Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi quy định đo lường với phương tiện đo nhóm 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

----------------

Số: 07/2019/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

-------------------

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ký hiệu là ĐLVN);
2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật, bao gồm: thiết bị, dụng cụ đo; thiết bị, dụng cụ có chức năng đo; hệ thống đo để thực hiện phép đo;
3. Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;
4. Phê duyệt mẫu là biện pháp kiểm soát về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo hoặc mẫu của loại (type) phương tiện đo (sau đây viết chung là mẫu) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường;
5. Kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường;
6. Cơ sở sản xuất phương tiện đo là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc các hoạt động chuyển giao công nghệ, chế tạo, lắp ráp, cải tiến, cải tạo phương tiện đo đã được sản xuất hoặc nhập khẩu;
7. Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phương tiện đo nguyên chiếc;
8. Cơ sở kinh doanh phương tiện đo là tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán phương tiện đo tại Việt Nam;
9. Các từ ngữ khác được hiểu theo quy định tại Điều 3 Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:
1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

TT

Tên phương tiện đo

Biện pháp kiểm soát về đo lường

Chu kỳ kiểm định

Phê

duyệt

mẫu

Kiểm định

Ban

đầu

Định

kỳ

Sau sửa chữa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Phương tiện đo độ dài:

 

 

 

 

 

 

- Thước cuộn

-

X

-

-

-

- Phương tiện đo khoảng cách quang điện

-

X

X

X

12 tháng

- Phương tiện đo độ sâu đáy nước

-

X

X

X

12 tháng

- Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm

-

X

X

X

24 tháng

2

Taximet

X

X

X

X

18 tháng

3

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

X

X

X

X

24 tháng

4

Phương tiện đo thủy chuẩn

-

X

X

X

12 tháng

5

Toàn đạc điện tử

-

X

X

X

12 tháng

6

Cân phân tích

-

X

X

X

12 tháng

7

Cân kỹ thuật

-

X

X

X

12 tháng

8

Cân thông dụng:

- Cân đồng hồ lò xo

- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

24 tháng

 

12 tháng

9

Cân treo móc cẩu

X

X

X

X

12 tháng

10

Cân ô tô

X

X

X

X

12 tháng

11

Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới

X

X

X

X

24 tháng

12

Cân tàu hỏa tĩnh

X

X

X

X

12 tháng

13

Cân tàu hỏa động

X

X

X

X

24 tháng

14

Cân băng tải

X

X

X

X

12 tháng

15

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

X

X

X

X

12 tháng

16

Quả cân:

- Quả cân cấp chính xác E2

- Quả cân cấp chính xác đến Fi

 

-

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

24 tháng

 

12 tháng

17

Phương tiện thử độ bền kéo nén

-

X

X

X

12 tháng

18

Phương tiện đo mô men lực

-

X

X

X

12 tháng

19

Cột đo xăng dầu

X

X

X

X

12 tháng

20

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

X

X

X

X

12 tháng

21

Đồng hồ đo nước:

- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí

- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

60 tháng

 

36 tháng

22

Đồng hồ đo xăng dầu

X

X

X

X

12 tháng

23

Đồng hồ đo khí:

- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng

- Đồng hồ đo khí công nghiệp

- Đồng hồ đo khí dân dụng:

+ Qmax<>16 m3/h

+ Qmax ≥16 m3/h

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

12 tháng

 

36 tháng

 

 

60 tháng

 

36 tháng

24

Phương tiện đo dung tích thông dụng

-

X

X

X

24 tháng

25

Pipet

-

X

X

X

24 tháng

26

Bể đong cố định

-

X

X

X

60 tháng

27

Xitéc:

- Xi téc ô tô

- Xi téc đường sắt

 

-

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

12 tháng

 

60 tháng

28

Phương tiện đo mức xăng dầu tự động

X

X

X

X

12 tháng

29

Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước

-

X

X

X

24 tháng

30

Phương tiện đo vận tốc gió

-

X

X

X

24 tháng

31

Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet

-

X

X

X

12 tháng

32

Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử

-

X

X

X

12 tháng

33

Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại

-

X

X

-

24 tháng

34

Nhiệt kế y học:

- Nhiệt kế y học thuỷ tinh thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

-

 

X

 

X

 

 

X

 

-

 

-

 

-

 

 

X

-

 

06 tháng

 

12 tháng

35

Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

-

X

X

X

12 tháng

36

Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

-

X

X

X

24 tháng

37

Tỷ trọng kế

-

X

X

X

24 tháng

38

Phương tiện đo hàm lượng bụi:

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải

-

X

X

X

12 tháng

- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí

-

X

X

X

12 tháng

39

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

X

X

X

X

12 tháng

40

Phương tiện đo nồng độ các khí:

- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải

-

X

X

X

12 tháng

- Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí

-

X

X

X

12 tháng

41

Phương tiện đo các thông số của nước:

- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt

 

-

 

X

 

X

 

X

 

12 tháng

- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải

-

X

X

X

12 tháng

42

Phương tiện đo độ ẩm muối

-

X

X

X

12 tháng

43

Công tơ điện:

 

 

 

 

 

- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng

X

X

X

X

60 tháng

- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

X

X

X

X

72 tháng

- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

X

X

X

X

48 tháng

- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

X

X

X

X

36 tháng

44

Biến dòng đo lường

X

X

X

X

60 tháng

45

Biến áp đo lường

X

X

X

X

60 tháng

46

Phương tiện đo điện trở cách điện

-

X

X

X

12 tháng

47

Phương tiện đo điện trở tiếp đất

-

X

X

X

12 tháng

48

Phương tiện đo điện trở kíp mìn

-

X

X

X

6 tháng

49

Phương tiện đo cường độ điện trường

-

X

X

X

12 tháng

50

Phương tiện đo điện tim

-

X

X

X

24 tháng

51

Phương tiện đo điện não

-

X

X

X

24 tháng

52

Phương tiện đo độ ồn

-

X

X

X

12 tháng

53

Phương tiện đo rung động

-

X

X

X

12 tháng

54

Phương tiện đo độ rọi

-

X

X

X

12 tháng

55

Phương tiện đo độ chói

-

X

X

X

12 tháng

56

Phương tiện đo năng lượng tử ngoại

-

X

X

X

12 tháng

57

Phương tiện đo quang phổ:

-    Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên từ

-    Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến

 

-

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

12 tháng

 

12 tháng

58

Phương tiện đo công suất laser

-

X

X

X

12 tháng

59

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt

-

X

X

X

12 tháng

60

Phương tiện đo độ khúc xạ mắt

-

X

X

X

12 tháng

61

Thấu kính đo thị lực

-

X

X

X

12 tháng

62

Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)

-

X

X

X

12 tháng

63

Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)

-

X

X

X

12 tháng

64

Phương tiện đo lượng mưa

-

X

X

X

24 tháng

65

Phương tiện đo mực nước

-

X

X

X

24 tháng

66

Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn

-

X

X

X

24 tháng

67

Phương tiện đo kinh vĩ

-

X

X

X

12 tháng

68

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

-

X

X

X

12 tháng

- Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;
- Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;
- Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.
2. Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
“Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo
1. Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
2. Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
3. Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
4. Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.
5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

“Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn
1. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo Thanh tra cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đo lường theo quy định của pháp luật.”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:
“Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của Thông tư này.
2. Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo trên địa bàn trong phạm vi trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
4. Định kỳ hằng năm trước ngày 30 tháng 5 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước, lập báo cáo tình hình thực hiện kiểm định đối chứng, đề xuất về số lượng phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng, tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn địa phương và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn.”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.
 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Tùng

 

thuộc tính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/2019/TT-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:26/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung trách nhiệm duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của cơ sở sử dụng

Ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Theo đó, bổ sung thêm trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo trong việc duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định (trước đó đã được quy định tại Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN).

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định, ngoài trách nhiệm tại Điều 29 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có nhiệm vụ: Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư07/2019/TT-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 07/2019/TT-BKHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 07/2019/TT-BKHCN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tư vấn pháp luật liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi