Quyết định 37/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2014

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 37/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN
 CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014
-------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế;
Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/07/2013 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế tổ chức đi thoại với người khai hi quan, người nộp thuế của cơ quan Hi quan;
Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 02 Phụ lục về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

thuộc tính Quyết định 37/QĐ-TCHQ

Quyết định 37/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2014
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:08/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người khai hải quan
Nhằm giúp người khai hải quan, người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan..., ngày 08/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 37/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành hải quan năm 2014.
Kế hoạch được thực hiện rộng rãi trong cán bộ, công chức hải quan và người khai hải quan, người nộp thuế, thông qua các hình thức như: Tổ chức tập huấn đối với cán bộ, công chức trong đơn vị; tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị phổ biến pháp luật, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc và các Hiệp hội doanh nghiệp; giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan, bản tin nghiên cứu hải quan và các hình thức tuyên truyền khác theo quy định của pháp luật...
Các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật theo phân công; phối hợp với Vụ Pháp chế lập kế hoạch triển khai cụ thể từng đợt tuyên truyền; định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị gửi Tổng cục Hải quan.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định37/QĐ-TCHQ tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi