Quyết định 1411/QĐ-BTNMT điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản năm 2021 của Bộ TNMT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1411/QĐ-BTNMT

Quyết định 1411/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1411/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:19/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 13 văn bản vào Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021 của Bộ TNMT

Ngày 19/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1411/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, bổ sung 13 văn bản vào Chương trình gồm: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định quy định hoạt động lấn biển; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản; khi tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;…

Bên cạnh đó, rút 02 văn bản sau đây khỏi Chương trình: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1411/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

Số: 1411/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Bổ sung 13 văn bản vào Chương trình, chi tiết tại số thứ tự 3, 8, 10 thuộc Danh mục số 1 và số thứ tự 2, 3, 4, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Rút khỏi Chương trình 02 văn bản tại số thứ tự 4, 15 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Điều chỉnh tên và tiến độ của 01 văn bản tại số thứ tự 3 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành văn bản số 6 thuộc danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Điều chỉnh tên của 01 văn bản tại số thứ tự 1 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành tên văn bản tại số thứ tự 1 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Điều chỉnh tiến độ của 01 văn bản tại số thứ tự 11 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chương trình

1. Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các Thứ trưởng làm Trưởng ban soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo các Thông tư do đơn vị chủ trì xây dựng.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để xem xét, giải quyết để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình. Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện Chương trình.

4. Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cho ý kiến và thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

- Báo TN&MT;

- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

Danh mục số 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 20201

(Kèm theo Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Tên văn bản

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian trình CP, TTg

 

 

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng

 

I

Lĩnh vực đất đai

1

Nghị định quy định chi tiết việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, xây dựng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

01/2021

II

Lĩnh vực môi trường

2

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

9/2021

3

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế

11/2021

III

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Tổng cục Khí tượng thủy văn

Vụ Pháp chế

3/2021

IV

Lĩnh vực biến đổi khí hậu

5

Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

9/2021

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

10/2021

V

Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

7

Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

6/2021

8

Nghị định quy định hoạt động lấn biển

Vụ Pháp chế

Hội đồng tư vấn

8/2021

VI

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

8/2021

VII

Lĩnh vực khác

10

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Vụ Pháp chế

Hội đồng tư vấn

9/2021

 
 

 

Danh mục số 2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Tên văn bản

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian ban hành

 

 

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị thẩm định

 

I

Lĩnh vực đất đai

1

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế

6/2021

2

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Pháp chế

8/2021

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

6/2021

4

Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

6/2021

II

Lĩnh vực môi trường

5

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

10/2021

6

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường

Tổng cục Môi trường

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế

6/2021

III

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

7

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế

6/2021

8

Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế

8/2021

IV

Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

9

Thông tư quy định kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 03 hải lý, đường 06 hải lý vùng ven biển và các đảo của Việt Nam

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

8/2021

10

Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

8/2021

V

Lĩnh vực tài nguyên nước

11

Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

10/2021

VI

Lĩnh vực biến đổi khí hậu

12

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

10/2021

VII

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

13

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

4/2021

 

Lâm Đồng

 

 

 

14

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

5/2021

15

Thông tư quy định kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số bằng tàu bay không người lái phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế

6/2021

16

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

6/2021

17

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

-  Viện Khoa học Đo đạc

và Bản đồ;

-   Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Pháp chế

10/2021

18

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

10/2021

VIII

Lĩnh vực khác

19

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

5/2021

20

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

11/2021

21

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

11/2021

22

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

11/2021

23

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế

Hội đồng tư vấn

8/2021

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi