Quyết định 744/QĐ-BNN-TCCB 2023 Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 744/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 744/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:744/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:01/03/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 01/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 744/QĐ-BNN-TCCB về kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau: trưởng ban - ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phó Trưởng ban - ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ủy viên.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, căn cứ vào từng nội dung chuyên đề phiên họp Ban chỉ đạo, Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo - sẽ mời đại diện Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia độc lập dự họp, tham vấn ý kiến. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông giao Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thay cho Văn phòng Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 744/QĐ-BNN-TCCB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____

Số: 774/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở Quyết định số 2688/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại văn bản số 93/VP-TIN ngày 24/02/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Ban chỉ đạo), cụ thể như sau:
1. Trưởng ban: Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các ủy viên gồm:
3.1. Chánh Văn phòng Bộ;
3.2. Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường;
3.3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
3.4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;
3.5. Vụ trưởng Vụ Tài chính;
3.6. Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
3.7. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
3.8. Cục trưởng Cục Lâm nghiệp;
3.9. Cục trưởng Cục Kiểm lâm;
3.10. Cục trưởng Cục Thủy sản;
3.11. Cục trưởng Cục Kiểm ngư;
3.12. Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai;
3.13. Cục trưởng Cục Thủy lợi;
3.14. Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
3.15. Cục trưởng Cục Trồng trọt;
3.16. Cục trưởng Cục Thú y;
3.17. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
3.18. Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;
3.19. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;
3.20. Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;
3.21. Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp;
3.22. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
3.23. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;
3.24. Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;
3.25. Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, căn cứ vào từng nội dung chuyên đề phiên họp Ban chỉ đạo, Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo - sẽ mời đại diện Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia độc lập dự họp, tham vấn ý kiến.
Điều 2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thay cho Văn phòng Bộ.
Giao Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thay cho Chánh Văn phòng Bộ.
Điều 3. Ban chỉ đạo, Tổ công tác và cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2688/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Minh Hoan

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi