Quyết định 1399/QĐ-KTNN 2022 sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1399/QĐ-KTNN

Quyết định 1399/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1399/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành:07/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 07/11/2022, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 1399/QĐ-KTNN về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể như sau: Việc xét tặng “Cờ thi đua của KTNN” được bình xét, đánh giá, so sánh theo 8 Khối thi đua (quy định cũ là 4 Khối) gồm: Khối Kiểm toán 1; Khối Kiểm toán 2; Khối Kiểm toán 3; Khối Kiểm toán 4; Khối Kiểm toán 5, Khối tham mưu 1; Khối tham mưu 2; Khối hành chính, sự nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định mới, bằng khen của Tổng KTNN tặng cho Đoàn kiểm tra thực hiện cuộc kiểm toán có đăng ký “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” được xếp loại “Xuất sắc”; Đoàn kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán được công nhận đạt danh hiệu “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” là cuộc kiểm toán xuất sắc tiêu biểu và được xét chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ không quá 50% trong tổng số kiểm toán đăng ký chất lượng vàng được xếp loại “Xuất sắc”.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1399/QĐ-KTNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

___________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chtiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV; Công văn số 643/BTĐKT-V.II ngày 05/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc tặng Cờ thi đua của chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-KTNN ngày 13/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán nhà nước và Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành tại Quyết định số 1633/QĐ-KTNN ngày 13/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:
I. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 “Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể”
3. Danh hiệu ''Cờ thi đua của KTNN''
Các đơn vị được tặng ''Cờ thi đua của KTN'' phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng:
a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là đơn vị tiêu biểu xuất sắc (đạt danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc'') của KTNN;
b) Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập và noi theo;
c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.
Danh hiệu ''Cờ thi đua của KTNN'' xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan đối với các tập thể cấp vụ, tổng kết các đợt thi đua do Tổng KTNN phát động trên cơ sở bình xét, đánh giá, so sánh theo khối thi đua và được tặng cho tập thể dẫn đầu khối thi đua.
Việc xét tặng ''Cờ thi đua của KTNN'' được bình xét, đánh giá, so sánh theo 8 Khối thi đua:
- Khối Kiểm toán 1: KTNN Chuyên ngành Ia; KTNN Chuyên ngành VI, KTNN Khu vực I, KTNN Khu vực IV.
- Khối Kiểm toán 2: KTNN Chuyên ngành II; KTNN Khu vực III, KTNN Khu vực VI, KTNN Khu vực XIII.
- Khối Kiểm toán 3: KTNN Chuyên ngành IV; KTNN Chuyên ngành V, KTNN Khu vực II, KTNN Khu vực XI.
- Khối Kiểm toán 4: KTNN Chuyên ngành Ib; KTNN Chuyên ngành VII; KTNN Khu vực VII, KTNN Khu vực IX.
- Khối Kiểm toán 5: KTNN Khu vực V; KTNN Khu vực VIII; KTNN Khu vực X, KTNN Khu vực XII và KTNN Chuyên ngành III.
- Khối tham mưu 1: Vụ Tổng hợp; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ Pháp chế; Thanh tra KTNN.
- Khối tham mưu 2: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể.
- Khối hành chính, sự nghiệp: Văn phòng KTNN; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Trung tâm tin học; Báo Kiểm toán.
II. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 15 “Bằng khen”
1. Bằng khen của Tổng KTNN
d) Bằng khen của Tổng KTNN tặng cho:
- Đoàn kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán có đăng ký ''Cuộc kiểm toán chất lượng vàng'' được xếp loại ''Xuất sắc'';
- Đoàn kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán được công nhận đạt danh hiệu ''Cuộc kiểm toán chất lượng vàng''.
''Cuộc kiểm toán chất lượng vàng'' là cuộc kiểm toán xuất sắc tiêu biểu và được xét chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ không quá 50% trong tổng số cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng được xếp loại ''Xuất sắc''.
Việc đánh giá, xếp loại Đoàn kiểm toán thực hiện theo Quy định hiện hành về tiêu chí, thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng KTNN ban hành.
III. Bổ sung khoản 3, Điều 23 “Hồ sơ đề nghị khen thưởng”
3. Khen thưởng danh hiệu ''Cuộc kiểm toán chất lượng vàng''
a) Hồ sơ tự chấm điểm Đoàn kiểm toán của Đoàn và của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (đối với cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng chưa phát hành báo cáo: gửi Dự thảo báo cáo mới nhất);
b) Tờ trình khen thưởng, Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Báo cáo tóm tắt những thành tích nổi bật của Cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu của Đoàn kiểm toán; Báo cáo thành tích cần nêu được các nội dung cơ bản sau: Số liệu kiến nghị về xử lý tài chính và kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật; các phát hiện và kiến nghị nổi bật khác; phân tích ý nghĩa, tác dụng của các kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật và kiến nghị khác; những nhân tố mới, mô hình mới xuất sắc; những khó khăn, vướng mắc mà tập thể và cá nhân đã phải giải quyết và vượt qua để đạt được thành tích; những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn của Cuộc kiểm toán;
Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng phải được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị thông qua trước khi gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN.
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với kết quả chấm điểm của các Vụ chức năng, tổng hợp tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN xét chọn danh hiệu Cuộc kiểm toán chất lượng vàng; đồng thời phối hợp với các đơn vị làm công tác truyền thông của ngành (Báo Kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu Khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN) và các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương, Tạp chí Thi đua - Khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán và thi đua, khen thưởng.
Trường hợp có sự sai khác lớn về điểm chấm giữa Đoàn kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và các Vụ chức năng, Thường trực Hội đồng sẽ trao đổi với các bên để thống nhất, nếu không thống nhất được Hội đồng sẽ mời Đại diện đơn vị chủ trì và Đại diện Đoàn kiểm toán trình bày ý kiến tại cuộc họp Hội đồng, kết quả cuối cùng do Hội đồng quyết định trên cơ sở bỏ phiếu kín.
IV. Sửa đổi khoản 1, Điều 26 “Thời gian gửi hồ sơ”
1. Khen thưởng thường xuyên và khen thưởng theo niên hạn
Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của KTNN và khen thưởng cấp nhà nước: Các đơn vị trực thuộc KTNN gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
V. Sửa đổi Điều 32 “Tỷ lệ bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể”
- Bỏ quy định về: Tỷ lệ các tập thể cấp vụ được tặng “Cờ thi đua của KTNN”.
VI. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 44 “Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng”
2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chỉ được tặng tiền thưởng một lần, không phân biệt khen từ nguồn kinh phí nào.
6. Danh hiệu ''Cuộc kiểm toán chất lượng vàng'' được tặng Cúp và tiền thưởng 30.000.000đ từ nguồn kinh phí 5% được trích trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do KTNN phát hiện và kiến nghị.
7. Quyền lợi khác
Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngoài việc được khen thưởng theo quy định của Quy chế này, được ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xét dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế những quy định cũ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.
Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Hội đồng TĐ-KT KTNN;
- VP KTNN (Ban Tài chính, Phòng Kế toán);
- Lưu: VT. TĐKT (03b)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngô Văn Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi