hàng giả

Lọc bài viết theo:

5 chiêu gian lận hàng ngoại gắn mác “made in Vietnam” 04/09/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Công văn 5189/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 13/8/2019.

Ngày càng nhiều hàng Trung Quốc mượn danh “Made in Vietnam” 31/05/2019

Ngày 20/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3083/TCHQ-GSQL tăng cường kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in Vietnam”.