Quyết định 1045/QĐ-BGTVT Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1045/QĐ-BGTVT

Quyết định 1045/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1045/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:08/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT bỏ 03 hoạt động thanh tra trong KH năm 2021

Ngày 08/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1045/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ không thực hiện thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2017-2020 trong quý III, IV năm 2021 như Kế hoạc trước đó; do Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán trong năm 2020 và do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, Bộ cũng ko tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý bến cảng, bến thủy nội địa và việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, tiến độ cũng như công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường như Kế hoạch trước đó. Do trùng lặp kế hoạch thanh tra với Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và trùng lặp đối tượng thanh tra.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1045/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1045/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong “Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2021 được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 và điều chỉnh tại Quyết định này, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Thanh tra các Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa tại địa phương.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường thủy nội địa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Thanh tra Chính phủ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Thanh tra các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Sở Giao thông vận tải;

- Công thông tin điện tử;

- Lưu: VT, TTr (05b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2021)

____________________

 

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Thời gian dự kiến thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

1

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2017 - 2020.

- Ban QLDA 4;

- Ban QLDA 8.

Quý III, IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán trong năm 2020; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2

Thanh tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, tiến độ; công tác ATLĐ, VSMT đối với một số dự án đang thi công.

Ban QLDA 5

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2021; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban QLDA 6

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài chính; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

3

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam

Quý III

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp đối tượng đã thanh tra năm 2020

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi