Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 09/LĐTBXH-TT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3/10/1996 của Chính về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, căn cứ Điều 51 của Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I./ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

 

1. Đối tượng áp dụng việc cấp giấy phép lao động theo Nghị định 58/CP là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là lao động nước ngoài) làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam sau đây:

a) Doanh nghiệp Nhà nước;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh với nước ngoài trên cơ sở hợp đồng; doanh nghiệp đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; công ty thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao - kinh doanh hoặc dự án xây dựng, chuyển giao theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu chế xuất, khu công nghiệp; nhà thầu (thầu chính, thầu phụ), công ty nước ngoài được thuê để quản lý, thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo được thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

c) Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng liên doanh với nước ngoài; công ty liên doanh bảo hiểm hoặc công ty liên doanh môi giới bảo hiểm; chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã có tư cách pháp nhân;

đ) Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế;

e) Các tổ chức kinh doanh phục vụ thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội khác.

2. Đối tượng không áp dụng việc cấp giấy phép lao động theo Nghị định 58/CP:

a) Lao động nước ngoài làm việc cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam, cho cá nhân người Việt Nam;

b) Lao động nước ngoài là thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cả các Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, Công ty Bảo hiểm, liên doanh Bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Lao động nước ngoài làm việc cho các cơ quan ngoại giao; cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài; các văn phòng đại diện cho các tổ chức quốc tế, văn hoá, thông tin, giáo dục, khoa học của nước ngoài; chi nhánh công ty của nước ngoài; công ty dịch vụ của nước ngoài; luật sư quản lý, điều hành chi nhánh và các luật sư của các chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, và người được thuê để giúp việc gia đình cho nhân viên của các cơ quan đó;

d) Lao động nước ngoài được người sử dụng lao động thuê để xử lý khó khăn trong trường hợp khẩn cấp (trường hợp khẩn cấp là những sự cố, tình huống kỹ thuật công nghệ phức tạp xảy ra do các nguyên nhân khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh mà các chuyên gia của Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam không thể xử lý được); lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

đ) Lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài nhận thầu các công trình tại Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của Việt Nam ở ngoài lãnh thổ Việt Nam;

e) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam đầu tư vào Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước; lao động nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam, học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tại Việt Nam.

 

II./ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO
LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.

 

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động phải làm 3 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, mỗi bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ quy định tại điểm a, b dưới đây:

a) Các giấy tờ của người sử dụng lao động:

- Đơn xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài (theo mẫu số 1);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận cho tuyển lao động nước ngoài (theo mẫu số 2) quy định tại Điều 7 của Nghị định 58/CP (trừ trường hợp tuyển người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều 10 của Nghị định 58/CP và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuyển lao động nước ngoài theo Điều 51 của Nghị định 12/CP ngày 12/2/1997 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam);

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép cho đặt chi nhánh tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước Việt Nam;

b) Các giấy tờ của lao động nước ngoài:

- Đơn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam (theo mẫu số 3);

- Bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người sử dụng lao động có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước Việt Nam, hợp đồng lao động được ký kết theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ấn hành;

- Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn tay nghề của lao động nước ngoài. Chứng chỉ về trình độ chuyên môn tay nghề là bằng tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trường chuyên nghiệp, giấy chứng nhận về tay nghề của lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp theo quy định của pháp luật nước đó; đối với lao động nước ngoài là các nghệ nhân, làm các công việc có tính chất truyền thống nếu không có chứng chỉ thì phải có chứng nhận của công ty cử sang Việt Nam làm việc;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên của Việt Nam hoặc bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam cấp. Nếu chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài thì theo quy định của nước sở tại;

- Sơ yếu lý lịch của lao động nước ngoài có dán ảnh (theo mẫu số 4). Việc xác nhận sơ yếu lý lịch được quy định như sau: đối với người do các công ty mẹ cử sang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì sơ yếu lý lịch của người lao động nước ngoài do công ty mẹ xác nhận; đối với người do doanh nghiệp tự tuyển thì sơ yếu lý lịch do cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước mà người đó là công dân hoặc cư trú cuối cùng xác nhận; trường hợp pháp luật của nước đó không quy định về việc xác nhận sơ yếu lý lịch thì người lao động phải ghi rõ;

Các giấy tờ của lao động nước ngoài gồm: bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn tay nghề, giấy chứng nhận sức khoẻ (nếu được cấp ở nước ngoài), sơ yếu lý lịch của người nước ngoài nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt Nam và có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước Việt Nam; nếu đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo Thông tư 1413/NG-TT ngày 31/7/1994 của Bộ Ngoại giao về thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự thì không phải sao dịch và chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước Việt Nam.

2. Người sử dụng lao động lưu một bộ hồ sơ tại đơn vị, nộp 2 bộ hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi có trụ sở chính của người sử dụng lao động để xin cấp giấy phép lao động.

3. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân loại hồ sơ và thực hiện quy định sau:

a) Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép có thời hạn dưới 3 tháng và những trường hợp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền bằng văn bản thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với công an cùng cấp theo quy định của Bộ Nội vụ, xem xét việc cấp hay không cấp giấy phép lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động, trong đó nói rõ lý do;

b) Đối với những hồ sơ xin cấp giấy phép có thời hạn từ 3 tháng trở lên (trừ những trường hợp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền), thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Công văn chuyển một bộ hồ sơ tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét việc cấp giấy hay không cấp giấy phép lao động trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động, trong đó nói rõ lý do;

4. Việc cấp giấy phép lao động thực hiện theo mẫu thống nhất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành theo Quyết định số 178/LĐTBXH-QĐ ngày 18 tháng 3 năm 1997 về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài. Giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động đã được ký kết, trong đó nói rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và thời điểm hết hiệu lực.

Người sử dụng lao động và lao động nước ngoài thoả thuận gia hạn hợp đồng theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 58/CP thì người sử dụng lao động phải làm ba bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép lao động (theo mẫu số 5), trong đó giải trình rõ về việc thực hiện kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế;

- Bản sao hợp đông lao động đã gia hạn;

- Giấy phép lao động đã được cấp.

Người sử dụng lao động lưu 1 bộ và gửi 2 bộ tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động cũ chậm nhất là 30 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Việc xem xét gia hạn hoặc không gia hạn giấy phép lao động được thực hiện theo quy định tại Điểm 3 Mục này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lao động nước ngoài phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định của Bộ Tài chính.

 

III./ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 

1. Các doanh nghiệp quy định tại điểm 1.b, c Mục I của Thông tư này có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài), các doanh nghiệp, tổ chức khác có nhu cầu sử dụng lao động là người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài thì chỉ phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, không phải xin phép và có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư cho phép tuyển.

2. Người sử dụng lao động đang sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam chưa có giấy phép lao động, thẻ lao động trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của Nghị định 58/CP và Thông tư này. Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp thẻ lao động hoặc giấy phép lao động có thời hạn dưới 3 năm thì tiếp tục được sử dụng cho đến hết thời hạn.

Trường hợp thẻ, giấy phép lao động được cấp có thời hạn trên 3 năm mà thời hạn hiệu lực còn 2 năm nữa kể từ ngày 3-10-1996 hoặc không xác định thời hạn hiệu lực thì người sử dụng lao động và người lao động phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 58/CP, Thông tư này và sự uỷ quyền bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo dõi quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương, hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết.

MẪU SỐ 1

 

TÊN CÔNG TY... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

... ngày...tháng...năm 199

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố:................

 

Công ty:.......

Địa chỉ:....... Điện thoại:....

Giấy phép kinh doanh số:..........

Cơ quan cấp:....... Ngày cấp:......

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:........... Được sự chấp thuận của:.................

Tại Công văn số:..... V/v xin tuyển người nước ngoài.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố..... cấp giấy phép lao động cho người có tên sau đây:

 

TT

Họ và tên

Quốc tịch

Chức danh công việc

Thời hạn
làm việc

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Lý do phải tuyển lao động nước ngoài (phần giải trình này áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tuyển lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài)................................................................................ ..................................

 

Tổng Giám đốc, Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 2

 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

Số: ....., Ngày... tháng... năm 199

 

Kính gửi: Công ty....................

 

 

- Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo Thông tư số..... /LĐTBXH-TT ngày... tháng... năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam;

- Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của Công ty......................................

Bộ; UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng Công ty (1)

 

1. Chấp thuận cho Công ty..................................

Được tuyển (2)....... người nước ngoài để làm những công việc sau đây:

a)...................... thời hạn:.... năm

b).......................thời hạn:.... năm

c)...................... thời hạn:.... năm

 

2. Công ty phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

Bộ, UBND, Hội đồng quản trị (3)

 

Ghi chú:

- 1, 2: Gạch những chỗ không cần thiết.

- 3: Ghi rõ số lượng cho phép tuyển.

 

 

 

 

MẪU SỐ 3

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

......, ngày... tháng... năm 199..

 

ĐƠN XIN PHÉP CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố..................

 

1. Họ và tên:.......... 2. Nam, nữ:...............

full name sex

 

3. Ngày, tháng, năm sinh......... 4. Nơi sinh.........

Date of birth place of birth

 

5. Quốc tịch..................

Nationnality

 

6. Hộ chiếu số:............ 7. Ngày cấp:...............

Number passport Date

 

8. Cơ quan cấp:.....................

issued by

 

9. Trình độ văn hoá:.....................

Education lcvcl

 

10. Trình độ chuyên môn tay nghề:................

Proffesional qualification

 

11. Sau khi tìm hiểu pháp luật lao động của Việt Nam và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức

Having studied the labour legislation of Vietnam and operation of the enterprise (organisation) ...............................................................

Tôi đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp..............

I have cntcrcd in to an cmplymcnt contract with

với thời hạn từ........... đến ngày.......................

For the duration from to

 

12. Nay làm đơn này đề nghị Bộ LĐTBXH (Sở LĐTBXH) cấp giấy phép lao động cho tôi để được làm việc cho.

Now I submit this application to the MOLISA, (DELISA) for a work permit at

................................................

 

13: Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng.

I promise to obey fully the law of Vietnam and will bear all responsibility for any violation.

 

Người làm đơn

(Ký tên)

Signature of Applicant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 4

nh 3x4 SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VILAE (FOR FOREIGNER)

 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

1. Họ và tên:..................

Fullname

2. Giới tính:.................

Sex

3. Ngày, tháng, năm sinh:.....

Date of birth

4. Tình trạng hôn nhân:.......

Marital status:

5. Quốc tịch:..................

Nationnality of origin

6. Quốc tịch hiện tại:..........

Present nationnality

7. Nghề nghiệp hiện tại:........

Present profession

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:..............

Last or present work place

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.
TRAINING BACKGROUND

 

........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN
(KỂ CẢ Ở VIỆT NAM)
EMPLOYMENT RECORDS.

 

9. Đã làm việc ở nước ngoài:.............

Employment in

................................

................................

10. Đã làm việc ở Việt Nam:..............

Employment in Vietnam

................................

................................

 

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP.
LEGAL STATUS

 

11. Có vi phạm pháp luật Việt Nam lần nào chưa?

Have you ever violated the Vietnamese law?

................................

................................

12. Có vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm?

Have you ever violated law of any other country? Level of violation

................................

................................

13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be respsible for their correctress.

Ngày... tháng... năm 1997

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Người khai ký tên

(Cơ quan địa phương hoặc của (Signature)

doanh nghiệp cử sang làm việc) (1)

(Certified by authorired agency)

 

Ghi chú:

1) Trường hợp pháp luật nước sở tại không quy định về việc xác nhận lý lịch thì điểm này không phải ghi.

MẪU SỐ 5

 

TÊN CÔNG TY:....... CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

....., ngày... tháng... năm 199..

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

 

Công ty:...................

Địa chỉ:...................

Điện thoại:................

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:.............

Xin gia hạn giấy phép cho những người có tên sau đây:

 

Số TT


Họ tên

Quốc tịch

Chức danh công việc đang làm

Giấy phép số

Thời hạn của
giấy phép

Thời gian gia hạn

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Lý do xin gia hạn giấy phép

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

Tổng giám đốc, giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Thuộc tính văn bản
Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 09/LĐTBXH-TT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 18/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 09/LDTBXH-TT
Hanoi, March 18, 1997

 
CIRCULAR
PROVIDING GUIDANCE FOR THE GRANTING OF WORK PERMITS TO FOREIGNERS WORKING AT ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS IN VIETNAM
Pursuant to Decree No.58-CP of October 3, 1996 of the Government on the granting of work permits to foreigners working at enterprises and organizations in Vietnam; pursuant to Article 51 of Decree No.12-CP of February 18, 1997 of the Government detailing the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs provides the following guidances:
I. SCOPE OF REGULATION
1. Persons eligible for work permits as defined in Decree No.58-CP are foreigners and overseas Vietnamese (hereafter referred to as foreign workers) working for the following enterprises and organizations in Vietnam:
a/ State enterprises;
b/ Foreign invested enterprises, including: enterprises with 100% of foreign capital; joint venture enterprises; Vietnamese enterprises operating under business cooperation contracts with foreign partners; enterprises with investment in building-operation-transfer (BOT) projects; companies implementing BOT projects or BT (building-transfer) projects in accordance with the Law on Foreign Investment in Vietnam; foreign invested enterprises in export processing zones and industrial parks; contractors and sub-contractors, foreign companies hired to manage and/or implement foreign investment projects in Vietnam; medical, educational and training establishments set up and operating in accordance with the Law on Foreign Investment in Vietnam;
c/ Foreign joint venture banks, branches of foreign joint venture banks; joint venture insurance companies or joint venture insurance brokerage companies; branches of foreign lawyers organizations allowed to operate in Vietnam;
d/ Enterprises of other economic sectors, including: private enterprises, limited liability companies, stock companies and cooperatives with legal person status;
e/ Economic cost-profit accounting non-business units;
f/ Business and service organizations of State administrative agencies, armed forces units, mass organizations and other socio-political organizations.
2. The following persons are not eligible for work permits under Decree No.58-CP:
a/ Foreign laborers working for State agencies, or socio-political organizations of Vietnam or Vietnamese individuals;
b/ Foreign laborers who are members of the Managing Boards, General Directors and Deputy General Directors of foreign invested enterprises, including foreign joint venture banks and their branches, insurance companies and joint venture insurance companies with foreign invested capital;
c/ Foreign laborers working for diplomatic missions; consulates; representative offices of international organizations and foreign non-governmental organizations; representative offices of foreign economic, cultural, information, educational and scientific organizations; branches of foreign companies; foreign service companies; managing or executive lawyers of branches and lawyers of branches of foreign lawyers organizations in Vietnam, and people hired to do housework for staff members of those agencies;
d/ Foreign laborers hired by the employer to solve difficulties in emergency cases (complicated technical and technological incidents and/or situations occurring for objective or subjective reasons, affecting or threatening to affect production and business which cannot be handled by Vietnamese or foreign specialists in Vietnam); foreign laborers working in the form of technology transfer for agencies and organizations in Vietnam;
e/ Foreign laborers working at foreign enterprises and/or economic organizations that are contractors performing projects in Vietnam; foreign laborers working for Vietnamese enterprises and economic organizations outside Vietnamese territory;
f/ Overseas Vietnamese and foreigners permanently residing in Vietnam who invest in Vietnam under the Law on the Promotion of Domestic Investment; foreign laborers permanently residing in Vietnam, foreign pupils and students studying in Vietnam.
II. PROCEDURES FOR GRANTING WORK PERMITS TO FOREIGN LABORERS
1. Dossier of application for work permits.
The employer shall have to make three dossiers of application for work permits, each shall include documents prescribed in the following Points a and b:
a/ Documents of the employer:
- An application for work permits to foreign laborers;
- A document issued by the competent Vietnamese agency approving the recruitment of foreign laborers as stipulated in Article 7 of Decree No.58-CP (except in case of the recruitment of overseas Vietnamese stipulated in Article 10 of Decree No.58-CP and the recruitment of foreign laborers by foreign invested enterprises in accordance with Article 51 of Decree No.12-CP of February 12, 1997 of the Government detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam);
- A copy of the establishment and operating licenses or the permit for the opening of a branch in Vietnam, granted by the competent Vietnamese agency and notarized by a Vietnamese State Notary Public;
b/ Documents of the foreign laborer:
-An application for a permit to work in Vietnam;
-A copy of the labor contract signed with the employer and notarized by a Vietnamese State Notary Public; the labor contract must be signed according to the form prescribed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
-A copy of the certificate of professional qualification and skill of the foreign laborer. Such certificate may be a diploma granted by a university, college or vocational school or a certificate of professional skill of the foreign laborer granted by the competent agency of his/her country in accordance with the provisions of law of that country; with regard to foreign laborers who are artisans in traditional crafts, they must be certified by the company that has sent them to work in Vietnam if they have no certificates;
-A health certificate issued by a provincial or higher-level hospital of Vietnam or a Vietnamese medical establishment with foreign invested capital. If the certificate is issued by a foreign country, it must comply with the regulations of that country;
-A curriculum vitae of the foreign laborer stuck with his/her photos. The certification of the curriculum vitae is prescribed as follows: regarding a laborer sent by his/her "parent" company to work in a foreign invested enterprise in Vietnam, his/her curriculum vitae shall be certified by that "parent" company; regarding a laborer recruited by the enterprise itself, his/her curriculum vitae shall be certified by a competent agency of the country where he/she is a citizen or the country where he/she last resided; in cases where that countrys law does not prescribe the certification of curriculum vitae, the laborer must make a clear declaration;
The documents of a foreign laborer include: a copy of the certificate of his/her professional qualification and skill, a health certificate (if it is issued in a foreign country), his/her curriculum vitae which, if made in a foreign language, must be translated into Vietnamese and notarized by a Vietnamese State Notary Public; if it has already been legalized by a consulate in accordance with Circular No.1413/NG-TT of July 31, 1994 of the Ministry for Foreign Affairs stipulating the procedure for consular legalization, it shall not have to be duplicated, translated and certified by the Vietnamese State Notary Public.
2. The employer shall keep a dossier at his/her establishment and submit the two others to the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service of the locality where the establishments head office is located to apply for work permits.
3. After receiving full and valid dossiers, the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service shall classify the dossiers and comply with the following provisions:
a/ With regard to dossiers of application for work permits with a term of less than 3 months and to cases mandated in writing by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service together with the Police of the same level shall, basing themselves on the regulations of the Ministry of the Interior, consider the granting of work permits within 45 days after receiving the dossiers; in cases where work permits are not granted, they must reply in writing to the employer, stating the reasons therefore;
b/ With regard to dossiers of application for work permits with a term of 3 months or more (except for cases mandated by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs), within 5 days after receiving the dossiers, the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service shall send a dossier together with an official dispatch to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs which shall coordinate with the Ministry of the Interior to consider the granting of work permits within 40 days from the date of receiving the dossier; in cases where labor permits are not granted, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall reply in writing to the employer, stating the reasons therefor.
4. The granting of work permits shall comply with the unified form issued by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in Decision No.178/LDTBXH-QD of March 18, 1997 on the printing, issue and management of work permits granted to foreigners. Work permits shall be granted according to the terms of the signed labor contracts, which must clearly state the effective date and expiry date.
In cases where the employer and the foreign laborer agree to extend the contract term in accordance with Item 2, Article 13 of Decree No.58-CP, the employer shall have to make three dossiers, each of which includes:
- An application for the extension of the work permit which must also report on the implementation of the plan for the training of Vietnamese substitutes;
- A copy of the extended labor contract;
- The work permit already granted.
The employer shall keep a dossier and send the two others to the provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Service which has granted the old work permit at least 30 days before the expiry of the old work permit. The consideration of the extension of the work permit shall comply with provisions of Point 3 of this Section within 15 days after receiving the full valid dossier.
5. Foreign laborers shall have to pay permit fee in accordance with the regulations of the Ministry of Finance.
III.- ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. Enterprises defined in Points 1.b, c, Section I of this Circular which want to employ foreign laborers (including overseas Vietnamese) and other enterprises and organizations which want to employ overseas Vietnamese laborers shall only have to make a dossier of application for work permits and shall not have to obtain permission for labor recruitment from the agency competent to grant investment licenses.
2. An employer using foreign laborers in Vietnam who has not yet got work permits or labor cards shall, within 5 months from the effective date of this Circular, fill procedures to apply for work permits in accordance with Decree No.58-CP and this Circular.
Foreign laborers working in Vietnam who have been granted labor cards or work permits with a term of less than 3 years are entitled to use those cards or permits till their expiry.
In cases where labor cards or work permits have a term of more than 3 years, which are still valid for two more years from October 3, 1996 or their effective duration has not been determined, the employer and the laborers shall have to fill procedures to apply for work permits.
3. The Head of the Labor, War Invalids and Social Affairs Service of the province or city directly under the Central Government shall grant work permits to foreign laborers according to his/her competence stipulated in Decree No.58-CP, in this Circular and in the written mandate from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs; supervise and manage foreign laborers in the locality; annually sum up and report the situation to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
4. This Circular takes effect 15 days after its signing.
In the course of implementation, if any problem arises, it must be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for settlement.
 

 
THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Tran Dinh Hoan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!