Quyết định 1533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1533/QĐ-BGTVT

Quyết định 1533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1533/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:04/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------
Số: 1533/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

  
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU BIỂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÔNG ƯỚC MARPOL VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN”
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (Công ước MARPOL);
Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải;
Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 26/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 2290/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định 4443/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2014 về việc ban hành Chương trình xây dựng Đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan” với các nội dung sau:
a) Phát triển hệ thống cảng biển gắn liền với bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải;
b) Tăng cường công tác quản lý hoạt động tiếp nhận, xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển đáp ứng các yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan;
c) Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển trong hoạt động tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam;
d) Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khai thác hệ thống cảng biển Việt Nam.
a) Mục tiêu tng quát
Xây dựng chương trình kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do các chất thải phát sinh từ tàu đối với môi trường đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan.
b) Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá khả năng đáp ứng của các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu gắn liền với hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biển;
- Đề xuất giải pháp quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam theo các quy định của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan;
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý tiếp nhận chất thải từ tàu đáp ứng các quy định của Công ước MARPOL.
a) Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tiếp nhận các chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam;
b) Rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng các quy định hướng dẫn tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam nhằm triển khai đầy đủ toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường của Việt Nam và quy định của các Phụ lục Công ước MARPOL;
c) Đề xuất cơ chế chính sách về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư;
d) Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác thu gom, tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam;
đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển.
Các nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
a) Kinh phí thực hiện Đề án được xác định đối với từng chương trình, dự án cụ thể theo quy định.
b) Nguồn kinh phí thực hiện:
- Nguồn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư, chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương);
- Nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
a. Vụ Môi trường:
Vụ Môi trường chủ trì tham mưu, theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải giải quyết các vướng mắc phát sinh.
+ Chủ trì, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước 25 tháng 12 hàng năm;
+ Phối hợp với Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;
+ Chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận chất thải phát sinh từ tàu tại cảng biển.
c. Chủ đầu tư xây dựng cảng
Các Chủ đu tư xây dựng cảng phải có trách nhiệm xây dựng các công trình tiếp nhận chất thải từ tàu đảm bảo việc thu gom chất thải từ tàu theo quy định ca pháp luật.
d. Các doanh nghiệp khai thác cảng
Các doanh nghiệp khai thác cảng phải có trách nhiệm vận hành các công trình tiếp nhận chất thi từ tàu trong quá trình hoạt động đảm bảo thu gom, xử lý cht thải từ tàu theo quy định của pháp luật.
e. Các Vụ, cơ quan liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải
Các Vụ, cơ quan liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đán đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, MT (5b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÔNG ƯỚC MARPOL VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1533/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
 

TT
Tên nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì xây dựng
Cơ quan chủ trì/phi hợp trình Bộ trưởng
Thi gian thc hin
1
Xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải- Bộ Tài nguyên và Môi trường thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vn tải
Bộ GTVT
Các Vụ: MT, KHCN, PC, KHĐT, TC, TTra Bộ, Cục HHVN
2015
2
Xây dựng Thông tư quản lý và kim soát cht thải phát sinh từ tàu bin
Bộ GTVT
Các Vụ: MT, KHCN, PC, KHĐT, TC, TTra Bộ, Cục HHVN
2015-2016
3
Xây dng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo hướng xã hội hóa hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu bin.
Bộ Giao thông vận tải
Các V: MT, PC, TC, KCHTGT, Ban PPP, Cc HHVN Cục QLXD&CLCTGT
2016
4
Sửa đi Nghị định s 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng bin và lung hàng hải, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến tiếp nhận chất thải từ tàu biển phù hp Công ước MARPOL.
Bộ GTVT
Các V: KCHTGT, PC, MT, Cục QLXD&CLCTGT, các HHVN, ĐKVN
2016
5
Đxuất rà soát, hoàn thiện các quy chun kỹ thuật quốc gia Việt Nam v cht thải phát sinh trong hoạt động hàng hải
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các Vụ: MT, PC, KHĐT, TC, TTra Bộ Cục HHVN
2016-2017
6
Xây dựng, ban hành các Thông tư quy định Quy trình kỹ thuật tiếp nhận, x lý cht thải phát sinh từ tàu bin đnâng cao hiệu quả của công tác này
Bộ GTVT
Các Vụ: KHCN, MT, PC, KCHT, TC, KHĐT, Cục HHVN, ĐKVN
2016
7
Rà soát, tchức trin khai thực hiện các Thông tri của T chc Hàng hải quốc tế (IMO) liên quan đến Công ước MARPOL
Bộ GTVT
Các Cục HHVN, ĐKVN Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Hàng năm
8
Tuyên truyn, ph biến, tập hun, đào tạo cho các tchức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Công ước MARPOL
BGTVT
Vụ Môi trường, các Cục HHVN, ĐKVN các cơ quan, đơn vị liên quan
Hàng năm

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi