nội dung quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành;

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực bình đẳng giới, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

3.2

Thẩm định các đề tài, đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề tài, đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Chủ trì, tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

- Theo dõi thông tin, số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

- Chủ trì xây dựng các Báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội về lĩnh vực bình đẳng giới.

- Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời

- Nội dung Báo cáo được phê duyệt.

3.6

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị

- Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

- Hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đúng tiến độ.

4

Kiểm tra

Kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5

Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực bình đẳng giới

Chủ trì các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bình đẳng giới

Các hoạt động hợp tác đạt kết quả cao.

6

Lập kế hoạch của cá nhân

Xây dựng, thực hiện và báo cáo về việc kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân trên cơ sở phân công.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc:

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Chuyên viên được phân công cùng mảng công tác.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo quy định.

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

- Hiểu biết về lĩnh vực bình đẳng giới và các lĩnh vực liên quan

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

5

- Tổ chức thực hiện công việc

5

- Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

5

- Giao tiếp ứng xử

5

- Quan hệ phối hợp

5

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

5

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

5

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

4

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên chính về bình đẳng giới

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham gia xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bình đẳng giới trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách về bình đẳng giới theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung tham gia được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2

Hướng dẫn

- Tham gia hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện về lĩnh vực bình đẳng giới.

- Nội dung tham gia được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực bình đẳng giới

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ

3.2

Thẩm định các đề tài, đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tham gia thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình cấp nhà nước, cấp Bộ về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo, thống kê

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bình đẳng giới; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực bình đẳng giới

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc

3.5

Thực hiện các nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội; với các cơ quan tổ chức của địa phương và các cơ quan có liên quan ở Trung ương về lĩnh vực Bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

4.

Kiểm tra

Kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

5

Hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực bình đẳng giới

Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bình đẳng giới

Các hoạt động hợp tác đạt kết quả cao.

6

Lập kế hoạch của cá nhân

Xây dựng, thực hiện và báo cáo về việc kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân trên cơ sở phân công.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3- Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Cấp trưởng vụ, đơn vị

 

Các tổ chức thuộc cơ quan

 

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác, các tổ chức đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực công tác

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố

Các vụ, đơn vị thuộc Sở

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

- Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

-Trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

- Phẩm chất khác ...

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

4

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

3

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

2

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên về Bình đẳng giới

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: Tham gia xây dựng chế độ chính sách về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Xây dựng văn bản

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật về lĩnh vực bình đẳng giới thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các quy định, các văn bản thuộc lĩnh vực được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2

Hướng dẫn

- Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp vướng mắc và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách bình đẳng giới đối với các cơ quan đơn vị,

- Hướng dẫn nghiệp vụ về bình đẳng giới cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để cấp dưới, các cơ quan đơn vị có khả năng thực hiện công việc.

- Tham mưu lãnh đạo giải đáp được các vướng mắc trong lĩnh vực bình đẳng giới

3

Kiểm tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của các cơ quan đơn vị theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu theo quy định về chế độ, chính sách bình đẳng giới trong các cơ quan, đơn vị và lập báo cáo định kỳ theo tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới

- Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác

5

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

6

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Theo phân công quản lý

 

Các tổ chức thuộc đơn vị

 

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các cơ quan quản lý về Bình đẳng giới có liên quan theo yêu cầu công việc

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị.

Các đơn vị thuộc cơ quan

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm công tác

Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

2

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

- Sử dụng ngoại ngữ

2

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

2

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

 

 

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2


Phê duyệt của lãnh đạo

PHỤ LỤC II.4

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước

Mã vị trí việc làm: Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng văn bản

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Dự thảo được phê duyệt và ban hành.

2

Hướng dẫn

Tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn triển khai các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo đúng nội dung quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề án được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiên mang lại hiệu quả.

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

Theo dõi, thu thập thông tin, thống kê tổng hợp số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời

3.6

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị

- Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

- Hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đúng tiến độ.

4

Kiểm tra

Kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Chuyên viên được phân công cùng mảng công tác.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao;

4.2

Tham gia ý kiến về các công việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo quy định.

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

-Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

- Phẩm chất khác ...

 

 

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;
- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;
- Hiểu biết về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ.
 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

5

- Tổ chức thực hiện công việc

5

- Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

5

- Giao tiếp ứng xử

5

- Quan hệ phối hợp

5

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

5

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

5

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

4

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công

- Chỉ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoặc:

- Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành1 của HĐND, UBND cấp tỉnh về người Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài

Nội dung tham gia được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2

Hướng dẫn

- Chủ trì hướng dẫn triển khai các nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề án, công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo, thống kê

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoặc: (cấp tỉnh)

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trên phạm vi tỉnh về các hoạt động quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo phân cấp quản lý.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc

3.5

Thực hiện các nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; với các cơ quan tổ chức của địa phương và các cơ quan có liên quan ở Trung ương về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ .

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

4.

Kiểm tra

Kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3- Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Cấp trưởng vụ, đơn vị

 

Các tổ chức thuộc cơ quan

 

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác, các tổ chức đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực công tác

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố

Các vụ, đơn vị thuộc Sở

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

- Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

- Hiểu biết về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

4

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

3

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

2

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: Tham gia xây dựng chế độ chính sách về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Xây dựng văn bản

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện).

Các quy định, các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý lao động được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2

Hướng dẫn

Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp câu hỏi và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách về quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp quản lý.

Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để cấp dưới, các cơ quan đơn vị có khả năng thực hiện công việc

3

Kiểm tra, thanh tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thanh tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan về pháp luật lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các cơ quan đơn vị theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp xử lý, điều chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu theo quy định về chế độ, chính sách quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, trong các tổ chức nước ngoài và lập báo cáo định kỳ theo tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

Hoặc: (cấp tỉnh)

- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên phạm vi tỉnh.

Hoặc: (cấp huyện)

- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên phạm vi huyện.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1. Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2. Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác

5

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

6

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Theo phân công quản lý

 

Các tổ chức thuộc đơn vị

 

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các cơ quan quản lý về Quản lý lao động ngoài nước có liên quan theo yêu cầu công việc

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê, thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị

Các đơn vị thuộc cơ quan

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

-Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Hiểu biết về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

2

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

- Sử dụng ngoại ngữ

2

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

2

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

2

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

Phê duyệt của lãnh đạo

PHỤ LỤC II.5

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: …………………

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
 

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương mại và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng văn bản

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Dự thảo được phê duyệt và ban hành.

2

Hướng dẫn

Tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo đúng nội quy quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành;

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của các cá nhân.

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực an toàn,vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề án được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Chủ trì, tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

Theo dõi, thu thập thông tin, thống kê tổng hợp số hiệu liên quan trong thực hiện các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động.

Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời

3.6.

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

- Công việc, nhiệm vụ được giao thống suốt, tạo được mối quan hệ công tác tính cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

- Hoạt động của đơn vị nhịp nhàng, đúng tiến độ.

4.

Kiểm tra, thanh tra

Thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất chủ trương, biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

5.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Chuyên viên được phân công cùng mảng công tác.

Các cơ quan, Tổ chức, cá nhân có có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ do cấp trên giao.

 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao;

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo quy định.

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

- Hiểu biết về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

5

- Tổ chức thực hiện công việc

5

- Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

5

- Giao tiếp ứng xử

5

- Quan hệ phối hợp

5

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

4

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

5

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

5

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

5

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

4

- Quản lý sự thay đổi

3

- Ra quyết định

3

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động

Mã vị trí việc làm: Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản về lĩnh vực được phân công

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoặc:

- Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành1 của HĐND, UBND cấp tỉnh về An toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nội dung tham gia được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2

Hướng dẫn

- Tham gia xây dựng hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và những đối tượng có liên quan.

Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tham gia thẩm định các đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoặc tham gia thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trước khi trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Tham gia nghiên cứu, xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo, thống kê

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

Hoặc: (cấp tỉnh)

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc

Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trên phạm vi tỉnh, gồm: an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

3.5

Thực hiện các nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.6

Phối hợp công tác

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; với các cơ quan tổ chức của địa phương và các cơ quan có liên quan ở Trung ương về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các thành viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp với các tổ chức hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động trong và nước nước.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

4.

Kiểm tra, thanh tra

Thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh); đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

5.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

 

3- Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Cấp trưởng vụ, đơn vị

 

Các cơ quan, Tổ chức, cá nhân có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.
- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.
- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.
- Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.
 

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe

- Điềm tĩnh, cẩn thận

- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị;

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

3

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3

- Giao tiếp ứng xử

3

- Quan hệ phối hợp

4

- Sử dụng công nghệ thông tin

3

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

3

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

3

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

3

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

3

- Quản lý sự thay đổi

2

- Ra quyết định

2

- Quản lý nguồn lực

2

- Phát triển nhân viên

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________


BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
 

Tên Vị trí việc làm: Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan VTVL)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: Tham gia xây dựng chế độ chính sách về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động hoặc thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Xây dựng văn bản

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động hoặc thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện)

Các quy định, các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý lao động được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2

Hướng dẫn

Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp câu hỏi và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách an toàn, vệ sinh lao động hoặc thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các cơ quan đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động đối với cấp Sở và các tổ chức hoạt động dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung hướng dẫn về công việc, nghiệp vụ để các đối tượng, cơ quan đơn vị có liên quan hiểu và có khả năng thực hiện.

3

Kiểm tra, thanh tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thanh tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động hoặc thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách về an toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan đơn vị theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý

4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

- Tham gia xây dựng, đề xuất chính sách và các quy định pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động hoặc thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, trong các tổ chức nước ngoài và lập báo cáo định kỳ theo tháng và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.

Hoăc: (cấp tỉnh)

- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động trên phạm vi tỉnh.

Hoặc: (cấp huyện)

- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận/huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

- Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác

5

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức hoạt động về an toàn, vệ sinh lao trong và ngoài nước và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

6

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao

 

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả

Quản lý trực tiếp

Các cá nhân, đơn vị phối hợp chính

Theo phân công quản lý

 

Các cơ quan, Tổ chức, cá nhân có có liên quan

 

3.2- Bên ngoài

Đối tượng quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có liên quan đến công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

- Lấy các thông tin thống kê

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, HĐND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chuyên môn

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn

- Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc quản lý.

 

4. Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

 

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm công tác

Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, cẩn thận.

- Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Hiểu biết về lĩnh vực lao động tiền lương và định hướng phát triển.

 

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3

- Tổ chức thực hiện công việc

2

- Soạn thảo và ban hành văn bản

2

- Giao tiếp ứng xử

2

- Quan hệ phối hợp

2

- Sử dụng công nghệ thông tin

2

- Sử dụng ngoại ngữ

1

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng chủ trương, nghị quyết

1

- Khả năng hướng dẫn thực hiện chủ trương, nghị quyết

1

- Khả năng kiểm tra thực hiện chủ trương, nghị quyết

1

- Khả năng thẩm định các văn bản, đề án của các cấp

1

- Khả năng phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết

1

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

1

- Quản lý sự thay đổi

1

- Ra quyết định

1

- Quản lý nguồn lực

3

- Phát triển nhân viên

2

Phê duyệt của lãnh đạo

PHỤ LỤC II.7

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ
CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

(Kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TÊN CƠ QUAN: ………………….

TÊN TỔ CHỨC: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(địa chỉ trụ sở của cơ quan)

Quy trình công việc liên quan

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo phân công.

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

1

Tham mưu xây dựng văn bản

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Dự thảo được phê duyệt và ban hành.

2

Hướng dẫn

Tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn triển khai các Nghị định, Nghị quyết,

Văn bản hướng dẫn được xây dựng theo

 

 

Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

đúng nội dung quy định, đúng tiến độ và được cấp có thẩm quyền ký ban hành;

3

Tổ chức thực hiện

3.1

Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược, chính sách, pháp luật, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch xây dựng được phê duyệt, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

3.2

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Thẩm định các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước thuộc về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo kết quả thẩm định được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền thông qua

3.3

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước, cấp Bộ

Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề án được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

3.4

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3.5

Báo cáo, thống kê, điều tra

Theo dõi, thu thập thông tin, thống kê tổng hợp số liệu liên quan trong thực hiện các chính sách về phòng, chống tệ nạn xã hội

Số liệu báo cáo, thống kê đầy đủ, kịp thời

3.6

Phối hợp thực hiện

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương về về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.