Quyết định 1045/QĐ-BGTVT Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1045/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong “Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải” ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2021 được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2020 và điều chỉnh tại Quyết định này, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Thanh tra các Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa tại địa phương.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường thủy nội địa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Thanh tra Chính phủ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Thanh tra các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Sở Giao thông vận tải;

- Công thông tin điện tử;

- Lưu: VT, TTr (05b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2021)

____________________

 

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Thời gian dự kiến thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

1

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2017 - 2020.

- Ban QLDA 4;

- Ban QLDA 8.

Quý III, IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán trong năm 2020; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2

Thanh tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, tiến độ; công tác ATLĐ, VSMT đối với một số dự án đang thi công.

Ban QLDA 5

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2021; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban QLDA 6

Quý IV

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài chính; phù hợp thực tiễn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

3

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam

Quý III

Thanh tra Bộ

Không thực hiện

Trùng lắp đối tượng đã thanh tra năm 2020

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1045/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1045/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!