Quyết định 316/QĐ-BTC 2024 triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 316/QĐ-BTC

Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:316/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Cận
Ngày ban hành:26/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024

Ngày 26/02/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-BTC về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Theo đó, Bộ Tài chính phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo và tham giao soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 như sau:

1. Đối với dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo có Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) do Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 29/02/2024, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5/2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2024.

2. Đối với các dự án luật do các bộ khác chủ trì, soạn thảo:

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì: do Vụ I tham gia, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

- Luật Hóa chất (sửa đổi) do Bộ Công Thương chủ trì: Tổng cục Hải quan tham gia, phối hợp với Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

3. Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023):

- Tổng cục Thuế chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024);

- Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý Giá chủ trì soạn thảo Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 316/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______________

Số: 316/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết

thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua

tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn hàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo và tham gia soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2. Phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính tại Phụ lục 3 kèm theo.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các luật, văn bản quy định chi tiết thi hành luật có trách nhiệm:

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 131/PC-TH ngày 15/7/2019 và công văn số 65/PC-TH ngày 06/9/2021 của Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

b) Thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo.

c) Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình soạn thảo các văn bản gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến các luật, pháp lệnh do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:

a) Phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các Bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời;

b) Trong quá trình tham gia ý kiến, các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp;... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Riêng đối với các dự án luật, pháp lệnh có dự kiến giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho Bộ Tài chính, đơn vị được giao chủ trì tham gia dự án luật, pháp lệnh cần kịp thời báo cáo Bộ và đề xuất giao đơn vị chủ trì soạn thảo để phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trình kèm dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm thời hạn trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Bộ về việc giao đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành, sao gửi Vụ Pháp chế để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ngay sau khi dự án luật được thông qua.

c) Tùy theo tiến độ, kết quả soạn thảo của cơ quan chủ trì, chủ động báo cáo Bộ dự thảo dự án luật, pháp lệnh và các ý kiến đã tham gia; đề xuất việc phải có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính trong trường hợp dự thảo, dự án luật, pháp lệnh không đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về tài chính, ngân sách ...

Trường hợp cần bổ sung chính sách mới vào dự án luật phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt để thực hiện đánh giá tác động và phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ để trình Bộ tham gia bằng văn bản về dự án luật, pháp lệnh.

đ) Tổ chức lấy ý kiến giúp Bộ trưởng trong việc tích phiếu Thành viên Chính phủ khi dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ; chuẩn bị ý kiến với tư cách là đại biểu Quốc hội để gửi Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (nếu có) và chuẩn bị tài liệu trình Bộ dự họp Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội (khi có yêu cầu).

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); tổng hợp chung vào báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo để báo cáo Lãnh đạo Bộ chậm nhất là ngày 30 hàng tháng.

4. Giao Cục Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận

 

 

Phụ lục I

 

PHÂN CÔNG XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

(Kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình Bộ (Chậm nhất trước ngày)

Thời gian trình Chính phủ (Chậm nhất trước ngày)

Thời gian trình UBTVQH

Thời gian trình QH cho ý kiến

Thời gian trình QH thông qua

Cho ý kiến trước khi trình QH

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý

Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề lớn (nếu có)

 

 

1

Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Cục QLGS CST

TCT, Vụ PC và các đơn vị liên quan

15/02/2024

29/02/2024

Tháng 03/2024

 

 

Tháng 05/2024

Tháng 10/2024

 

 

Phụ lục II

 

PHÂN CÔNG THAM GIA DỰ ÁN LUẬT DO CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ

SOẠN THẢO

(Kèm theo Quyết định số 316/BTC-PC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính)

___________________________

 

STT

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THAM GIA

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

A. Trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024)

1.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Bộ Công an

Vụ I

Vụ PC và các đơn vị có liên quan

2.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Bộ Công an

Vụ I

Vụ PC và các đơn vị có liên quan

B. Trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024)

1.

Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ Công thương

TCHQ

Cục QLGSCST, Vụ PC và các đơn vị có liên quan

 

 

Phụ lục III

 

PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT

ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 (THÁNG 10/2023)

(Kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên văn bản QĐCT

Tên luật, ngày có HL

Đơn vị chủ trì

Gửi lấy YK các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan

Gửi lấy YK thẩm định (Chậm nhất trước ngày)

Trình Bộ để ký tờ trình CP (Chậm nhất trước ngày)

Trình CP/Bộ để ban hành (Chậm nhất trước ngày)

Ghi chú

1

Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024)

Tổng cục Thuế

01/07/2024

15/9/2024

01/10/2024

31/10/2024

 

2

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025)

Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý Giá

01/7/2024

15/9/2024

 

15/10/2024

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi