Quyết định 1426/QĐ-LĐTBXH 2019 kế hoạch mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1426/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1426/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1426/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

KH mua sắm tài sản của BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Ngày 07/10/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1426/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà tầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng với mức kinh phí tối đa là 3,1381 tỷ đồng. Bệnh viện dự kiến mua các loại tài sản sau: 01 máy đo loãng xương; 03 máy điều trị bằng điện tư trường; 03 máy điều trị siêu âm; 01 lò hấp, sấy dụng cụ 50l; 01 bộ khuôn đúc bàn chân size 24 - trái/phải, 01 bộ khuôn đúc bàn chân size 25 - trái/phải.

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định của pháp luật về đấu thầu, đáp ứng yêu cầu được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1426/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------

Số:1426/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản

của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ các Quyết định số 1517/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2018 về việc ban hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 về việc ban hành bổ sung Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 341A/TTr-BVCHĐN ngày 29/7/2019 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản năm 2019 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo Phụ lục số 1 đính kèm.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo Phụ lục số 2 đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí tối đa tại Phụ lục số 2, Điều 1 (kể cả kinh phí dự phòng nếu thật sự cần thiết); chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để xác định yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật; lập, phê duyệt dự toán gói thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, thanh quyết toán, quản lý và sư dụng tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được phê duyệt.

2. Mua sắm tài sản phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải thông tin);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-LĐTBXH ngày 07/10/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy đo loãng xương

1

Cái

2

Máy điều trị bằng điện từ trường

3

Cái

3

Máy điều trị siêu âm

3

Cái

4

Lò hấp, sấy dụng cụ 50 lít

1

Cái

5

Khuôn đúc bàn chân, size 24 - trái

1

Bộ

6

Khuôn đúc bàn chân, size 24 - phải

1

Bộ

7

Khuôn đúc bàn chân, size 25 - trái

1

Bộ

8

Khuôn đúc bàn chân, size 25 - phải

1

Bộ

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và vật tư, công cụ dụng cụ, phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của tài sản mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo các Tờ trình số 011/TTr-BVCHĐN ngày 29/7/2019 và Chứng thư Thẩm định giá số 190778/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 26/7/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định Việt Nam

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-LĐTBXH ngày 07/10/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần đã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

II

Phần không đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

III

Phần đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

1

Thiết bị y tế

2.698.362.000

Nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2019 tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 và Quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp
của đơn vị

 

Chào hàng cạnh
tranh

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Quý 4/2019

Trọn gói

 

60 ngày

1.1

- Hợp phần 1: Máy đo loãng xương

1.052.923.000

1.2

- Hợp phần 2: Thiết bị điều trị phục hồi chức năng

1.491.163.000

1.3

- Hợp phần 3: Lò hấp, sấy dụng cụ

154.276.000

2

Thiết bị sản xuất

125.928.000

3

Kinh phí dự phòng các gói thầu, gồm:

313.810.000

3.1

Thiết bị y tế

299.818.000

 

- Hợp phần 1: Máy đo loãng xương

116.991.000

 

- Hợp phần 2: Thiết bị điều trị phục hồi chức năng

165.685.000

 

- Hợp phần 3: Lò hấp, sấy dụng cụ

17.142.000

3.2

Thiết bị sản xuất

13.992.000

 

Tổng cộng

3.138.100.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, một trăm ngàn đồng./.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100% sản xuất năm 2019 (trường trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại các Tờ trình số 341A/TT-BVCHĐN ngày 29/7/2019 và Chứng thư Thẩm định giá số 190778/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 26/7/2019 của Công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định Việt Nam; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thư, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi