Quyết định 37/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 37/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định 37/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2004/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Đình Bình
Ngày ban hành:24/12/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 37/2004/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đ­ường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 212/2003/QĐ-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề;

Xét đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đư­ờng sông Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 999/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24 tháng 5 năm 1993 của Bộ tr­ởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Mục tiêu và kế hoạch giảng dạy các chức danh thuyền viên tàu sông” và Quyết định số 748/2003/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và ban hành "Chương trình đào tạo - bổ túc nâng cấp các hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa".

Điều 3.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm của mình hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định  này.

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trư­ởng Cục Đư­ờng sông Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đào Đình Bình


CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT

ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ tr­ưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phần 1:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN THUYỀN VIÊN,

NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

A. chương trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 15 tháng.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

1. Về chính trị và phẩm chất đạo đức:

- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hiểu biết và trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Giúp cho học sinh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, có ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

2. Về sức khoẻ và giáo dục quốc phòng:

- Hướng dẫn học sinh rèn luyện thân thể để đảm bảo học tập và công tác;

- Giúp học sinh nắm được những kiến thức và thao tác cơ bản về điều lệnh và các loại vũ khí thông thường; có ý thức, năng lực bảo vệ hàng hoá, hành khách, phương tiện; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân;

- Huấn luyện cho học sinh biết bơi và chủ động xử lý trong các tình huống bất lợi dưới nước.

3. Về chuyên môn:

Kết thúc khoá học và hoàn thành nhiệm vụ tập sự, học sinh có thể đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa. Những kiến thức, khả năng đạt được bao gồm:

- Làm việc được trong điều kiện sóng gió;

- Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và phương pháp cứu người ngã xuống nước;

- Trợ giúp hành khách lên, xuống hoặc phối hợp với chủ hàng trong khi xếp dỡ hàng hoá lên, xuống phương tiện;

- Quản lý và kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu đắm, cứu hoả và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

- Biết chỉ huy mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn;

- Biết cách phán đoán về thời tiết có ảnh hưởng đến hành trình của phương tiện thông qua các thông tin, hiện tượng tự nhiên;

- Nhận biết các loại phương tiện thủy nội địa, hiểu biết phương pháp đóng phương tiện, phân loại nguyên, vật liệu sử dụng;

- Nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông đường thủy nội địa;

- Nhận biết được các loại báo hiệu, tín hiệu của phương tiện khác, các tình huống trên luồng chạy tàu;

- Thực hành thành thạo và hướng dẫn cho thủy thủ các nút dây, đấu cáp, đấu dây, lắp ráp và sử dụng các loại ròng rọc, buly, tời;

- Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện và các trang, thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

- Đo dò luồng lạch, đo mớn nước phương tiện;

- Điều khiển phương tiện thủy nội địa theo quy định;

- Nắm vững và chủ động thực hện các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

- Nắm được phương pháp lắp ghép các đội hình phương tiện vận tải;

- Thả neo và thu neo ở các vị trí của phương tiện;

- Biết cách sử dụng  hải đồ và các thiết bị để xác định hướng đi an toàn;

- Xem xét độ sâu mực nước, chiều cao của các cấu trúc thượng tầng để tính toán an toàn;

- Biết cách xác định vị trí và kiểm soát tuyến đi bằng kiến thức địa dư đã học;

- Nhận biết và mô tả được đặc tính các loại hàng rời, hàng rắn, hàng lỏng, hàng cồng kềnh, hàng nguy hiểm, vận dụng các đặc tính này vào vận tải để bảo đảm an toàn và đúng quy định của pháp luật;

- Biết các phương pháp, thủ tục giao nhận hàng hoá;

- Lập kế hoạch và tổ chức một chuyến đi an toàn hiệu quả cho loại phương tiện được điều khiển theo quy định;

- Lập các kế hoạch:

+ Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên boong, hệ thống lái;

+ Bảo dưỡng các thiết bị cấp cứu;

+ Vệ sinh và bảo dưỡng vỏ phương tiện;

- Viết được các văn bản có liên quan đến hoạt động của phương tiện, thuyền viên;

- Biết tổ chức đời sống và các hoạt động tinh thần của thuyền viên trên phương tiện.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

1. Phân phối thời gian toàn khoá:

- Thời gian toàn khóa: 15 tháng                      65,0 tuần

- Thời gian cho các hoạt động chung:             8,0 tuần

- Thời gian thi học kỳ, thi tốt nghiệp:             4,0 tuần

- Thời gian học:                                               53,0 tuần

- Thời gian học lý thuyết1:                              19,0 tuần

- Thời gian học thực hành2:                             34,0 tuần

2. Môn học và phân phối thời gian:

 

Số thứ tự

Các hoạt động và  tên môn học

Thời gian

 

Ghi chú

Tuần

Giờ học3

I

Các hoạt động chung

8,0

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,5

 

 

2

Nghỉ hè, lễ, tết

6,5

 

 

3

Lao động, dự phòng

1,0

 

 

II

Các môn chung

4,0

 

 

1

Chính trị

1,5

45

 

2

Giáo dục thể chất

0,88

35

Thực hành

3

Giáo dục quốc phòng

1,12

45

Thực hành

4

Pháp luật

0,5

15

 

III

Các môn cơ sở và chuyên môn

49,0

 

 

5

Tiếng Anh cơ bản

2,0

60

 

6

Tin học ứng dụng

1,5

45

 

7

 

An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường

- Các quy định an toàn

- Phòng chống cháy nổ

- An toàn sinh mạng

- Môi trường

- Sơ cứu

- Cứu sinh

- Cứu thủng

3,0

 

120

 

3,0 tuần thực hành (Modul) Để cấp chứng chỉ An toàn cơ bản

 

8

Cấu trúc tàu thuyền

1,5

45

 

9

Thủy nghiệp cơ bản

(ghép cả nút dây và bảo dưỡng sửa chữa)

7,0

280

7,0 tuần thực hành

(Modul)

10

Khí tượng, thủy văn

1,0

30

 

11

Luồng chạy tàu thuyền

1,0

30

 

12

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

1,5

45

 

13

Điều động

MODUL 1: gồm cả lý thuyết và thực hành

 

 

MODUL 2: gồm cả lý thuyết và thực hành

 

4,0

 

 

7,5

 

150

 

 

285

 

3,0 tuần thực hành

(Để cấp chứng chỉ thủy thủ)

6,0 tuần thực hành

(Để cấp bằng thuyền trưởng hạng ba)

14

Máy tàu thủy

1,5

45

 

15

Điện tàu thủy

1,0

30

 

16

Hàng hải và các thiết bị hàng hải

2,5

85

1,0 tuần thực hành

17

Vận tải hàng hoá, hành khách

2,0

60

 

18

Thực tập sản xuất

12,0

480

12,0 tuần thực hành

IV

Thời gian thi học kỳ, thi tốt nghiệp

4,0

 

 

 

Thời gian toàn khoá

65

 

 

11 tuần học lý thuyết = 30 giờ học

21 tuần học thực hành = 40 giờ học

31 giờ học lý thuyết = 45 phút, 1 giờ học thực hành = 60 phút

 

3. Thi tốt nghiệp:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Chính trị

Viết

2

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm + Vấn đáp

3

Thực hành nghề

Thực hành

 

b. chương trình đạo tạo máy trưởng hạng ba

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 15 tháng.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

1. Về chính trị và phẩm chất đạo đức:

- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hiểu biết và trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Giúp cho học sinh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, có ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

2. Về sức khoẻ và giáo dục quốc phòng:

- Hướng dẫn học sinh rèn luyện thân thể để đảm bảo học tập và công tác;

- Giúp học sinh nắm được những kiến thức và thao tác cơ bản về điều lệnh và các loại vũ khí thông thường; có ý thức, năng lực bảo vệ hàng hoá, hành khách, phương tiện; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân;

- Huấn luyện cho học sinh biết bơi và chủ động xử lý trong các tình huống bất lợi dưới nước.

3. Về chuyên môn:

Kết thúc khoá học và hoàn thành nhiệm vụ tập sự, học sinh có thể đảm nhiệm chức danh máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa. Những kiến thức, khả năng đạt được bao gồm:

- Làm việc được trong điều kiện sóng gió;

- Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp sơ cứu, cứu người ngã xuống nước;

- Thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động, an toàn vệ sinh công nghiệp trong buồng máy và bảo vệ môi trường;

- Biết phối hợp với mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấo, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn;

- Có hiểu biết về tin học và ngoại ngữ;

- Chuẩn bị hệ thống máy chính và thiết bị khởi động máy;

- Giám sát quá trình làm việc của hệ thống máy chính và các máy phụ;

- Thực hiện các công việc trực ca máy;

- Thực hiện quy trinhg khởi động và vận hành máy;

- Thực hiện sửa chữa đơn giản hệ thống điện;

- Sử dụng, kiểm tra và bảo dưỡng hệ truyền động của máy;

- Sử dụng, kiểm tra và bảo dưỡng các dụng cụ cầm tay và máy công cụ phục vụ cho vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy;

- Kiểm tra và xác định tình trạng máy chính và các máy phụ;

- Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu, thủ tục của hệ thống máy trước khi hành trình;

- Kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị thông gió, phát nhiệt và các yêu cầu đảm bảo cho sự an toàn của máy khi khởi động và quá trình vận hành;

- Kiểm tra số lượng, chất lượng, tính toán số lượng nhiên liệu, dầu nhờn cần thiết cho một chuyến đi và có kế hoạch tiếp nhận bổ sung cho đầy đủ;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị và thực hiện việc tra dầu mỡ, bôi trơn;

- Tổ chức việc bảo dưỡng hệ thống máy;

- Tổ chức sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện trên phương tiện;

- Tổ chức thực hiện việc vệ sinh buồng máy, các biện pháp chống ăn mòn;

- Biết cách phát hiện những hiện tượng mất an toàn trong buồng máy;

- Nhận biết đặc trưng cơ bản của các loại phương tiện thủy nội địa;

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật về máy thủy và phương tiện;

- Tổng hợp và báo cáo, phản ánh chính xác tình trạng của hệ thống máy, những yêu cầu cần thiết cho việc duy trì hoạt động, thủ tục vào cấp sửa chữa.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

1. Phân phối thời gian toàn khoá:

- Thời gian toàn khóa: 15 tháng                      65,0 tuần

- Thời gian cho các hoạt động chung:             8,0 tuần

- Thời gian thi học kỳ, thi tốt nghiệp:             4,0 tuần

- Thời gian học:                                               53,0 tuần

- Thời gian học lý thuyết:                                19,0 tuần

- Thời gian học thực hành:                              34,0 tuần

2. Môn học và phân phối thời gian:

 

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

 

Ghi chú

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

8,0

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,5

 

 

2

Nghỉ hè, lễ, tết

6,5

 

 

3

Lao động, dự phòng

1,0

 

 

II

Khối kiến thức chung

4,0

 

 

1

Chính trị

1,5

45

 

2

Giáo dục thể chất

0,88

35

1,0 tuần thực hành

3

Giáo dục quốc phòng

1,12

45

1,0 tuần thực hành

4

Pháp luật

0,5

15

 

III

Các môn cơ sở và chuyên môn

49,0

 

 

5

Tiếng Anh cơ bản

2,0

60

 

6

Tin học ứng dụng

1,5

45

 

7

An toàn cơ bản và môi trường

- Các quy định an toàn

- Phòng chống cháy, nổ

- An toàn sinh mạng

- Môi trường

- Sơ cứu

3,0

110

2,0 tuần thực hành

8

Thủy nghiệp cơ bản

2,0

80

2,0 tuần thực hành

9

Cấu trúc tàu thuyền

1,0

30

 

10

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

0,5

15

 

11

Vẽ kỹ thuật

2,0

60

 

12

Cơ kỹ thuật

1,0

30

 

13

Vật liệu cơ khí

1,0

30

 

14

Máy tàu thủy

3,0

90

 

15

Vận tải hàng hoá, hành khách

1,0

30

 

16

Thực hành rèn - nguội

2,0

80

2,0 tuần thực hành

17

Thực hành hàn

1,0

40

1,0 tuần thực hành

18

Thực hành tiện

1,0

40

1,0 tuần thực hành

19

Vận hành sửa chữa điện tàu

(MODUL, cả lý thuyết và thực hành)

6,0

220

4,0 tuần thực hành

20

Bảo dưỡng sửa chữa máy

(MODUL, cả lý thuyết và thực hành)

8,0

320

7,0 tuần thực hành

21

Thực hành vận hành máy

5,0

200

5,0 tuần thực hành

22

Thực tập sản xuất

8,0

320

8,0 tuần thực hành

IV

Thời gian thi học kỳ, thi tốt nghiệp

4,0

 

 

 

Thời gian toàn khoá

65

 

 

 

3. Thi tốt nghiệp:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Chính trị

Viết

2

Lý thuyết tổng hợp

Vấn đáp

3

Thực hành nghề

Thực hành

 

c. chương trình đạo tạo thủy thủ

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 13 tuần.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Kết thúc khoá học, học sinh được cấp chứng chỉ thủy thủ, có thể đảm nhiệm chức danh thủy thủ trên phương tiện thủy nội địa. Những kiến thức và khả năng đạt được bao gồm:

- Làm việc được trong điều kiện sóng gió;

- Nắm vững và chủ động thực hiện các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

- Thả và thu neo ở các vị trí mũi và đuôi tàu, làm dây thành thạo;

- Trợ giúp quá trình lai dắt và thao tác vận hành kéo, đẩy, quay trở phương tiện;

- Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp cứu người ngã xuống nước;

- Nhận biết được các loại báo hiệu, tín hiệu của phương tiện, các tình huống trên luồng chạy tàu;

- Biết đo dò luồng lạch, đo mớn nước phương tiện;

- Điều khiển phương tiện trong trường hợp luồng đơn giản dễ đi;

- Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng thông thường phương tiện và các trang, thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

- Trợ giúp hành khách lên, xuống hoặc phối hợp với chủ hàng trong khi xếp dỡ hàng hoá lên, xuống phương tiện;

- Biết phối hợp với mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

1. Phân phối thời gian toàn khoá:

- Thời gian toàn khóa: 13 tuần                                           

+ Hoạt động chung và kiểm tra kết thúc khoá học:                1 tuần

+ Thời gian học lý thuyết:                                                       2,5 tuần

+ Thời gian thực hành:                                                            9,5 tuần

2. Môn học và phân phối thời gian:

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

 

Ghi chú

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

 

2

Ôn tập và kiểm tra kết thúc khoá học

0,8

 

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

12,0

 

 

1

An toàn cơ bản

- Các quy định an toàn

- Phòng chống cháy, nổ

- An toàn sinh mạng

- Môi trường

- Sơ cứu

2,0

80

2,0 tuần thực hành

2

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

1,0

30

 

3

Điều động

0,5

15

 

4

Luồng chạy tàu thuyền

0,5

15

 

5

Vận tải (bảo quản và xếp dỡ hành hoá)

0,5

15

 

6

Thủy nghiệp cơ bản

5,0

200

5,0 tuần thực hành

7

Bảo dưỡng sửa chữa

1,0

40

1,0 tuần thực hành

8

Thực hành điều động

1,5

60

1,5 tuần thực hành

 

Thời gian toàn khóa

13,0

 

 

 

3. Kiểm tra kết thúc khóa học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

Viết

2

Thủy nghiệp cơ bản

Vấn đáp + Thực hành

 

d. chương trình đạo tạo thợ máy

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 13 tuần.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Kết thúc khoá học, học sinh được cấp chứng chỉ thợ máy, có thể đảm nhiệm chức danh thủy thủ trên phương tiện thủy nội địa. Những kiến thức và khả năng đạt được bao gồm:

- Chuẩn bị hệ thống máy chính và thiết bị khởi động máy;

- Giám sát quá trình làm việc của hệ thống máy chính và các máy phụ;

- Thực hiện các công việc trực ca máy;

- Thực hiện quy trình khởi động và vận hành máy;

- Thực hiện sửa chữa đơn giản hệ thống điện;

- Trợ giúp việc tiếp nhận nhiên liệu;

- Sử dụng, kiểm tra và bảo dưỡng hệ truyền động của máy;

- Sử dụng, kiểm tra và bảo dưỡng các dụng cụ cầm tay và máy công cụ phục vụ cho vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

- Thực hành và bảo dưỡng các thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm;

- Biết phối hợp với mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

1. Phân phối thời gian toàn khoá:

- Thời gian toàn khóa: 13 tuần               

+ Hoạt động chung và thi:                                          1 tuần

+ Thời gian học lý thuyết:                                           3 tuần

+ Thời gian thực hành:                                                9 tuần

2. Môn học và phân phối thời gian:

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

 

Ghi chú

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

 

2

Ôn tập và kiểm tra hết khoá học

0,8

 

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

12,0

 

 

1

An toàn cơ bản

- Các quy định an toàn

- Phòng chống cháy, nổ

- An toàn sinh mạng

- Môi trường

- Sơ cứu

2,0

80

2,0 tuần thực hành

2

Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa

0,5

15

 

3

Vẽ kỹ thuật

0,5

15

 

4

Điện tàu

0,5

15

 

5

Máy tàu:

MODUL: Máy chính và máy phụ

1,5

45

 

6

Thực hành rèn + nguội

1,0

40

1,0 tuần thực hành

7

Thực hành hàn

0,5

20

0,5 tuần thực hành

8

Thực hành điện

0,5

20

0,5 tuần thực hành

9

Bảo dưỡng và sửa chữa máy

2,0

80

2,0 tuần thực hành

10

Vận hành máy

3,0

120

3,0 tuần thực hành

 

Thời gian toàn khoá

13,0

 

 

 

3. Kiểm tra kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Lý thuyết tổng hợp

Vấn đáp

2

Vận hành máy

Thực hành

 

đ. chương trình đạo tạo người lái phương tiện

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 13 tuần.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Học sinh tốt nghiệp chương trình này được cấp chứng chỉ lái phương tiện, có thể điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người. Những kiến thức và khả năng đạt được bao gồm:

- Làm việc được trong điều kiện sóng gió;

- Nắm vững và chủ động thực hiện các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

- Thả và thu neo, làm dây thành thạo;

- Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp cứu người ngã xuống nước;

- Nhận biết được các loại báo hiệu, tín hiệu của phương tiện, các tình huống trên luồng chạy tàu;

- Đo dò luồng lạch, đo mớn nước phương tiện;

- Điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng thông thường phương tiện và các trang, thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

- Trợ giúp hành khách lên, xuống hoặc phối hợp với chủ hàng trong khi xếp dỡ hàng hoá lên, xuống phương tiện;

- Biết xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

1. Phân phối thời gian toàn khoá:

- Thời gian toàn khóa:                                                 13 tuần

+ Hoạt động chung và thi tốt nghiệp:                         1 tuần

+ Thời gian học:                                                          12 tuần

· Thời gian học lý thuyết:                                            5,5 tuần

· Thời gian học thực hành:                                          6,5 tuần

2. Môn học và phân phối thời gian:

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

 

Ghi chú

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,5

 

 

2

Ôn tập, kiểm tra kết thúc khoá học

0,5

 

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

12,0

 

 

1

An toàn và môi trường, sơ cứu

2,0

80

1,0 tuần thực hành

2

Thủy nghiệp cơ bản

2,0

80

2,0 tuần thực hành

3

Cấu trúc tàu thuyền

0,5

15

 

4

Luồng chạy tàu thuyền

1,0

30

 

5

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

1,5

45

 

6

Điều động

1,0

30

 

7

Vận tải hàng hoá và hành khách

0,5

15

 

8

Bảo dưỡng sửa chữa

1,0

40

 

9

Thực hành điều động

2,5

100

2,5 tuần thực hành

 

Thời gian toàn khoá

13,0

 

 

 

3. Kiểm tra kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Thực hành điều động

Thực hành

 

Phần 2:

CHƯƠNG TRÌNH BỔ TÚC NÂNG HẠNG BẰNG THUYỀN TRƯỞNG,

MÁY TRƯỞNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

A. chương trình bổ túc nâng hạng bằng thuyền trưởng

I. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Thuyền trưởng hạng Ba

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 13 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Bổ túc những kiến thức mới cần thiết, huấn luyện nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh thuyền trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,8

 

III

Các môn cơ sở và chuyên môn

12,0

 

1

Cấu trúc tàu thuyền

1,0

30

2

Máy tàu thủy

1,0

30

3

Điện tàu thủy

0,5

15

4

Luồng chạy tàu thuyền

1,0

30

5

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

1,5

45

6

Điều động tàu

1,5

45

7

Vận tải

(Hàng hoá, hành khách + Kinh tế vận tải)

1,5

45

8

Hàng hải và các thiết bị hàng hải

1,0

30

9

Khí tượng, thủy văn

0,5

15

10

Thực hành điều động

2,5

100

 

Thời gian toàn khoá

13,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

Trắc nghiệm

2

Điều động

Vấn đáp

3

Thực hành điều động

Thực hành

 

II. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Thuyền trưởng hạng Nhì

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 10 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Bổ túc những kiến thức mới cần thiết, huấn luyện nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh thuyền trưởng hạng nhì trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,8

 

III

Các môn học

9,0

 

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

1,5

45

2

Thông tin vô tuyến

1,0

30

3

Điều động (Phương tiện tương ứng bằng hạng nhì)

1,5

45

4

Vận tải hàng hoá, hành khách

1,5

45

5

Máy tàu thủy

0,5

15

6

Luồng chạy tàu thuyền

0,5

15

7

Thực hành điều động

2,5

100

 

Thời gian toàn khoá

10,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

Trắc nghiệm

2

Điều động

Vấn đáp

3

Vận tải

Vấn đáp

4

Thực hành điều động

Thực hành

 

III. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Thuyền trưởng hạng Nhất

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 10 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Tiếp thu những kiến thức công nghệ tiên tiến trong việc điều khiển phương tiện thủy nội địa, huấn luyện để nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, khai thác vận tải. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh thuyền trưởng hạng nhất trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,8

 

III

Các môn học

9,0

 

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

1,0

30

2

Công nghệ thông tin, tự động hoá trong điều khiển

1,5

45

3

Hàng hải và các thiết bị hàng hải

2,0

60

4

Tổ chức khai thác tuyền vận tải (chuyên đề)

3,0

120

5

Thực hành điều động

1,5

60

 

Thời gian toàn khoá

10,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Hàng hải

Thực hành

2

Tổ chức khai thác chuyến vận tải

Bảo vệ chuyên đề

3

Thực hành điều động

Thực hành

 

b. chương tình bổ túc nâng hạng bằng máy trưởng

I. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Máy trưởng hạng Ba

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 13 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Bổ túc những kiến thức mới cần thiết, huấn luyện để nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

1,0

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,8

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

12,0

 

1

Vẽ kỹ thuật

1,0

30

2

Vật liệu cơ khí

0,5

15

3

Điện tàu

1,5

45

4

Máy tàu thủy

2,5

75

5

Khai thác máy trong vận tải

0,5

15

6

Bảo dưỡng sửa chữa máy

3,0

120

7

Thực hành vận hành máy

3,0

120

 

Thời gian toàn khoá

13,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Máy tàu thủy

Vấn đáp

2

Điện tàu thủy

Vấn đáp

3

Vận hành máy, điện

Thực hành

 

II. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Máy trưởng hạng Nhì

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 8 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Bổ túc những kiến thức mới cần thiết, huấn luyện để nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn, khai thác có hiệu quả cao về máy tàu thủy phục vụ vận tải. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh máy trưởng hạng nhì trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

0,5

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,3

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

7,5

 

1

Điện tầu thủy

1,0

30

2

Máy tầu thủy

1,5

45

3

Hệ thống máy phụ

0,5

15

4

Khai thác hệ thống động lực

1,0

30

5

Thực hành vận hành, tháo lắp và sửa chữa máy

3,5

140

 

Thời gian toàn khoá

8,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Máy tầu thủy

Vấn đáp

2

Điện tầu thủy

Vấn đáp

3

Vận hành máy, điện

Thực hành

 

III. Chương trình bổ túc nâng hạng bằng Máy trưởng hạng Nhất

1. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 8 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

2. Mục tiêu

Bổ túc những kiến thức mới cần thiết, huấn luyện để nâng cao kỹ năng cơ bản, năng lực chuyên môn, vận hành và khai thác có hiệu quả máy tầu thủy có công suất lớn. Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng đảm nhiệm được chức danh máy trưởng hạng nhất trên phương tiện thủy nội địa.

3. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Tuần

Giờ học

I

Các hoạt động chung

0,5

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,2

 

2

Ôn tập và thi

0,3

 

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

7,5

 

1

Điện tầu

0,5

15

2

Máy tầu thủy (Máy chính + Máy phụ)

1,5

45

3

Công nghệ thông tin + Tự động hoá

1,0

30

4

Khai thác hệ thống động lực trong một chuyến vận tải

2,5

100

5

Thực hành vận hành máy, tháo lắp và sửa chữa máy

2,0

80

 

Thời gian toàn khoá

8,0

 

 

4. Thi kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Khai thác hệ thống động lực trong một chuyến vận tải

Bảo vệ chuyên đề

2

Vận hành máy, điện

Thực hành

Phần 3:

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

 

A. chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ chuyên môn điều khển phương tiện tốc độ cao loại I

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 10 ngày

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để điều khiển được phương tiện tốc độ cao loại I.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Ngày

Giờ học

I

Hoạt động chung

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

0,5

4

2

Kiểm tra kết thúc khoá học (Lý thuyết+thực hành)

1,0

8

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

 

 

1

Cấu trúc và thiết bị phương tiện thủy tốc độ cao

4,0

32

2

Điều động phương tiện thủy tốc độ cao

1,0

8

3

Thực hành điều động

3,5

28

 

Thời gian toàn khoá

10

 

 

IV. Kiểm tra kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

Trắc nghiệm

2

Điều động

Vấn đáp

3

Thực hành điều động

Thực hành

 

b. chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ chuyên môn điều khển phương tiện tốc độ cao loại II

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khoá: 3 ngày

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thuyền viên có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để điều khiển được phương tiện tốc độ cao loại II.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Thời gian

Ngày4

Giờ học

I

Hoạt động chung

 

 

1

Khai giảng, bế giảng

 

2

III

Các môn chuyên môn

 

 

1

Điều động phương tiện thủy tốc độ cao

1,0

6

2

An toàn (Cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm)

1,0

8

3

Thực hành và kiểm tra thực hành

1,0

8

 

Thời gian toàn khoá

03

 

 

IV. Kiểm tra kết thúc khoá học:

 

Số thứ tự

Môn thi

Hình thức

1

Thực hành điều động

Thực hành

 

C. Chương trình bồi dưỡng để cấp giấy chứng nhận học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khóa: 1 ngày.

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người lái phương tiện có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số  thứ tự

Nội dung

Giờ giảng

(cả kiểm tra)

1

Giới thiệu những nội dung cơ bản, thiết yếu nhất của quy tắc giao thông và quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa.

5

2

Một số quy định về vận tải hàng hóa, hành khách

3

 

D. Chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven bờ biển trong phạm vi tuyến đường thủy nội địa đã được công bố

I. Quy định chung

1. Thời gian toàn khóa: 4 tuần

2. Điều kiện tuyển sinh: theo quy định hiện hành.

II. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương trình học tập, thuyền viên có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để điều khiển được phương tiện thủy nội địa đi ven bờ biển trong phạm vi tuyến đường thủy nội địa đã được công bố.

III. Nội dung chương trình và phân phối thời gian

 

Số  thứ tự

Các hoạt động và tên môn học

Giờ học

I

Hoạt động chung

 

1

Khai giảng, bế giảng

2

2

Kiểm tra kết thúc khóa học

8

II

Các môn cơ sở và chuyên môn

 

1

Hàng hải (Địa văn, Khí tượng thủy văn, Thiết bị hàng hải)

40

2

Giới thiệu một số nội dung thiết yếu của Luật Hàng hải Việt Nam (báo hiệu, tín hiệu, quy tắc phòng ngừa va chạm tầu thuyền trên biển, hoa tiêu, cảng vụ, an toàn trên biển)

40

3

Thực hành điều động và kiểm tra thực hành

40

 

Thời gian toàn khóa

130

 

IV. Kiểm tra kết thúc khóa học

 

Số thứ tự

Môn kiểm tra

Hình thức

1

Lý thuyết tổng hợp

Vấn đáp

2

Thực hành điều động phương tiện ven biển

Thực hành

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi