Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông Vận tải can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------

Số: 03/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

 

CHỈ THỊ

VỀ NGHIÊM CẤM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CAN THIỆP VÀO VIỆC XỬ PHẠT CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

 ĐỐI VỚI VI PHẠM LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

 

 

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành về trật tự an toàn giao thông có nhiều đổi mới. Sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đã tạo nên sự quan tâm của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chính vì thế, ý thức chấp hành Luật khi tham gia giao thông của đại bộ phận nhân dân đã được nâng cao, trật tự giao thông đang dần được cải thiện và đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; trong đó có cả cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông vận tải. Thậm chí, khi vi phạm còn có các biểu hiện chống đối, tiêu cực hoặc sử dụng các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vì sự an toàn chung cho người dân tham gia giao thông, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng trong việc thực thi công vụ, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cán bộ, công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải

a) Nhận thức đầy đủ việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là lương tâm và trách nhiệm của mình trước bản thân, gia đình, cơ quan và xã hội;

b) Tuyệt đối chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; gương mẫu, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

c) Tuyên truyền, vận động, giáo dục gia đình, người thân, đồng nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

d) Không lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của bản thân mình và của người khác.

2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ

a) Gương mẫu khi tham gia giao thông; bản thân tuyệt đối không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền để mọi người trong cơ quan, đơn vị chấp hành khi tham gia giao thông;

b) Xây dựng chương trình sinh hoạt thường kỳ, xem xét việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức trong đơn vị;

c) Không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới; kiểm điểm nghiêm khắc mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ các lực lượng chức năng chuyển tới; đặc biệt không lợi dụng địa vị, chức vụ, quyền hạn, uy tín, mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng;

d) Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí bình xét cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến đến từng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 Nơi nhận:
- Chủ tịch UBAT GTQG (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-BGTVT

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông Vận tải can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/CT-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:03/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nghiêm cấm cán bộ Bộ GTVT can thiệp việc xử phạt vi phạm an toàn giao thông
Ngày 03/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BGTVT về nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ GTVT can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
Tại Chỉ thị này, Bộ GTVT nhận định trong thời gian qua có một số cán bộ, công nhân viên ngành GTVT vi phạm pháp luật về trật tư an toàn giao thông và đã có các biểu hiện chống đối, tiêu cực hoặc sử dụng các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lượng tuần tra, kiểm soát. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ trưởng  Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành GTVT không được lợi dụng bật kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của bản thân mình và người khác; tuyệt đối chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; gương mẫu, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…
Riêng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu khi tham gia giao thông, bản thân tuyệt đối không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới; kiểm điểm nghiêm khắc mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng chuyển tới; đặc biệt là không lợi dụng chức vụ, uy tín, mối quan hệ để can thiệp và việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng…

Xem chi tiết Chỉ thị 03/CT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi