Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP và Nghị định 92/2016/NĐ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị định 15/2024/NĐ-CP

Nghị định 15/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2024/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:16/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

Ngày 16/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Thay thế mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung tại Nghị định 30/2013/NĐ-CP với các nội dung như sau:

- Tên tổ chức (đối với tổ chức);

- Số và ngày cấp Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu, chỗ ở hiện tại (đối với cá nhân);

- Tên giao dịch (đối với tổ chức);

-Địa điểm trụ sở chính (đối với tổ chức);…

2. Thay thế mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung. Cụ thể, nội dung về “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” tại mẫu đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung của Nghị định 30/2013/NĐ-CP đã được lược bỏ.

3. Thay thế Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung. Theo đó, nội dung về “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” trong mẫu Tờ khai Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung tại Nghị định 92/2016/NĐ-CP đã bị lược bỏ.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 15/2024/NĐ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 15/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 08, Mẫu số 09, Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung tương ứng bằng Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 08, Mẫu số 09, Mẫu số 10 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng)
1. Thay thế Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng bằng Mẫu số 01 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
2. Thay thế Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (đã được thay thế bởi Phụ lục II kèm theo Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng) bằng Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung và Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến khi Giấy chứng nhận bị hủy bỏ.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phụ lục I

(Kèm theo Nghị định số 15/2024/NĐ-CP

ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu số 03

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

Mẫu số 06

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

Mẫu số 08

Đơn đề nghị đăng ký (Nội dung đăng ký sử dụng thương hiệu)

Mẫu số 09

Giấy chứng nhận đăng ký (Nội dung đăng ký sử dụng thương hiệu)

Mẫu số 10

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

Mẫu số 03

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

……(tên cơ quan thẩm định

hoặc cấp Giấy đăng ký)

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

Số: ...........................

 

Ngày cấp: ...................................................................................................

Ngày cấp bổ sung lần thứ nhất: ................................................................

Ngày cấp bổ sung lần thứ hai: .................................................................

1. Tên tổ chức (đối với tổ chức): .......................................................

2. Số và ngày cấp Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức):

3. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu, chỗ ở hiện tại (đối với cá nhân):

4. Tên giao dịch (đối với tổ chức): ........................................................................

5. Địa điểm trụ sở chính (đối với tổ chức): ..............................................................

6. Nhãn hiệu của tổ chức hoặc cá nhân: ................................................................

7. Loại hình hoạt động dự định thực hiện: ……………………………………………..

8. Cảng hàng không, sân bay căn cứ của tàu bay: ………………………………………

9. Số lượng, chủng loại, số hiệu đăng ký của tàu bay: ……………………………………

10. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu, số và ngày cấp Giấy phép lái tàu bay của thành viên tổ bay:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

11. Họ tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

 

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG

Cơ QUAN THẨM ĐỊNH HOẶC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

 

Kính gửi: .......................(tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ..........................Giới tính: ................................

Chức danh: ......................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...../...../........................... Quốc tịch: ...............................................

Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân: ................................................................

hoặc số Hộ chiếu: ........................... Ngày cấp……………Nơi cấp………………………

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Đại diện theo pháp luật của công ty (đối với tổ chức): .....................................

Đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động hàng không chung với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân: ................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ nơi cư trú: ...................................................

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):........

3. Nhãn hiệu của tổ chức hoặc cá nhân: ..................................................................

4. Loại hình dự kiến hoạt động: ............................................................................

5. Cảng hàng không, sân bay căn cứ: ..............................................................

6. Số lượng, chủng loại, số hiệu đăng ký tàu bay: ..................................................

7. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/chứng minh dân nhân/hộ chiếu, số và ngày cấp Giấy phép lái tàu bay của thành viên tổ bay:

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

8. Họ tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

……………………………………………………………………………………….

Tôi và các thành viên cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giấy phép.

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức, cá nhân)

Kèm theo Đơn đề nghị:

- ……………………………………….;

- ……………………………………….;

- ……………………………………….

Hướng dẫn:

- Công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai các thông tin quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, chỗ ở hiện tại trong Đơn đề nghị.

- Công dân cung cấp thông tin về Hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn.

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
(Nội dung đăng ký sử dụng thương hiệu)

________

 

Kính gửi:...........................(tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

1. Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: ..............................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt ............................................................................................

Tên thương mại: ........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại số:...............Do:......................cấp ngày ........tháng ....năm...........tại...........

3. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: ...............................Giới tính …………………………………………………

- Chức danh: ...............................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ………/………/………….Quốc tịch:…………………………….           

- Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân: …………………………………………

hoặc số Hộ chiếu:................Ngày cấp..........Nơi cấp…………………………………..           

- Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Chúng tôi đề nghị đăng ký các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung đăng ký: ......................................................................................................

Lý do đăng ký: ...........................................................................................................

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Đối với tổ chức;

Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức, cá nhân)

 

Kèm theo Đơn đề nghị:

- ……………………………………….;

- ……………………………………….;

- ……………………………………….

Hướng dẫn:

- Công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai các thông tin giới tính, quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện tại trong Đơn đề nghị.

- Công dân cung cấp thông tin về Hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn.

Mẫu số 09

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

……(tên cơ quan thẩm định

hoặc cấp Giấy đăng ký)

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

(Nội dung đăng ký sử dụng thương hiệu)

 

Các căn cứ...................................................... (tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký) chứng nhận hãng hàng không dưới đây:

1. Tên doanh nghiệp: ............................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: …………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt ........................................................................................

Tên thương mại:...............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại số:...............Do:......................cấp ngày ........tháng ....năm...........tại...........

3. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: ...............................Giới tính …………………………………………………

- Chức danh: ...............................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ………/………/………….Quốc tịch:…………………………….           

- Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân: …………………………………………

hoặc số Hộ chiếu:................Ngày cấp..........Nơi cấp…………………………………..           

- Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:.......................Fax: …………….………Email: ……………………… đã hoàn thành thủ tục đăng ký: (nội dung đăng ký)……………………

Số đăng ký: ..................................................................................................

 

Nơi nhận:

- …………………….;

- ……………………..;

- ……………………..;

- Lưu: VT

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

THẨM ĐỊNH HOẶC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

 

Kính gửi:...................(tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................Giới tính:...........

Chức danh: ........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...........................................Quốc tịch: ..............................

Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân: ........................................................

hoặc số Hộ chiếu: ...........................Ngày cấp................Nơi cấp....................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Đại diện theo pháp luật của công ty (đối với tổ chức): .........................................

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung với những nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung sửa đổi: .....................................................................................

Lý do sửa đổi: .......................................................................................

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

 

………, ngày…… tháng…… năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Đối với tổ chức;

Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức, cá nhân)

Kèm theo Đơn đề nghị:

- ……………………………………….;

- ……………………………………….;

- ……………………………………….

Hướng dẫn:

- Công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai các thông tin quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, chỗ ở hiện tại trong Đơn đề nghị.

- Công dân cung cấp thông tin về Hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn.

Phụ lục II

(Kèm theo Nghị định số 15/2024/NĐ-CP

ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ)

_________

Mẫu số 01

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung

Mẫu số 03

Tờ khai cấp/cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/
Giấy phép kinh doanh hàng không chung

 

Kính gửi: ...................(tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………………………Giới tính:..........................

Chức danh:...................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:……/…../…………………..…Quốc tịch:....................

Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân: ........................................................

hoặc số Hộ chiếu: ...........................Ngày cấp................Nơi cấp....................

Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Đại diện theo pháp luật của công ty: .........................................................................

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………..                                                          

Đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: .......................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: ..........................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: .....................................................................................

Tên thương mại: .....................................................................................................

Nhãn hiệu: .................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:..............Fax: ……………Email: ……………Website: ………………………

Mã số doanh nghiệp: ............................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

1

 

2

 

 

 

4. Vốn điều lệ: .....................................................................................................

Tổng số:.....................................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại danh sách thành viên.

5. Vốn tối thiểu: ………………………………………………………………………….

6. Tên, địa chỉ chi nhánh: .........................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ……………………………………………………….           

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ......................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giấy phép.

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức, cá nhân)

Kèm theo đơn đề nghị:

- ………………………..;

- ………………………..;

- …………………………

Hướng dẫn:

- Công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai các thông tin quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, chỗ ở hiện tại trong Tờ khai.

- Công dân cung cấp thông tin về Hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn.

Mẫu số 03

TÊN DOANH NGHIỆP

_____________

Số: …..

V/v đề nghị cấp/cấp lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….

 

 

TỜ KHAI CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ

HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

 

Căn cứ ...........................................................................................................

Căn cứ .............................................................................................................

Công ty.............đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp/cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không (sân bay).......................................

Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế).

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tủ’, điện thoại, fax).

5. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

6. Thông tin của người đại diện theo pháp luật1 (ngày tháng năm sinh, giới tính, Số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân).

7. Loại hình doanh nghiệp: (công ty TNHH, công ty cổ phần...).

8. Nội dung đề nghị2: yêu cầu nêu rõ nội dung đề nghị và các thông tin kèm theo tùy theo từng nội dung đề nghị (xem phần ghi chú).

 

Nơi nhận:

- ………;

- ……..

GIÁM ĐỐC

_________________

Ghi chú:

1 Đối với công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai thông tin về giới tính.

2 Đối với đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: tên địa chỉ của người đề nghị; loại hình dịch vụ cung cấp/địa điểm cung cấp dịch vụ; quy mô cung cấp dịch vụ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi