Thông tư liên tịch 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc xoá sổ đăng ký, thu hồi biển số của loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÓA SỔ ĐĂNG KÝ, THU HỒI BIỂN SỐ CỦA
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001;

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13/1/2004 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người;

Căn cứ điểm a khoản 4 Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ "Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông";

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quy định việc xóa sổ đăng ký, thu hồ biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định việc xóa sổ đăng ký, thu hồ biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: ô tô tải, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh (dưới đây gọi tắt là xe) hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của Chính phủ.
2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.
- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Phòng Cảnh sát giao thông).
- Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện).
Xe được đăng ký, cấp biển số ở địa phương nào thì cơ quan đăng ký ở địa phương đó có thẩm quyền ra quyết định xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi biển số phải cấp Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký xe cho chủ xe.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Hồ sơ xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
1.1. Trường hợp chủ xe làm thủ tục xóa sổ, nộp lại biển số xe.
Chủ xe phải tự khai giấy khai xóa sổ đăng ký xe theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 2/1/2007 của Bộ Công an; Không phải mang xe đến cơ quan thu hồi biển số nhưng phải nộp lại giấy đăng ký, biển số xe và giấy khai xóa sổ đăng ký xe.
1.2. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe đã hết niên hạn sử dụng, xe thời hạn lưu hành hoặc xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được.
- Công văn thông báo của cơ quan tạm giữ;
- Biên bản vi phạm hành chính hoặc Quyết định tạm giữ đăng ký, biển số xe (kèm theo biển số và giấy đăng ký xe đó).
1.3. Thủ tục xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số thực hiện theo điểm 2 mục E phần II Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 2/1/2007 của Bộ Công an.
2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe
2.1. Đối với cơ quan thu hồi biển số xe
- Căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp, cơ quan thu hồi biển số xe phải rà soát, rút hồ sơ xe để quản lý riêng để làm thủ tục xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số.
- Phối hợp Công an cấp phường, xã nơi chủ xe cư trú để thông báo cho chủ xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh yêu cầu đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục xóa sổ, nộp lại giấy đăng ký, biển số xe trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày nhận được thông báo); trường hợp quá thời hạn, chủ xe không tự giác đến làm thủ tục xóa sổ đăng ký thì phối hợp Công an cấp phường, xã xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe.
- Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng cho các đơn vị Công an của địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.
2.2. Đối với các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
2.2.1. Thông qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nếu phát hiện xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh tham gia giao thông trên địa bàn, các lực lượng Công an, Giao thông vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải lập biên bản đình chỉ lưu hành xe, tạm giữ đăng ký, biển số xe và bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông ở địa phương mình để làm thủ tục xóa sổ thu hồi biển số.
Trường hợp xe đăng ký ở địa phương khác thì phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Cảnh sát giao thông nơi đăng ký xe biết để làm thủ tục xóa sổ đăng ký xe.
2.2.2. Trường hợp xe tai nạn giao thông bị phá hủy không sử dụng được thì cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đó tạm giữ đăng ký, biển số (nếu có); thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe làm thủ tục xóa sổ đăng ký xe.
2.3. Đối với Cơ quan đăng kiểm
- Cục Đăng kiểm Việt Nam, trung tâm đăng kiểm các địa phương phải rà soát, xác định các xe ô tô sắp hết niên hạn sử dụng. Định kỳ hàng năm, thông báo danh sách xe đã và sắp hết niên hạn sử dụng cho cơ quan đăng ký xe (Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông) và Thanh tra giao thông để phối hợp theo dõi, quản lý. Đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và chính quyền địa phương giám sát.
- Thông báo cho chủ xe ít nhất 02 lần trong thời gian 06 tháng trước khi xe hết niên hạn sử dụng, yêu cầu đến cơ quan Cảnh sát giao thông đăng ký xe để làm thủ tục xóa sổ đăng ký. Trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm phải đình chỉ lưu hành, tạm giữ giấy đăng ký, biển số xe và thông báo cho cơ quan thu hồi biển số xe để giải quyết theo quy định tại điểm 2.2.1 phần II Thông tư này.
- Phối hợp cơ quan Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế.
3. Quản lý biển số thu hồi và hồ sơ xóa sổ đăng ký xe
3.1. Cơ quan có thẩm quyền xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số phải quản lý biển số bị thu hồi theo chế độ quản lý của Bộ Công an. Định kỳ 6 tháng, phải báo cáo Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở địa phương) thành lập Hội đồng hủy biển số của xe bị thu hồi theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Chương III Quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành theo Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 07/11/2007 của Bộ Công an. Biển số bị thu hồi không được sử dụng để cấp lại cho xe khác.
3.2. Hồ sơ xóa sổ xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế hết hạn lưu hành theo quy định của Chính phủ, xe bị tai nạn phá hủy không sử dụng được, lưu trữ theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Sau 1 năm kể từ ngày xóa sổ đăng ký, cơ quan đăng ký xe báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (ở Bộ) hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ở địa phương) để thành lập Hội đồng hủy hồ sơ theo quy định tại điểm 3.1 phần II của Thông tư này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để thực hiện tốt việc thu hồi biển số xe.
3. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính), Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định của Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo về Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để có hướng dẫn kịp thời.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỨ TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNGTrung tướng Trần Đại Quang

thuộc tính Thông tư liên tịch 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT

Thông tư liên tịch 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc xoá sổ đăng ký, thu hồi biển số của loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:31/2007/TTLT-BCA-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Mạnh Hùng; Trần Đại Quang
Ngày ban hành:28/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Thu hồi biển số phương tiện giao thông - Ngày 28/12/2007, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT hướng dẫn việc xoá sổ đăng ký, thu hồi biển số của loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng. Thông tư quy định việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số đối với ô tô tải, ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành. Xe được đăng ký, cấp biển số ở địa phương nào thì cơ quan đăng ký ở địa phương đó ra quyết định xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe. Sau khi tiếp nhận hồ sơ xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số xe đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi biển số phải cấp Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký xe cho chủ xe. Trường hợp chủ xe làm thủ tục xóa sổ, nộp lại biển số xe thì không phải mang xe đến cơ quan thu hồi biển số nhưng phải nộp lại giấy đăng ký, biển số xe và giấy khai xoá sổ đăng ký xe. Cơ quan thu hồi biển số xe phối hợp cùng Công an phường, xã nơi chủ xe cư trú thông báo cho chủ xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh yêu cầu đến làm thủ tục xoá sổ, nộp lại giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn 15 ngày. Nếu quá hạn mà chủ xe không tự giác đến làm thủ tục, cơ quan thu hồi biển số xe sẽ phối hợp với Công an cấp phường, xã xoá sổ đăng ký, thu hồi biển số xe. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch31/2007/TTLT-BCA-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi