Quyết định 311/QĐ-CHK 2024 phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 311/QĐ-CHK

Quyết định 311/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:311/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành:05/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

_____________

Số: 311/QĐ-CHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam

__________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-CHK ngày 22/6/2020 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1132/QĐ-CHK ngày 07/7/2020 của Cục trưởng Cục HKVN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1008/QĐ-CHK ngày 22/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều động, bổ nhiệm ông Đinh Việt Sơn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Hồng Cẩm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

1. Cục trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Cục và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về về toàn bộ hoạt động của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

2. Cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Cục, lãnh đạo Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, phức tạp, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

3. Các Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách; được sử dụng quyền hạn của Cục trưởng để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các quyết định của mình. Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực công tác và theo dõi, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan, đơn vị được phân công giúp phụ trách; được sử dụng quyền hạn của Cục trưởng sau khi báo cáo xin ý kiến của Cục trưởng để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các quyết định của mình.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Cục trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; phải kịp thời báo cáo Cục trưởng về những vấn đề quan trọng, phức tạp, các vấn đề có tính chiến lược, nhạy cảm, còn nhiều bất đồng hoặc những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công, các Phó Cục trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. Nếu công việc liên quan đến Phó Cục trưởng khác thì Phó Cục trưởng chủ động trao đổi với các Phó Cục trưởng liên quan để giải quyết. Trường hợp công việc có liên quan đến Phó Cục trưởng khác mà các Phó Cục trưởng không thống nhất được ý kiến thì Phó Cục trưởng được phân công giải quyết công việc đó báo cáo Cục trưởng xem xét quyết định.

5. Trong trường hợp vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Cục trưởng ủy nhiệm cho một Phó Cục trưởng thay mặt Cục trưởng điều hành công tác của Cục và giải quyết các công việc do Cục trưởng trực tiếp phụ trách.

6. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền của cấp dưới. Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Cục trưởng có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thm quyền của các Phó Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc.

7. Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi Phó Cục trưởng vắng mặt thì Cục trưởng trực tiếp hoặc phân công Phó Cục trưởng khác xử lý công việc đã phân công cho Phó Cục trưởng.

8. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Cục trưởng và các Phó Cục trưởng hội ý để các Phó Cục trưởng báo cáo công việc đã chỉ đạo và thực hiện công tác khác mà Cục trưởng thấy cần trao đổi tập thể Lãnh đạo Cục. Phó Cục trưởng chủ động tổ chức họp để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

9. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, công việc được phân công giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng quy định tại Điều 3 của Quyết định này sẽ được sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Trong phạm vi công việc được Cục trưởng phân công, các Phó Cục trưởng có trách nhiệm và quyền hạn

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Phó Cục trưởng có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thm quyền của Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Cục HKVN.

3. Báo cáo Cục trưởng về tình hình thực hiện công việc được phân công và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ

1. Cục trưởng Đinh Việt Thắng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Cục HKVN.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Chiến lược; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung và dài hạn; chính sách phát triển về hàng không dân dụng; Đề án, dự án, đầu tư, xã hội hóa kết cấu hạ tầng hàng không, sân bay trọng điểm; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Pháp chế;

- Cải cách hành chính;

- Tổ chức, biên chế, cán bộ;

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm;

- Công tác thi đua, khen thưởng.

c) Kiêm các chức danh:

- Chánh Văn phòng Ủy ban an ninh HKDD quốc gia;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và tiền lương Cục;

2. Phó Cục trưởng Phạm Văn Hảo

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Tài chính;

- Kế hoạch - Đầu tư;

- Quyết toán tài chính các công trình xây dựng cơ bản theo phân cấp uỷ quyền của Bộ Giao thông vận tải;

- Giá, phí chuyên ngành hàng không;

- Dự toán và phân bổ ngân sách;

- Dự án cảng hàng không Côn Đảo;

- Tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực hàng không;

- Lao động, tiền lương, tiết kiệm.

b) Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực:

- Tổ chức, biên chế, cán bộ, tuyển dụng;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Cải cách hành chính;

- Công tác pháp chế chung; Pháp chế lĩnh vực cảng hàng không, sân bay; pháp chế lĩnh vực tài chính;

- Quy hoạch lĩnh vực cảng hàng không, sân bay;

- Theo dõi, chỉ đạo Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

c) Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng Tài chính; phòng T chức cán bộ; phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay; phòng Kế hoạch-Đầu tư; Cảng vụ hàng không miền Bắc; Cảng vụ hàng không miền Nam.

d) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Cục;

- Trưởng ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão Cục;

- Thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải;

- Trưởng ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Cục.

đ) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

3. Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- An toàn hàng không;

- Tàu bay và khai thác bay tàu bay;

- Quản lý hoạt động bay;

- Thanh tra;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chuyên cơ hàng không dân dụng;

b) Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực:

- Pháp chế lĩnh vực Tiêu chuẩn an toàn bay.

- Quy hoạch, pháp chế lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

c) Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo hoạt động của: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay; phòng Quản lý hoạt động bay; Thanh tra Cục; Trung tâm Y tế hàng không.

d) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng kiểm soát rủi ro an toàn hàng không (ASRMC) Cục;

- Chủ tịch Ủy ban COSCAP - SEA;

- Trưởng ban Chỉ đạo chương trình CNS-ATM Cục;

- Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Cục;

đ) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

4. Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Cẩm

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Vận tải hàng không; thoả thuận song phương, đa phương về vận tải hàng không;

- Cấp phép bay;

- Hợp tác hàng không - du lịch;

- An ninh hàng không;

- Hợp tác quốc tế;

- Khoa học, công nghệ, môi trường;

- Dự án cơ sở dữ liệu phương tiện hàng không, người điều khiển phương tiện hàng không và kết cấu hạ tầng giao thông;

- Hành chính văn phòng, quản trị nội bộ;

- Công tác quốc phòng;

- Chất lượng dịch vụ chuyên ngành hàng không.

- Công tác công đoàn, phụ nữ, thanh niên.

b) Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực

- Pháp chế lĩnh vực an ninh hàng không;

- Phòng chống tham nhũng.

c) Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng An ninh hàng không; phòng Vận tải hàng không; phòng Pháp chế-Hợp tác quốc tế; Khoa học, công nghệ, môi trường; Văn phòng Cục; Cảng vụ hàng không miền Trung.

d) Kiêm các chức danh:

- Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm soát rủi ro an toàn hàng không (ASRMC) Cục;

- Chủ tịch Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định thuê, cho thuê tàu bay;

- Trưởng ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ;

- Trưởng Ban biên tập trang Web của Cục;

- Người phát ngôn của Cục.

đ) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 635/QĐ-CHK ngày 31/3/2022 của Cục trưởng Cục HKVN về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục HKVN.

2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Đ/c UV Ban TVĐU Cục;

- Các Phó Cục trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục;

- Website Cục HKVN;

- Lưu VT, TCCB, (PVN).

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Việt Thắng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi