Quyết định 1395/QĐ-KTNN 2022 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1395/QĐ-KTNN

Quyết định 1395/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1395/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành:04/11/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ngày 04/11/2022, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 1395/QĐ-KTNN về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước được phân công nhiệm vụ như sau: Phụ trách chung các lĩnh vực công tác trong toàn ngành; Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán Nhà nước và Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị công tác tổ chức cán bộ, công tác phát triển Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược, công tác phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được phân công nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh có nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị: Công tác pháp chế; Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán.

Thứ hai, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ có nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị: Công tác kế hoạch, tổng hợp về hoạt động kiểm toán.

Thứ ba, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung có nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị: Công tác hợp tác quốc tế; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghiên cứu khoa học.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Xem chi tiết Quyết định 1395/QĐ-KTNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
Số: 1395/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

_____________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước;

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 01 tháng 11 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:
1. Tổng Kiểm toán nhà nước
Phụ trách chung các lĩnh vực công tác trong toàn ngành; lãnh đạo Kiểm toán nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác phát triển Kiểm toán nhà nước theo Chiến lược.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Công tác thi đua - khen thưởng.
- Công tác cải cách hành chính.
- Công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước.
- Chỉ đạo về chủ trương, định hướng, yêu cầu, mục tiêu kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ quan đảng, cơ yếu và dự trữ quốc gia.
- Quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và nhiệm vụ đột xuất khác.
- Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Kiểm toán nhà nước.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.
2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh
Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:
- Công tác đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước.
- Công tác tài chính - kế toán, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ.
- Công tác thông tin, tuyên truyền, quan hệ công chúng.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Kiểm toán nhà nước.
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước.
- Quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Kiểm toán nhà nước.
- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Trực tiếp làm nhiệm vụ Thủ trưởng cơ quan Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kiểm toán nhà nước.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Kiểm toán nhà nước khu vực X.
3. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh
Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:
- Công tác pháp chế.
- Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán.
- Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự của Kiểm toán nhà nước.
- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Trực tiếp làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước khu vực I, Kiểm toán nhà nước khu vực III, Kiểm toán nhà nước khu vực XII, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII, Trung tâm Tin học.
4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ
Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:
- Công tác kế hoạch, tổng hợp về hoạt động kiểm toán.
- Công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân.
- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước khu vực V, Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, Kiểm toán nhà nước khu vực IX.
5. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung
Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:
- Công tác hợp tác quốc tế.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; nghiên cứu khoa học.
- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.
- Trực tiếp làm nhiệm vụ Người phát ngôn của Kiểm toán nhà nước;
- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán nhà nước khu vực II, Kiểm toán nhà nước khu vực IV, Kiểm toán nhà nước khu vực XI, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Báo Kiểm toán.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2022. Quyết định này thay thế Quyết định số 1038/QĐ-KTNN ngày 01/8/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (04).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngô Văn Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi