Quyết định 1539/QĐ-BGTVT chủ trương cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 1539/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020, số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và số 2054/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phân cấp ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2121 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại các Tờ trình số 37/TTr- TCĐBVN ngày 03/03/2020 và số 69/TTr-TCĐBVN ngày 21/6/2021 về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 868/KHĐT ngày 10/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chủ yếu như sau:
nhayĐiều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1392/QĐ-BGTVT.nhay
1. Mục tiêu đầu tư
Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực; đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần to lớn phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo không gian phát triển đô thị trung tâm thị xã Ninh Hòa; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ Khánh Hòa tới các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng duyên hải miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
2. Phạm vi, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật
a. Phạm vi
Điểm đầu tại lý trình khoảng Km15+350, thuộc xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại lý trình khoảng Km32+000 (ranh giới tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk). Tổng chiều dài khoảng 16,76 km.
b. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật
- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: đường ô tô cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế 80km/h; đoạn qua đèo Phượng Hoàng, nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khó khăn, đảm bảo hiệu quả kinh tế; phần cầu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017.
- Mặt cắt ngang: bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11,0m, 02 làn xe cơ giới; đoạn qua trung tâm xã Ninh Sim (Km15+350 - Km16+600) bề rộng nền đường 17,4m, bề rộng mặt đường 14m, 02 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; khổ cầu bằng khổ nền đường.
c. Giải pháp thiết kế chủ yếu
- Hướng tuyến: theo tuyến đường hiện tại để tận dụng tối đa đường cũ, có điều chỉnh cục bộ một số vị trí, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo cấp đường.
- Trắc dọc: cơ bản bám theo đường cũ, tăng cường kết cấu mặt đường để đảm bảo cường độ yêu cầu. Thiết kế phù hợp yêu cầu cấp đường, tận dụng tối đa kết cấu mặt đường hiện có, đoạn qua đô thị phù hợp cao độ quy hoạch.
- Mặt đường: cấp cao A1 bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm.
- Phần cầu: dự kiến tận dụng, mở rộng 03 cầu (gồm: cầu liên hợp 20 khoảng Km 20+276, cầu liên hợp 24 khoảng Km24+618 và cầu Suối Chình khoảng Km26+397) đảm bảo khổ cầu tương ứng với khổ đường.
- Nút giao: nút giao cùng mức, vuốt nối êm thuận với đường hiện hữu.
3. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 326,769 tỷ đồng.
5. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.
6. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Khánh Hòa.
7. Tiến độ thực hiện dự kiến: 2021 - 2024.
8. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: giai đoạn 2021 - 2025 là 326,769 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cấp quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ GTVT.
2. Chủ đầu tư: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
3. Tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 5.
4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 5 và các cơ quan liên quan triển khai công tác lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định hiện hành.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- Kho bạc Nhà nước;

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Sở GTVT Khánh Hòa;

- Lưu: VT, KHĐT (03) HIEUPT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Đình Thọ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi