Quyết định 1279/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội về việc phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 1279/QĐ-LĐTBXH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 7/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-LĐTBXH ngày 9/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét các Tờ trình số 138/TTTT-PTƯD ngày 31/8/2010 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (có hồ sơ kèm theo);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung sau:
1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công do Công ty Cổ phần phát triển thương mại và công nghiệp - ITCOM lập tháng 8/2010 do Chủ đầu tư trình duyệt kèm theo Tờ trình nêu trên của Chủ đầu tư dự án.
2. Phê duyệt tổng dự toán của dự án là: 19.537.028.826 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, không trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn).
Trong đó:
- Chi phí thiết bị:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:
16.999.608.976 đồng
301.202.163 đồng
412.501.829 đồng
90.204.136 đồng
1.733.511.722 đồng
 
(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại các Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá thiết bị (trừ các phần mềm nội bộ) của các gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu; trường hợp kết quả thẩm định giá thiết bị thay đổi so với giá gói thầu đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 5. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: KHCT, VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc
 

thuộc tính Quyết định 1279/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1279/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội về việc phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1279/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành:21/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Đấu thầu-Cạnh tranh
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi