Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2019 nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1343/QĐ-BGTVT

Quyết định 1343/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1343/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:17/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT giao Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vận hành 52 hải đăng

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1343/QĐ-BGTVT về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ngày 17/7/2019.

Theo đó, Bộ trưởng giao cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, vận hành bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 52 hải đăng; Vận hành bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 779.03 km; Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): 647,11 km2.

Thứ hai, đối với dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải phải phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở “Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm”, đáp ứng hàng hải an toàn của tàu thuyền trong khu vực trách nhiệm theo đúng thông số của thông báo hàng hải…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu tới Thông tư 76/2014/TT-BGTVT, Thông tư 75/2015/TT-BGTVT...

Xem chi tiết Quyết định 1343/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1343/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an
toàn hàng hải năm 2019 để l
àm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

n cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;                                                                                                           

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải;

n cứ Công văn số 5545/BTC-TCDN ngày 16/5/2019 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2442/CHHVN-KHĐT ngày 09/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ các Hợp đồng đặt hàng ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại Công văn số 1555/TCTBĐATHHMN-TCKT ngày 13/6/2019 về việc kế hoạch sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam như sau:

1. Về số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019:

- Vận hành bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 52 hải đăng,

- Vận hành bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 779,03 km,

- Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): 647,11 km2;

- Nạo vét, duy tu luồng hàng hải: Theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải: Theo từng vụ việc phát sinh.

Khối lượng kế hoạch từng nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được điều chỉnh khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải:

- Đối với dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập và hệ thống luồng hàng hải công cộng: Theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải; Định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải; Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT ngày 14/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Đối với dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải (đối với luồng hàng hải công cộng, bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): Phải phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở “Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm” - TCCS 01:2015/CHHVN, Định mức KTKT theo Thông tư số 18/2015/TT- BGTVT ngày 01/06/2017 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành; đáp ứng hành hải an toàn của tàu thuyền trong khu vực trách nhiệm theo đúng thông số của thông báo hàng hải.

- Đối với công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng: Phải được thi công theo Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước có liên quan.

- Đối với cung ứng dịch vụ công ích đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải: Theo đúng Định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành; đảm bảo chất lượng, duy trì hoạt động của báo hiệu hàng hải theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu hàng hải và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ T/C;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Website Bộ GTVT;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam;

- Lưu VT, QLDN (05b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi