Chỉ thị 05/CT-BGTVT tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-BGTVT

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/CT-BGTVT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:03/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Không bố trí kế hoạch vốn nếu chậm nộp báo cáo quyết toán 12 tháng

Ngày 03/06/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Trước hiện trạng một số dự án, nhất là các dự án ODA và BOT chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án; việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm trễ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như:

Đối với chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban quản lý dự án, cần tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về quyết toán; đưa nội dung thực hiện quyết toán vào hợp đồng khi lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định làm căn cứ xử phạt vi phạm;…

Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nếu không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên; việc không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên…

Ngoài ra, các cơ quan tham mưu khác của Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục quản lý chuyên ngành cũng được chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể nhằm xử lý dứt điểm thực trạng trên.

Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

____________

Số: 05/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

 

                                                                 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cưng, đẩy mạnh công tác
quyết toán dự án hoàn thành

 

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 27/2013/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ GTVT đã triển khai các giải pháp đồng bộ nên công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được chú trọng, đi vào nề nếp, kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt khối lượng rất lớn. Tuy nhiên, đến nay còn một số dự án chưa được quyết toán dứt đim toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và các dự án BOT cũng như công tác quyết toán GPMB tại các địa phưong; việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm, chưa triệt để...

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại nêu trên là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA chưa quan tâm đúng mức cho công tác quyết toán: chưa thực sự chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng; một số dự án sử dụng vốn nước ngoài chưa duyệt phần b sung, phát sinh hạng mục, chưa ghi thu, ghi chi phần vốn vay xác định chênh lệch tỷ giá, chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt (do chênh lệch tỷ giá...), chưa có hồ sơ quyết toán A-B theo quy định, chưa trình quyết toán phần chi phí tư vấn, chi phí khác, thuế; một số dự án BOT chưa trình quyết toán toàn bộ dự án, hoặc đã trình nhưng chưa đầy đủ thủ tục quản lý đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện thỏa thuận quyết toán (chi phí: phần mềm thu phí, hệ thống kim soát tải trọng, di chuyển thiết bị, giếng cát, lãi vay trong quá trình xây dựng, phụ cấp không ổn định sản xuất...); các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA chưa tích cực đôn đốc, phối hợp với các địa phương phê duyệt quyết toán GPMB theo thẩm quyền để tổng hp quyết toán toàn bộ dự án; các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa thực sự tích cực hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện...

Đ khắc phục tình trạng trên, tiếp tục nâng cao tính chủ động, giải quyết dứt đim những vướng mắc, tồn tại và đy mạnh công tác quyết toán trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trin khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm sau:

1. Về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán.

1.1. Đối với chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA.

- Quán triệt nhận thức về tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý hp đồng ngay trong quá trình thực hiện đầu tư và chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục đảm bảo theo đúng quy định trước khi trình quyết toán dự án hoàn thành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán;

- Tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt đim các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập th, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán;

- Chủ động phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán Tiểu dự án GPMB theo thm quyền, đ tng hợp quyết toán toàn bộ dự án hoàn thành;

- Đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hp đồng theo quy định để có căn cứ xử phạt nhà thầu có vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình theo quy định của hợp đồng;

- Báo cáo, đề xuất cấp có thm quyền xem xét, xử phạt các hành vi vi phạm về quyết toán theo các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;

- Thủ trưởng các cơ quan chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc thm quyền quản lý của Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT khi để xảy ra các tồn tại về công tác quyết toán của đơn vị.

1.2. Các cơ quan tham mưu của Bộ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Vụ Tài chính chủ trì tham mưu:

+ Xây dựng kế hoạch trình, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện kế hoạch; tng hợp các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán;

+ Tham mưu cho Bộ xử lý, chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời theo quy định; tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án do Bộ GTVT thỏa thuận, phê duyệt quyết toán;

+ T chức kim tra việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì tham mưu:

+ Đối với việc giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA và bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án đã hoàn thành: yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA phải có báo cáo cụ thể về công tác quyết toán dự án hoàn thành, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của chủ đầu, Ban QLDA và cam kết thời hạn khắc phục nhất là chậm từ 12 tháng trở lên; Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định: việc không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA nếu không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên, việc không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên;

+ Đánh giá, xếp loại chủ đầu tư, Ban QLDA trong đó nội dung đánh giá về công tác quyết toán dự án hoàn thành;

- Cục QLXD & CLCTGT tham mưu:

+ Đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán hợp đồng theo quy định, xử phạt vi phạm quy định quyết toán hp đồng trong quá trình tham mưu về hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư;

+ Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, Ban QLDA và quá trình theo dõi, quản lý của Cục QLXD &CLCTGT xem xét, đánh giá, xử lý các chủ đầu tư, Ban QLDA có tồn tại, sai sót về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý theo các quy định.

- Vụ Đối tác công tư, Cục QLXD & CLCTGT tham mưu: đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, xử phạt vi phạm quy định quyết toán dự án hoàn thành trong quá trình tham mưu về hồ sơ mời thầu nhà đầu tư dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư, ký hp đồng dự án; thực hiện việc xử phạt vi phạm theo quy định của hợp đồng dự án.

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu: Việc xác định, giao cơ quan, đơn vị tiếp nhận, quản lý khai thác công trình kết cấu hạ tầng giao thông khi dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan;

- Vụ T chức cán bộ chủ trì (phối hp Vụ Tài chính) tham mưu đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở đề đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, Ban QLDA, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo phân cấp quản lý của Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban QLDA hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật ngay trong các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đ kịp thời tham mưu cho Bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.3. Tng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành.

Căn cứ các giải pháp của Bộ, trin khai các giải pháp đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc cho phù hợp; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA hoàn tất các thủ tục đầu tư, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; tăng cường nhân lực tập trung cho công tác quyết toán; thm tra phê duyệt, thỏa thuận quyết toán đối với các dự án thuộc thm quyền đảm bảo theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập th, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán.

2. Giải pháp xử lý các tồn tại của một số dự án chưa hoàn thành công tác quyết toán.

Ngoài các giải pháp nêu trên, đ xử lý dứt đim các vướng mắc, tồn tại của một số dự án chưa hoàn thành công tác quyết toán, Bộ GTVT yêu cầu:

2.1. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA.

- Khẩn trương phối hợp, đôn đốc các địa phương phê duyệt quyết toán Tiu dự án GPMB theo thm quyền, đ tng hợp quyết toán toàn bộ dự án hoàn thành;

- Đối với các dự án BOT, BT (danh mục dự án tại Phụ lục số 01 kèm theo).

+ Các Ban QLDA đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan các nội dung vướng mắc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 1 về chi phí: phần mềm thu phí, hệ thống kim soát tải trọng xe, di chuyn thiết bị, trạm trộn bê tông nhựa công suất lớn, lãi vay trong quá trình xây dựng theo hp đồng dự án phù hp quy định tại Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (nếu hp đồng ký theo quy định này) và các quy định có liên quan, các văn bản chỉ đạo của từng dự án....đ lập quyết toán toàn bộ các phần còn lại chưa được thỏa thuận quyết toán trình CQNNCTQ (bao gồm cả các chi phí đã trình quyết toán nhưng đ lại chưa được thỏa thuận quyết toán do chưa hoàn tất thủ tục quy định).

+ Ban QLDA kiểm tra quyết toán, trình CQNNCTQ theo kế hoạch quyết toán Bộ đã giao. Chậm nhất trong năm 2021 phải trình quyết toán dứt điểm toàn bộ các phần còn lại chưa được thỏa thuận quyết toán của toàn bộ các dự án BOT.

+ Sau thời gian trên, nếu không trình quyết toán các chi phí chưa được thỏa thuận quyết toán về CQNNCTQ, thì giá trị quyết toán đã được CQNNCTQ thỏa thuận quyết toán là giá trị thỏa thuận quyết toán toàn bộ dự án (trừ các hạng mục bổ sung đang thi công), nhà đầu tư, Ban QLDA tự chịu trách nhiệm về giá trị không được CQNNCTQ thỏa thuận quyết toán.

- Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, vốn vay, vốn ngân sách nhà nước (danh mục dự án tại Phụ lục số 02 kèm theo)

+ Các chủ đầu tư, Ban QLDA hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, trình duyệt các b sung phát sinh, trình điều chỉnh tng mức đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, chậm nhất trong năm 2021 phải hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư; lập quyết toán A-B, quyết toán các chi phí tư vấn, chi phí khác, khn trương trình quyết toán các nội dung còn lại của dự án (bao gồm cả các chi phí đã trình quyết toán nhưng đ lại chưa được thỏa thuận quyết toán do chưa hoàn tất thủ tục quy định), lập báo cáo quyết toán toàn bộ dự án hoàn thành, trình Bộ (đối với các dự án do Bộ GTVT phê duyệt quyết toán) chậm nhất trước tháng 6/2022.

+ Sau thời gian trên, các chủ đầu tư, Ban QLDA không hoàn tất thủ tục liên quan, trình quyết toán các chi phí chưa được phê duyệt quyết toán về Bộ GTVT, thì giá trị quyết toán đã được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán là giá trị phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án (trừ các hạng mục b sung đang thi công), chủ đầu tư, Ban QLDA hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị không được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán.

- Rà soát các dự án còn lại đã hoàn thành trước năm 2020 nhưng chưa được phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án, khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp có thm quyền phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án.

2.2. Các cơ quan tham mưu của Bộ.

- Vụ Tài chính: chủ trì (phối hợp Cục QLXD & CLCTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Đối tác công tư) chủ động rà soát làm việc với Ban QLDA, chủ đầu tư, nhà đầu tư có những tồn tại lớn về công tác quyết toán; chỉ đạo các Tổ công tác thm tra quyết toán của từng dự án làm rõ các tồn tại, vướng mắc của từng dự án, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phụ trách dự án có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ, thời hạn, trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị xử lý dứt đim; chủ trì t chức thm tra quyết toán, tham mưu cho Bộ đối với các dự án do Bộ thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.

- Vụ Kế hoạch đầu tư: chủ động đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban QLDA rà soát các dự án sử dụng vốn nước ngoài, hoàn tất các thủ tục đầu tư trong giai đoạn chun bị đầu tư đ trình điều chỉnh tng mức đầu tư (nếu có)...để tham mưu cho Bộ phê duyệt kịp thời, đáp ứng tiến độ quyết toán nêu trên;

- Vụ Đối tác công - tư: chủ động đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư, Ban QLDA rà soát, hoàn tất các thủ tục đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, họp đồng dự án đối với các dự án BOT, BT trình Bộ; tham mưu cho Bộ về phụ lục hợp đồng đối với các điều khoản chưa rõ ràng về lãi vay để quyết toán, bổ sung hạng mục sử dụng dự phòng, điều chỉnh tng mức đầu tư (nếu có)...kịp thời, đáp ứng tiến độ quyết toán nêu trên;

- Cục QLXD & CLCTGT: Theo dõi, rà soát, tham mưu cho Bộ về hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của các dự án BOT, BT đã thực hiện và chi phí giếng cát của các dự án đã hoàn thành cho phù hợp đ làm cơ sở quyết toán; chủ động hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA hoàn tất các thủ tục đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư của các dự án, trong giai đoạn chun bị đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, đ tham mưu cho Bộ kịp thời, đáp ứng tiến độ quyết toán nêu trên.

2.3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành.

Rà soát các dự án chưa hoàn thành công tác quyết toán thuộc thẩm quyền thỏa thuận, phê duyệt quyết toán; Khn trương thm tra thỏa thuận, phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc thm quyền đảm bảo theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Các Cục QLNN chuyên ngành;

- Cục QLXD & CLCTGT;

- Các Vụ: TC; TCCB; KHĐT; ĐTCT; KCHTGT;

- Các Ban QLDA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường Sắt, Đường thủy;

- Các Tổng công ty: ĐSVN, ACV, VEC;

- Các Viện, Trường thuộc Bộ;

- Các Sở GTVT;

- Các doanh nghiệp dự án (theo phụ lục 01);

- Lưu: VT, TC (Tuyên).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

Phụ lục 01: TNG HỢP CÁC D ÁN BOT, BT CHƯA HOÀN THÀNH
CÔNG
TÁC QUYẾT TOÁN TOÀN BỘ D ÁN

(Kèm theo Chỉ thị Số 05/CT-BGTVT ngày 03/06/2021

của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Tên dự án

Ban QLDA (Đại diện CQNNCTQ)

Doanh nghiệp dự án

Cơ quan thỏa thuận QT

1

QL1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang

Ban 2

Công ty cổ phần đầu tư BOT Hà Nội- Bắc Giang

Bộ GTVT

2

Dự án ĐTXD QL1 đoạn tránh TP Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km216+775- Km235+855, tỉnh Hà Nam

Ban 2 (Ban ATGT)

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng FCC

Bộ GTVT

3

Dự án QL1 đoạn tránh Thanh Hóa

Ban 2

Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá

TCĐBVN

Hạng mục tránh Tây Thanh Hóa (bổ sung vào dự án BOT tránh TP Thanh Hóa), chưa trình QT

4

QL1 đoạn Kml063+877 ÷ Km1092 + 577, Quảng Ngãi

Ban 2 (Ban ATGT)

Công ty TNHH BOT Thiên Tân -

Thành An

Bộ GTVT

5

QL3 Km75-Km100 và cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới

Ban 2

Công ty TNHH BOT Thái Nguyên-

Chợ Mới

Bộ GTVT

6

Dự án cải tạo nâng cấp QL 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình thuộc dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Ban 2

Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc

- Hòa Bình

Bộ GTVT

7

QL10 cầu Tân Đệ-cầu La Uyên

Km92+900-Km98+400

Ban 2

Công ty Cổ phần

TASCO

Bộ GTVT

Dự án tuyến tránh Đông Hưng (bổ sung vào hợp đồng dự án QL10 cầu Tân Đệ-cầu La Uyên)

Ban 6

TASCO

Bộ GTVT

8

Quốc Lộ 10 Quán Toan-Cầu Nghìn

Ban 2

Công ty TNHH

MTV Tasco Hải

Phòng

Bộ GTVT

9

BOT QL18 đoạn Bắc Ninh-Uông

Ban 2

 

Bộ GTVT

QL18 đoạn TP.Uông Bí-TP.Hạ Long

Ban 2

Công ty cổ phần BOT Đại Dương

Bộ GTVT

10

Dự án QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua tỉnh Bắc Ninh và Hải dương

Ban 2

Công ty CP Đầu tư

BOT QL38

Bộ GTVT

11

QL1 tránh TP Hà Tĩnh và hạng mục tăng cường mặt đường bổ sung vào dự án

Ban 4

Tổng công ty XD

Sông Đà

TCĐBVN

12

Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị

Ban 4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

TCĐBVN

13

Dự án hầm đường bộ Phước

Tượng, Phú Gia

Ban 4

Công ty Cổ phần

Phước Tượng Phú

Gia BOT

Bộ GTVT

14

Dự án TP 1: Đầu tư Xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 947+000 - Km 987+000, tỉnh Quảng Nam

Ban 5

Công ty TNHH

MTV CECO 545

BOT

Bộ GTVT

15

Dự án TP 2: QL 1 đoạn Km987 ÷ Km990 + 200, Km996 + 500 ÷ Km 1027+000, tỉnh Quảng Nam

Ban 5

Tổng công ty

XDCTGT5-CTCP

Bộ GTVT

16

QL19 đoạn từ Km 17+027 - Km 50+ 00, tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00 - Km 131+300 tỉnh Gia Lai

Ban 5

Công ty TNHH

BOT 36.71

Bộ GTVT

17

MRNC QL1 Km597+549-Km605 và Km617-Km641, tỉnh Quảng Bình

Ban 6

Công ty TNHH

MTV Tasco Quảng

Bình

Bộ GTVT

18

QL1 đoạn Nam cầu Bến thủy - Tránh Hà Tĩnh (và 04 hạng mục BX tăng cường tránh Vinh, sửa cầu Bến thủy cũ; Nút QL8B; Nút QL46; cầu Yên Xuân)

Ban 6

Tập đoàn CIENCO4

Bộ GTVT

19

MRNC QL1 đoạn Km672+600- Km704+900, tỉnh Quảng Bình

Ban 6

Công ty TNHH MTV Truong Thịnh

Bộ GTVT

20

Dự án QL38 đoạn cầu Yên Lệnh- Nút giao Vực Vòng

Ban 6

Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh

Bộ GTVT

21

QL1 đoạn Km1374+525-Km1392 và Km1405-Km1425 tỉnh Khánh Hòa

Ban 7

Cty CPĐT BOT Đèo Cả Khánh Hòa

Bộ GTVT

22

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn

Km 1488+00 - Km 1525+00, tỉnh

Khánh Hòa

Ban 7

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194

Bộ GTVT

23

Dự án QL1 các đoạn tỉnh Ninh Thuận

Ban 7

Cty TNHH MTV

BOT tỉnh Ninh Thuận

Bộ GTVT

24

Dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến tránh hai đầu cầu

Ban 7

Tổng công ty Xây dựng số 1-CPTCP

Bộ GTVT

25

D án QL1A đoạn tránh TP. Biên Hòa

Ban 7

Công ty Cổ phần

Đồng Thuận

Bộ GTVT

26

Cầu Mỹ Lợi QL50 tỉnh Long An và Tiền Giang

Ban 7

Công ty CP Đầu tư Cầu Mỹ Lợi

Bộ GTVT

27

Dự án nâng cấp mở rộng QL 51

Ban 7

Công ty cổ phần phát triển đuờng cao tốc Biên Hòa -

Vũng Tàu (BVEC)

TCĐBVN

28

Cầu Rạch Miễu

Ban 7

Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu

Bộ GTVT

D án BOT mở rộng 4 đoạn từ cầu Rạch Miu đến cầu Cổ Chiên

Ban 7

Bộ GTVT

29

BOT Cầu Cổ Chiên (TP1)

Ban 7

Công ty TNHH Đầu tu Cổ Chiên

Bộ GTVT

30

Các hạng mục thuộc BOT QL30 (đã dừng đầu tư)

Ban 7

Công ty TNHH BOT QL30 Tiền Giang-Đồng Tháp

Bộ GTVT

31

BT QL20 đoạn Km0 -

Km 123+105,17 trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng

Ban 7

Cty CP BT 20 -

Cửu Long

Bộ GTVT

32

D án BOT cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đuờng sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc

Ban 7

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi

Bộ GTVT

33

QL1 đoạn qua Cai Lậy

Ban 8

Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền

Giang

Bộ GTVT

34

Dự án QL1 đoạn qua TX Sóc Trăng

Ban 8

Công ty Phương

Nam

Bộ GTVT

35

D án đầu tư xây dụng hầm đường bộ Đèo cả QL1 theo hình thức BOT và BT

Ban 85

Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả

Bộ GTVT

36

Dự án BOT & BT QL 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000, tỉnh Lâm Đồng (DATP1 BOT; DATP2 BT)

Ban 85

Cty TNHH BOT và BT QL20

Bộ GTVT

37

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - cầu Giẽ theo hình thức BOT

Ban TL

Cty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bộ GTVT

38

QL1 đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)- cầu Giát (nghệ An) và các phần bổ sung

Ban TL

(Ban 1)

Công ty TNHH 2TVBOT QL1A CIENCO4-TCT319

Bộ GTVT

39

QL1 Km1642-Km1692 tỉnh Bình Thuận

Ban TL

(Ban 1)

Công ty cổ phần B.O.T Quốc lộ 1A

Bình Thuận

Bộ GTVT

40

QL1 đoạn Phan Thiết Đồng Nai

Ban TL

(Ban 1)

Tổng công ty 319

Bộ GTVT

41

QL1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp

Ban TL

(Ban 1)

Công ty TNHH BOT Cần Thơ-

Phụng Hiệp

Bộ GTVT

42

Dự án xây dựng cầu Việt Trì - Phú Thọ

Ban TL

Công ty CP BOT cầu Việt Trì

Bộ GTVT

43

Dự án BOT cầu Thái Hà

Ban TL

Công ty CP Cầu

Thái Hà

Bộ GTVT

44

Đoạn Km1125 ÷ Kml 153, tỉnh Bình Định (Bắc Bình Định)

Ban HCM

Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt

Nam

Bộ GTVT

45

QL1 đoạn Km1212+400 ÷

Km1265, tỉnh Bình Định, Phú Yên

Ban HCM

Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình

Định

Bộ GTVT

46

Đường Hồ Chí Minh (QL 14) đoạn

Pleiku (Km1610) - Cầu 110 (Km1667+570), tỉnh Gia Lai

Ban HCM

Công ty cổ phần

BOT & BT Đức

Long Gia Lai

Bộ GTVT

47

Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 ÷

Km1763+610, tỉnh Đắk Lăk

Ban HCM

Công ty cổ phần BOT Quang Đức

Bộ GTVT

48

Đường HCM đoạn QL2 đến

ơng Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, Phú Thọ

Ban HCM

Công ty TNHH

BOT Hùng Thắng

Phú Thọ

Bộ GTVT

49

Quốc lộ 2 đoạn Tránh Vĩnh Yên

Sở GTVT

Vĩnh Phúc

Công ty CP BOT

VIETRACIMEX 8

Bộ GTVT

 

 

 

Phụ lục 02: TNG HP CÁC D ÁN VỐN NHÀ NƯỚC (NSNN, TPCP, NƯỚC NGOÀI, VAY...) CHƯA HOÀN THANH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN TOÀN BỘ D ÁN

(Kèm theo Chỉ thị S 05/CT-BGTVT ngày 03/06/2021

của Bộ trưng Bộ GTVT)

 

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư/ Ban QLDA

Ghi chú

I

Ban QLDA2

 

 

1

Dự án Khôi phục cầu QL1 giai đoạn 1

Ban 2

 

2

Dự án khôi phục và cải tạo cầu trên QL1 gđ II-3

Ban 2

 

3

Xây dựng cầu Bãi Cháy

Ban 2

 

4

Dự án An toàn giao thông đường bộ Việt Nam

Ban 2

 

5

Dự án phát trin giao thông (Dự án WB4)

Ban 2

 

5.1

Dự án WB4 (Hợp phần bảo trì NPP)

Ban 2

 

5.2

Dự án WB4 (Hợp phần nâng cấp-NIP)

Ban 2

 

5.3

Dự án WB4- Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật (Ban 6 thực hiện)

Ban 6

 

6

Dự án Quốc lộ 10

Ban 2

 

6.1

Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 đoạn từ Bí Chợ đến thị xã Ninh Bình (vốn gốc)

Ban 2

 

6.2

Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 vốn dư giai đoạn 1

Ban 2

 

6.3

Dự án cải tạo và nâng cấp QL10 vốn dư giai đoạn 2

Ban 2

 

7

Dự án QL18

Ban 2

 

8

Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam, vốn vay JICA

Ban 2

 

9

Dự án QL3 mới Hà Nội-Thái Nguyên gđl

Ban 2

 

10

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Ban 2

 

11

Cải tạo nâng cấp mở rộng QL2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thủy

Ban 2

 

12

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn tuyến tránh TP.Thái Nguyên (Km 63+00-Km82+100)

Ban 2

 

II

Ban QLDA 6

 

 

1

D án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia

Ban 6

 

III

Ban QLDA7

 

 

1

Dự án cầu Cổ Chiên DATP vốn NSNN

Ban 7

 

IV

Ban QLDA 85

 

 

1

Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Ban 85

 

2

Xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu

Ban 85

 

 

V

Ban QLDA Thăng Long

 

 

1

Dự án ADB1: Khôi phục QL1 đoạn TPHCM-Nha Trang

Ban TL

 

2

Dự án WB1 đoạn Hà Nội-Vinh và TP HCM-Cần Thơ

Ban TL

 

3

Dự án ADB2: Khôi phục QL1 đoạn Hà Nội-Lạng Sơn

Ban TL

 

4

Dự án khôi phục QL1 giai đoạn 3 sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (Dự án WB3)

Ban TL

 

5

Dự án khôi phục QL1 đoạn Vinh-Đông Hà, Đông Hà - Quảng Ngãi (WB2)

Ban TL

 

6

Dự án khôi phục, cải tạo QL1 đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang (Dự án ADB3)

Ban TL

 

7

Dự án ADB5: Cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung

Ban TL

 

8

Cầu Thanh Trì và tuyến nam vành đai III Hà Nội

Ban TL

 

9

Dự án đường vành đai 3 GĐ 2 đoạn Mai Dịch - Bắc Hồ Linh Đàm

Ban TL

 

10

Dự án cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C

Ban TL

 

11

Dự án Mỹ thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1)

Ban TL

 

12

Dự án điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với QL5, TP Hà Nội

Ban TL

 

13

Hợp phần A Các tuyến Quốc Lộ 104 triệu USD thuộc dự án WB5 (Ban 1 quản lý)

Ban TL

 

14

Dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Ban TL

 

15

QL1 đoạn Km1589+300-Km1642 và Km1692-

Km1720+800; Bình Thuận

Ban TL

 

16

Dự án ĐTXD QL12 đoạn Km66-Km102 (bao gồm cầu

Hang Tôm) đoạn tránh ngập thủy điện Sơn La

Ban TL

 

17

Dự án cải tạo nâng cấp QL6-đoạn Sơn La Tuần Giáo (Km321-Km406)

Ban TL

 

18

Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình- Sơn La

Ban TL

 

19

Dự án cải tạo nâng cấp QL1A đoạn ngã ba Pháp Vân qua thị trấn Văn Điển (Km8+066-Km11+493,6)

Ban TL

 

20

Dự án đường Vành đai 3 giai đoạn 1

Ban TL

 

VI

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh

 

 

1

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi

Ban HCM

 

2

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa

Ban HCM

 

3

Dự án đường HCM đoạn Kon Tum-Pleiku

Ban HCM

 

4

Cầu Năm Căn

Ban HCM

 

5

Cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau

Ban HCM

 

VII

Ban QLDA Đường thủy

 

 

1

Hp phần B thuộc Dự án WB5

Ban ĐT

 

2

Dự án phát trin cơ sở hạ tầng GT đồng bằng sông cửu long (WB6)

Ban ĐT

 

VIII

Ban QLDA Đường sắt

 

 

1

Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Ban ĐS

 

2

Dự án đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân (quyết toán đến đim dừng kỹ thuật)

Ban ĐS

 

3

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên- Lào Cai

Ban ĐS

 

4

Dự án HĐH hệ thống TTTH đường sắt các tuyến HN- Lào Cai, HN- Đồng Đăng, HN- Thái Nguyên và khu đầu mối HN giai đoạn I

Ban ĐS

 

5

Dự án HĐH TTTH Đường sắt Vinh - Sài Gòn

Ban ĐS

 

6

Dự án Hệ thống TTTH Hà Nội - Vinh, Tuyến DSTN, giai đoạn II

Ban ĐS

 

7

Dự án 9 cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Tp HCM

Ban ĐS

 

IX

Ban QLDA Hàng hải

 

 

1

Dự án Xây dựng cảng Cái Lân

Ban HH

 

2

Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Ban HH

 

3

Dự án công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn khởi động

Ban HH

 

4

Dự án nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn

BanHH

 

X

Ban QLDA Mỹ Thuận (trước đây là Tổng công ty ĐTPT & QLDA HTGT Cửu Long-CIPM)

 

 

1

Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận

Ban MT

 

2

Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ban MT

 

3

Dự án hành lang ven biển phía Nam giai đoạn I

Ban MT

 

4

Dự án xây dựng cầu cần Thơ

Ban MT

 

5

Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kong

Ban MT

 

6

Dự án cải tạo nâng cấp QL14 đoạn Chơn Thành-Đồng Xoài và đoạn Đồng Xoài-Cây Chanh

Ban MT

 

7

Dự án tuyến N2 Củ Chi-Đức Hòa & Thạnh Hóa-Mỹ An

Ban MT

 

8

Dự án QL50 -DATP1 đoạn TP.HCM-Long An

Ban MT

 

9

Dự án xây dựng tuyến N2 đoạn Đức Hòa-Thạnh Hóa

Ban MT

 

XI

Tổng cục ĐBVN (Chủ đầu tư)

 

 

1

Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAM)

Ban 3

 

2

Dự án LRAM

Ban: 3, 4, 5,

6.

Tổng cục ĐBVN phê duyệt QT

3

Dự án ĐTXT công trình cải tạo, nâng cấp QL8 đoạn Km0-Km37, tỉnh Hà tĩnh

Ban 4

 

XII

Cục Đăng kim Việt Nam

 

 

1

Tiểu dự án 2 thuộc dự án Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

tại xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội

Cục ĐKVN

 

XIII

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC)

 

 

1

Dự án Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

VEC

 

2

Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VEC

 

3

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

VEC

 

4

Dự án phát trin hệ thống kim soát giao thông cho đường cao tốc tại Hà Nội (ITS)

VEC

 

5

Dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

VEC

 

6

Dự án cao tốc Đà Nng-Quảng Ngãi

VEC

 

XIV

Tổng công ty cảng hàng không (ACV) làm ch đầu tư

 

 

1

Dự án xây dựng nhà ga T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hạng mục)

ACV

 

XV

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 

 

1

Dự án đầu tư mua sắm Đoàn tàu tốc hành

Tcty ĐSVN

 

2

Dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh

Tcty ĐSVN

Cục ĐSVN phê duyệt

QT

3

Dự án khôi phục cầu Long Biên, giai đoạn 1-gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đuờng sắt đến năm 2025

Tcty ĐSVN

XVI

Các Sở GTVT làm chủ đầu tư

 

 

1

Dự án xây dựng cầu Hồ, Quc lộ 38, Bắc Ninh

Sở GTVT

Bắc Ninh

Bộ GTVT phê duyệt quyết toán

2

Dự án nâng cấp QL 21A đoạn từ Km110+490 đến

Km120+819 (gđ2) và đoạn Km98 đến Km106 tỉnh Hà

Nam

Sở GTVT

Hà Nam

3

Dự án tuyến đuờng bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, Hà Nam (giai đoạn 1)

Sở GTVT: Hà Nam;

Hưng Yên

4

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn từ cầu Đoan Vĩ đến Cửa Bắc và Cửa Nam đến Dốc Xây, Ninh Bình

Sở GTVT

Ninh Bình

5

Dự án kết nối QL1 và cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình

Sở GTVT

Ninh Bình

6

Da nâng cấp QL1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000 tỉnh Quảng Ngãi

Sở GTVT

Quảng Ngãi

7

Dự án cao tốc Nội Bào-Lào Cai, đoạn do Sở GTVT Lào Cai làm chủ đầu tư

Sở GTVT

Lào Cai

8

Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng Quốc lộ 32-Nhổn

Sở GTVT

Hà Nội

9

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12B đoạn từ Km30+300 -

Km46+700 và đoạn Km53+619 - Km80+5,17 tỉnh Hòa

Bình

Sở GTVT

Hòa Bình

Tổng cục

DBVN phê duyệt quyết toán

10

Dự án đầu tư xây dựng Đường 12B đoạn Km18-

Km47+300 tỉnh Hòa Bình

Sở GTVT

Hòa Bình

11

Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km280 - Km340 tỉnh

Yên Bái

Sở GTVT

Yên Bái

12

Cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn từ QL10 đến QL1A, tỉnh Nam Định

Sở GTVT Nam Định

13

Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 38 với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam (Nút giao Đồng Văn)

Sở GTVT

Hà Nam

14

Xây dựng QL91B dự án tuyến đường Nam Sông Hậu

Ban QLDA

ĐTXD Cần

Thơ - tinh

15

Dự án nâng cấp QL53 đoạn Km7+722.53- Km15+574.35 (Gói thầu 3A khối luợng còn lại)

Sở GTVT

Vĩnh Long

16

Công trình cầu Vĩnh Xuân và CP GPMB các cầu Rạch Chanh, Cái Dầu, Thông Lưu, Thành Lợi,Số 2, Cái Vồn Nhỏ, Phù Ly, Cây Diệp, Thuận Thới, Trà Mẹt dự án nâng cấp QL54 qua tỉnh Vĩnh Long

Sở GTVT Vĩnh Long

 

17

DA nâng cấp, cải tạo QL54 qua tnh Vĩnh Long đoạn Km32-Km85 và 08 câu trên tuyến: cầu Tân Lược, Thủy Lợi, Rạch Súc, Đông Thành, Đông Hậu..

Sở GTVT Vĩnh Long

18

Dự án 4D đoạn Km0-Km89 (đợt 3,4)

Sở GTVT

Lai Châu

19

Dự án Đường Mường Nhé-PÁC MA Km43-

Km81+113,33

Sở GTVT

Lai Châu

20

Dự án Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành cổ và đường dẫn, tỉnh Quảng Trị

Sở GTVT Quảng Trị

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi